QPTD -Thứ Hai, 07/09/2020, 09:19 (GMT+7)
Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo lời Bác dạy

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Binh chủng Thông tin liên lạc được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh, bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ.

Binh chủng Thông tin liên lạc là binh chủng kỹ thuật, ra đời từ rất sớm, gắn liền với lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân thương yêu, đùm bọc, Binh chủng Thông tin liên lạc đã vượt qua khó khăn, gian khổ, chủ động, sáng tạo, giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích đó, Binh chủng Thông tin liên lạc được Nhà nước 02 lần tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (năm 1976 và năm 2010); tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Ba), 03 Huân chương Quân công (hạng: Nhất, Nhì, Ba), 10 Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 69 tập thể, 37 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có được những thành quả trên, là do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng, việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ.

Năm 1941, khi về nước, Bác căn dặn: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ Thông tin liên lạc ngày 28/01/1969, Bác căn dặn: “Đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”1. Lời dạy của Bác được Bộ đội Thông tin liên lạc khắc ghi và xác định là phương châm hành động, nhằm giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong các nhiệm vụ. Để lời dạy của Người biến thành hành động trong thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là chủ trương xây dựng lực lượng Thông tin liên lạc quân sự tiến thẳng lên hiện đại; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bảo đảm phù hợp với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ. Các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với quán triệt, thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng học tập, Binh chủng điện tử, sĩ quan điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực hoạt động. Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đề cao trách nhiệm chính trị, có ý chí phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 134 lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”2, Binh chủng tập trung vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy gắn với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, đề cao tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch của toàn khóa và hằng năm; nhờ đó, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên. Tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu gắn với thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống Thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020”. Trong đó, coi trọng làm tốt việc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị trong đề bạt, bổ nhiệm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Binh chủng luôn thực hiện tốt công tác chính sách để giữ gìn, thu hút đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đầu ngành, cán bộ công tác ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, hoạt động của Đoàn thanh niên đã phát huy hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xây dựng được nhiều mô hình hay, như: “Câu lạc bộ trí thức thông tin trẻ”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”, “Câu lạc bộ báo vụ”, trong đó mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt” làm theo lời Bác được Tổng cục Chính trị chọn để nhân rộng trong toàn quân.

Trong công tác huấn luyện, thực hiện phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, Binh chủng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, đi sâu huấn luyện làm chủ trang bị thông tin mới, hiện đại, từng bước xây dựng các tổ đài thông tin cơ động đạt trình độ “tinh nhuệ”. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện phân đoạn với luyện tập tổng hợp, huấn luyện, hợp luyện thông tin cơ động, huấn luyện theo tình huống, địa bàn, khu vực tác chiến và các cuộc diễn tập. Thực hiện nghiêm “Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 ở các nhà trường, bảo đảm phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng theo tiêu chí “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”. Trường Sĩ quan Thông tin xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo theo chuyên ngành (Thông tin Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân và Tác chiến mạng); Trường Cao đẳng kỹ thuật Thông tin xây dựng các chương trình chi tiết đào tạo bậc cao đẳng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; nội dung, chương trình đào tạo bám sát sự phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự và trang bị, khí tài thông tin liên lạc.

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Binh chủng đã chủ động xây dựng, triển khai Đề án “Công tác kỹ thuật hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2013 - 2020”; thực hiện có hiệu quả bốn mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, bảo đảm đồng bộ các trang bị thông tin sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các bộ tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến lược, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, v.v. Đồng thời, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về định hướng công tác bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, vòng đời công nghệ trang bị ngắn. Điều chỉnh tổ chức lực lượng và đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn của quá trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đẩy mạnh phân cấp bảo đảm kỹ thuật thông tin trong toàn quân, tăng tính chủ động cho đơn vị; nhờ đó, năng lực các cơ sở bảo đảm kỹ thuật đầu ngành thông tin liên lạc quân sự được nâng cao.

Binh chủng luôn coi trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự thời kỳ mới; tổng kết, phát triển lý luận công tác đảng, công tác chính trị trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Chủ động tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ mới, tích cực nghiên cứu cải tiến, thiết kế, chế thử vật tư, phụ tùng đồng bộ trang bị thông tin công nghệ cao3. Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao, Nhà máy Z755 đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vật tư phụ tùng đồng bộ trang bị thông tin (thiết bị ghép kênh quang 4/16E1, thiết bị Viba, máy VTĐsn nhảy tần 125W, máy VTĐsn 1.000W, các loại bảng mạch vô tuyến điện, anten NVIS, bảng mạch tổng đài T64S, thiết bị định tuyến Router, khối BUC, LNB cho các trạm VSAT, thiết bị kết nối đa mạng,...), nhiều sản phẩm có tính đột phá, tạo ra bước ngoặt lớn, khẳng định sự tự chủ, tiết kiệm kinh phí, thời gian và đảm bảo tốt yếu tố an ninh quân sự.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Binh chủng tập trung quy hoạch, xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm, tạo nên diện mạo mới, chính quy, hiện đại từ Sở Chỉ huy Binh chủng đến các cơ quan, đơn vị; tích cực củng cố, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập và làm việc của bộ đội. Hiện nay, 93,89% cơ sở doanh trại có nước sạch sinh hoạt, bộ đội ở vùng rét được tắm nước nóng về mùa đông; trang bị bếp ga, tủ ga, nồi cơm điện cho 100% tổ, trạm lẻ, máy Ozon khử độc thực phẩm cho 100% bếp ăn cấp đại đội, tiểu đoàn. Trong điều kiện đóng quân phân tán, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát huy hiệu quả các mô hình chăn nuôi tập trung, tạo nguồn thực phẩm sạch cho các bếp ăn,... nhờ đó, đời sống của bộ đội không ngừng được nâng lên.

Hiệu quả của những việc làm thiết thực theo lời Bác đã tạo tiền đề để Binh chủng đủ khả năng bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trong toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng TRẦN MINH TÂM, Chính ủy Binh chủng
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

3 - Từ năm 2011 đến nay, tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Binh chủng có 244 công trình là đề tài, sáng kiến; trong đó, có 60 công trình đạt giải cấp toàn quân, 143 công trình đạt giải cấp Binh chủng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 22/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 22/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470