QPTD -Thứ Hai, 10/08/2020, 09:02 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam làm theo lời Bác, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thường xuyên nắm chắc tình hình, vận dụng sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo đảm nhiệm, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng” trong thời kỳ mới.

Tỉnh Quảng Nam có 125 km bờ biển, thuộc 03 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố; có 02 xã đảo và một số cảng biển với lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập khẩu lớn, v.v. Đây là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh. Ý thức sâu sắc điều đó, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Bộ bội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), luôn lấy lời căn dặn của Bác làm kim chỉ nam cho hành động, phát huy vai trò nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Làm theo lời Bác dạy: “Ngày trước ta có chỉ đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ lấy nó”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng chuyên trách quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Trực tiếp là Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 4353/CT-BTL, ngày 23/10/2018 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Kiểm soát người, phương tiện nghề cá hoạt động trên biển”, v.v. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm tiềm lực để bảo vệ biển, đảo trong mọi tình huống.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, phát huy vai trò là lực lượng chuyên trách về quản lý, bảo vệ biên giới biển, đã nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Biên phòng; chú trọng nâng cao nhận thức, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, cùng nhân dân quản lý chặt chẽ, đấu tranh kịp thời, linh hoạt, đúng chủ trương, đối sách. Với việc sớm dự báo tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã kịp thời ra Nghị quyết số 201-NQ/ĐUBP, ngày 31/12/2008 về đẩy mạnh lãnh đạo công tác tuyên truyền đặc biệt, v.v. Qua đó, không những có phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp, mà còn xác định trách nhiệm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh trong công tác bảo vệ biển, đảo quê hương.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, cùng với công tác giáo dục chính trị hằng năm, Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đồn Biên phòng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nắm chắc tình hình trên biển, đảo nước ta nói chung, trong khu vực đảm nhiệm nói riêng, nhất là sự vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ngoài, sự chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu,... để bộ đội có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, xây dựng ý thức chính trị, xác định trách nhiệm theo từng chức trách đảm nhiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn có ý chí, quyết tâm cao, nắm chắc tình hình, kiên quyết, kiên trì, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên địa bàn.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được”1, những năm qua, việc tổ chức nhân dân, nhất là ngư dân đang hoạt động, sinh sống trên biển, đảo thành các “cột mốc sống”, tạo nên “bức tường nhân dân” trên các khu vực biển, đảo được Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế,... về chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển, xây dựng tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự tôn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho nhân dân, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn chú trọng tổ chức, xây dựng họ thành lực lượng thực sự tin cậy để tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, mà điểm sáng là xây dựng“Tổ tàu thuyền đoàn kết”2. Đây là mô hình đặc biệt quan trọng, không những hỗ trợ ngư dân khi đánh bắt xa bờ, là chủ nhân khẳng định chủ quyền trên biển, mà còn là hệ thống “đài quan sát” rộng khắp, nhanh chóng cung cấp mọi thông tin trên biển cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Cũng chính họ sẽ là lực lượng đầu tiên tham gia cùng các lực lượng đấu tranh trên biển xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của ta, vận động tàu cá của ta đánh bắt đúng vùng biển cho phép, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, v.v.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đoàn kết, cảnh giác,... khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân,...”3, cùng với xây “bức tường nhân dân”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt chú trọng dựng “bức tường màu xanh”, tạo nên “bức tường thép trên biển”. Để thực hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng toàn diện, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ,  tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ, chỉ huy tham mưu, xử lý sự cố hàng hải,... góp phần nâng cao trình độ, năng lực, tác phong công tác trong xử lý các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Cùng với việc duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, duy trì nghiêm các hoạt động tuần tra vùng biển, đảo đảm nhiệm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn chỉ đạo các bộ phận, nhất là lực lượng Trinh sát Biên phòng thường xuyên phối hợp với Đài thông tin Duyên hải miền Trung, Vùng 3 Hải quân, Vùng 2 Cảnh sát biển, Hải đoàn 48,... để thu thập, trao đổi thông tin, nắm chắc tình tình hoạt động trên biển, đặc biệt là hoạt động của các đối tượng và tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển; từ đó, tập trung nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác và đề ra đối sách phù hợp. Tại các cảng biển, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất, nhập cảnh; thực hiện nghiêm quy định về làm thủ tục biên phòng điện tử; lắp đặt hệ thống camera giám sát người, phương tiện, hàng hóa ra vào cảng biển, v.v. Nhờ đó, không những giúp các đồn Biên phòng tuyến biển nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập khẩu với số lượng lớn người, phương tiện, hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm4; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; ngặn chặn, giảm thiểu tiến tới chấm dứt tàu cá và ngư dân của địa phương khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Những kết quả đã đạt được từ việc làm theo lời Bác dạy là động lực để thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và nhiệm vụ cụ thể trên từng địa bàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo - phần “máu thịt” thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN BÁ THÔNG, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 154.

2 - Mỗi tổ có từ 03 - 05 tàu, thuyền, lập kênh thông tin liên lạc riêng với lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Hiện toàn Tỉnh có 84 tổ với gần 4.500 thành viên, sẵn sàng ra khơi phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tỉnh.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 251.

4 - Riêng 06 tháng đầu năm 2020, trên tuyến biển của Tỉnh đã khởi tố 01 vụ vi phạm mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 59 vụ/132 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội và trên lĩnh vực thủy sản.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:33 - 25/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570