QPTD -Thứ Hai, 15/11/2021, 08:37 (GMT+7)
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Binh chủng Thông tin liên lạc

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, những năm qua, Cục Hậu cần Binh chủng Thông tin liên lạc đã tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng  lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Binh chủng tiến lên hiện đại, giữ vững “mạch máu” thông tin trong mọi tình huống.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác hậu cần, trực tiếp là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ lệnh công tác hậu cần của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, hằng năm, Cục Hậu cần đã tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, bảo đảm hậu cần cho Binh chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, giữ vững thông tin liên lạc, “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Do đặc điểm, nhiệm vụ, Bộ đội Thông tin phải đóng quân phân tán, nhiều tổ, trạm lẻ đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,... nên công tác bảo đảm hậu cần gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tổ chức triển khai toàn diện các nội dung của Phong trào thi đua, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, mục tiêu 4 tốt1.

Tăng gia tại Lữ đoàn 205

Quá trình triển khai, Ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế chấm điểm thi đua; đầu tư xây dựng điểm theo từng loại hình cơ quan, đơn vị và trên từng mặt công tác hậu cần; xây dựng các tiêu chí làm theo lời Bác bằng những công việc chuyên môn, hành động cụ thể, cơ sở để các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện, hướng trọng tâm vào bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Gắn kết chặt chẽ Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành và Cuộc vận động 50. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời củng cố, bổ sung lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như thực hành bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, v.v.

Cùng với đó, Cục Hậu cần chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “nhánh” của các chuyên ngành hậu cần, tổ chức hội thi, hội thao hậu cần ở các cấp, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần thường xuyên và hậu cần sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt quan điểm tự lực, tự cường và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Các cơ quan trong Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân”2, thời gian qua, Ngành Quân nhu đã cụ thể hóa, thông qua Phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; gắn Phong trào thi đua bằng các hoạt động chuyên môn một cách phong phú, đa dạng, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật nấu ăn”, “Bữa cơm phụ nữ”, “Bữa cơm gia đình”, “Bữa cơm thanh niên”; thực hiện tốt quy định phân cấp khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, duy trì có hiệu quả hoạt động của Hội đồng giá các cấp, v.v. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi theo quy mô tập trung gắn với xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại, cải thiện đời sống. Hiện nay, toàn Binh chủng đã tự túc trên 75% nhu cầu thịt, gần 40% nhu cầu cá và trên 96% nhu cầu rau xanh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng hậu cần thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng bữa ăn, hậu cần các cấp đã chủ động áp dụng các biện pháp khai thác triệt để công năng của hệ thống bếp lò hơi cơ khí, hạ mức tiêu thụ chất đốt (giảm 29,7% so với quy định). Đến nay, 100% bếp ăn cấp đại đội, tiểu đoàn sử dụng bếp lò hơi cơ khí, bếp dầu, bếp điện, tủ cơm điện; 100% các tổ, trạm lẻ sử dụng nồi cơm điện, bếp ga, góp phần giảm đáng kể thời gian, công sức chế biến và nuôi quân, giảm độc hại, bảo đảm môi trường tốt. Từ đó, kết quả bảo đảm định lượng, nhiệt lượng ăn luôn đạt và vượt quy định; 100% các bếp ăn trong Binh chủng đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, đời sống bộ đội luôn ổn định, có nhiều cải thiện.

Với phương châm phòng bệnh, hơn chữa bệnh, Ngành Quân y đã tổ chức tốt các Phong trào: “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác”, “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”, v.v. Trong đó, Ngành đã cụ thể hóa bằng các tiêu chí về chất lượng chuyên môn và y đức đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân y, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cho các cơ sở điều trị; duy trì chặt chẽ quản lý theo phân cấp. Hiện nay, 100% cơ sở quân y của các lữ đoàn, nhà trường, cơ quan Bộ Tư lệnh được trang bị máy siêu âm, điện tim và xe cứu thương,... tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc điều trị theo tuyến. Tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, dịch Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác quản lý sức khỏe bộ đội bảo đảm chặt chẽ, đi vào nền nếp; quân số khỏe bảo đảm và vượt chỉ tiêu từ 0,79% - 0,85%.

