QPTD -Thứ Ba, 10/09/2013, 08:44 (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ quốc phòng tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), vừa qua, Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi đó là biện pháp thiết thực nhằm tiếp tục đưa Chỉ thị 03 vào cuộc sống.

Thủ trưởng BTTM trao Bằng chứng nhận tặng các cá nhân
điển hình tiên tiến. (Nguồn: bqp.vn)

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) đã có nhiều đóng góp to lớn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), trong chỉ đạo hoạt động của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, có những đóng góp mới, quan trọng vào sự phát triển của khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về QS,QP của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng (BQP). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, BTTM – Cơ quan BQP, Thủ trưởng BTTM luôn quan tâm đến nguồn lực con người và sức mạnh của tổ chức; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị (BCT) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm

 theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và quần chúng. Do đội ngũ cán bộ của Cơ quan phần lớn đã được thử thách, rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, một số đã qua thực tiễn chiến đấu, nên nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 03 có sự sâu sắc, tự giác hơn; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thể hiện rõ nét và có sức thuyết phục cao trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan xây dựng những nhân tố tích cực trong thực hiện Chỉ thị 03 để tôn vinh, nhân rộng cho mọi người cùng học tập và làm theo. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của BCT BTTM – Cơ quan BQP đã có nhiều chuyển biến tiến bộ và sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được kết quả tương đối toàn diện, thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, ở nhiều cấp; từ cơ quan tham mưu chiến lược đến đơn vị cơ sở, từ cán bộ cấp cao đến nhân viên, chiến sĩ,… đều toát lên tinh thần chủ động, tích cực, tự giác, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm bảo đảm cho việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 03 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ bằng những nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và sát với chủ đề của từng năm. Đồng thời, gắn việc xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, các ngày kỷ niệm lớn và kế hoạch khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, đề ra tiêu chí, quy định về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, làm cơ sở để rèn luyện, phấn đấu và bình xét. Mỗi CB,ĐV, quần chúng đều tự giác đề ra tiêu chí, kế hoạch phấn đấu “làm theo” Bác từ những suy nghĩ đến mỗi việc làm cụ thể, hằng ngày. Bên cạnh việc giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của CB,ĐV, quần chúng đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ theo các chuyên đề đã quy định, Cơ quan đã chủ động biên soạn các tài liệu giáo dục chính trị phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao. Các chuyên đề, như: “Bản lĩnh chính trị ở cơ quan tham mưu chiến lược”; “Đổi mới phương pháp, tác phong công tác của người cán bộ tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng”… đã phát huy tác dụng tốt đối với nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB,ĐV, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi người tự soi mình vào trong công việc, sinh hoạt, học tập và các quy định của đơn vị; xác định những việc cần làm, cần tránh, xây dựng tố chất của các ĐHTT để rèn luyện và phấn đấu theo các tiêu chí đề ra.

Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP xác định: xây dựng ĐHTT là cốt lõi, là sức sống trong thực hiện Chỉ thị 03. Mục đích của việc nhân rộng ĐHTT là nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố mới; đó là những tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn diện và trên từng mặt công tác để tôn vinh, nhân rộng ra nhiều ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Bởi vậy, việc lựa chọn ĐHTT phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm cho ĐHTT thực sự là những tấm gương tiêu biểu. Từ nhận thức và hành động đúng, việc phát hiện và nhân rộng ĐHTT ở BTTM – Cơ quan BQP được triển khai có nền nếp ở tất cả các cấp, với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú, sáng tạo và phát huy tác dụng tích cực. Theo đó, phong trào thi đua, nhân rộng ĐHTT của các cơ quan tham mưu chiến lược đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về phương pháp, tác phong công tác; chú trọng đi sâu vào nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, giải quyết công việc nhanh, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là công tác nhận định, đánh giá, dự báo chính xác các tình huống xảy ra. Các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với các phong trào “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “CB,ĐV miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”…, đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng huấn luyện và sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Các nhà trường có phong trào “Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn”; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy - học. Các tổng công ty, công ty, ban quản lý các dự án, thông qua các phong trào “Nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho người lao động. Quân y có phong trào “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Các tổ chức quần chúng chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 03 thành phong trào hành động cách mạng, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên, hội viên phấn đấu học tập và làm theo… Những việc làm thiết thực đó đã tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; đồng thời, cũng từ đó, các ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” đã hình thành, được phát hiện, bồi dưỡng, thực sự là những nhân tố mới được mọi người ghi nhận và tôn vinh. 

Trên cơ sở các tiêu chí đã được xác định, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM – Cơ quan BQP đã phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 03 của BCT; thu hút sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, nhất là Hội đồng (ban, tổ) Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Chính trị, các tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ các cấp, nên việc làm này đã thường xuyên đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong từng thời gian, Cơ quan tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Đây là việc làm hay, sáng tạo nhằm tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách theo tư tưởng, tấm gương Bác Hồ. Công tác khen thưởng được các cấp thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích nên có sức thuyết phục cao. Việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngày càng được chú trọng; các mối quan hệ được giải quyết hài hòa. Điều đó đã động viên, khích lệ tinh thần CB,ĐV, quần chúng không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi; những vấn đề còn tồn tại được kiên quyết khắc phục. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở BTTM – Cơ quan BQP đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS,QP trong Quân đội. Các nội dung tiêu chí ở từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị được nhận thức và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt; năng lực, trình độ nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác của CB,ĐV, quần chúng được nâng lên rõ rệt. Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân vượt khó vươn lên, tìm tòi, sáng tạo, toàn tâm, toàn ý với công việc, tham mưu, đề xuất sắc sảo, xử lý công việc đúng đắn, hiệu quả. Về tập thể, có các cục: Cứu hộ, cứu nạn, Tác chiến điện tử, Cơ yếu, Bản đồ; Ban Quản lý dự án Đường tuần tra biên giới, Đường Trường Sơn Đông; các doanh nghiệp: Tổng Công ty 789, Công ty 59, Công ty 207, Công ty Trường An… Về cá nhân, nổi lên có: Đại tá Nguyễn Quốc Dũng (Tổng Giám đốc, Tổng Công ty 789); Thượng tá Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm khoa; Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội); Thượng tá chuyên nghiệp Hoàng Xuân Vinh (Vận động viên bắn súng, Trung tâm Thể dục, thể thao Quân đội, Cục Quân huấn), Đại úy Nguyễn Thị Lan Hương (Phó Chủ nhiệm khoa; Khoa Phóng xạ lâm sàng, Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội); Trung tá Hoàng Tú Xinh (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 842, Cục Tác chiến điện tử); Thiếu tá Phạm Trung Kiên (Chỉ huy trưởng Căn cứ hậu cần Ba Vì, Cục Hậu cần BTTM)… Trong số đó, có Cục Tác chiến điện tử, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Thượng tá chuyên nghiệp Hoàng Xuân Vinh được vinh danh cấp toàn quân. Điều đó đã phản ánh sự đúng đắn và sức sống mãnh liệt của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của BCT; đồng thời, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của CB,ĐV, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động ở BTTM – Cơ quan BQP đối với Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

 Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP, Thủ trưởng BTTM tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 03 của BCT vào nền nếp, thiết thực xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh, Cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN KIM SƠN
Phó Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng
Chủ nhiệm Chính trị BTTM

Ý kiến bạn đọc (0)

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.