Trên cơ sở đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, Ngành Doanh trại cụ thể hóa bằng Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” với đa dạng, phong phú cách tổ chức, đưa Phong trào phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, bền vững, thiết thực và hiệu quả. Nổi bật là, việc quy hoạch doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm túc quy chế đấu thầu, quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức, triển khai; chú trọng giảm giá thành các gói thầu, tiết kiệm ngân sách. Phát huy tốt nội lực, nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo khuôn viên, làm mới sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây cảnh,... nên doanh trại ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Giai đoạn 2015 - 2020, Binh chủng đã đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, xây dựng mới và đưa vào sử dụng gần 120.000 m2, cải tạo sửa chữa, chống dột, chống sập gần 73.000 m2 nhà; hoàn thành chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, giảm tỷ lệ nhà cấp 4 chỉ còn 0,58%,... tạo diện mạo mới, chính quy, hiện đại từ Sở Chỉ huy Binh chủng đến các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Binh chủng đã có 95,4% cơ sở doanh trại được sử dụng nước sạch sinh hoạt (tương đương 99,76% quân số); 100% bộ đội ở vùng rét được tắm nước nóng về mùa đông, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì sức khỏe.

Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, thông qua các phong trào: “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Thi xe tốt, lái xe an toàn”,... và gắn với Cuộc vận động 50, Ngành Vận tải luôn khắc phục khó khăn, nhất là sự biến động về giá cả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ. Phương thức bảo đảm được đổi mới phù hợp từng vùng, miền, chú trọng tăng cường phân cấp khai thác cho đơn vị. Hệ thống kho xăng dầu các cấp của Binh chủng được cải tạo, nâng cấp, bảo đảm tiêu chuẩn “Kho xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm”. Việc quản lý, chỉ huy, điều hành vận tải đi vào nền nếp, chính quy, tổ chức thực hiện cụ thể, khoa học, lấy yêu cầu “kịp thời, an toàn” làm mục đích. Vì vậy, thời gian qua, Binh chủng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch vận chuyển với gần 60.000 tấn hàng hóa, trên 55.000 lượt người bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát huy kết quả đạt được, thực hiện phương châm: “Phát huy nội lực- Năng động - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”, thời gian tới, ngành Hậu cần Binh chủng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn Ngành đưa Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ngành tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Binh chủng về công tác hậu cần theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo - Hậu cần tham mưu - Đơn vị tổ chức thực hiện”, tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Hậu cần thông qua nhiều hoạt động phong phú, sinh động, thực tế hơn. Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức; xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, từng thời điểm, vùng, miền trong tình hình mới.

Thường xuyên bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực, Quy chế hoạt động Phong trào ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; khắc phục triệt để cách làm phô trương, hình thức, “phát mà không động”, đưa những giá trị tư tưởng, lời dạy của Bác về công tác hậu cần đi vào thực tế của Bộ đội Thông tin, đảm bảo ngày càng có chiều sâu, sức lan tỏa lớn, với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc hiện đại vào năm 2030.

Đại tá ĐINH TIẾN DŨNG, Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng
__________________

1 - 3 khâu đột phá: nâng cao đời sống bộ đội; thực hành tiết kiệm; chống tham ô lãng phí, chấp hành nghiêm chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an toàn giao thông. Mục tiêu 4 tốt: tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, xây dựng các mô hình hậu cần tốt.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 431.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:25 - 28/01/2022

EUR24,449.3926,003.22

GBP29,369.5930,841.11

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 28/01/2022

HCMSJC61.80062.500
Hà NộiSJC61.80062.520
Đà NẵngSJC61.80062.520