QPTD -Thứ Bảy, 30/09/2017, 10:05 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo lời Bác dạy

Một trong những kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy của Bộ đội Biên phòng là thực hiện tốt công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực của quân và dân các tỉnh biên giới, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định; chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng ngày càng được củng cố và tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch, giao lưu văn hóa với các nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, khu vực biên giới nước ta vẫn còn khó khăn, bất cập: thời tiết, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của đồng bào các dân tộc còn thấp. Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, buôn lậu, truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, v.v. Điều đó, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; trong đó, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là biện pháp công tác cơ bản, nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Do đặc điểm khu vực biên giới nước ta chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ, nên các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng đặc điểm đó cùng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để xuyên tạc, kích động, lôi kéo, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, làm giảm lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương để chúng dễ bề chống phá. Trước thực trạng đó, cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định và tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là ở đơn vị cơ sở, bằng những mô hình, việc làm thiết thực, cụ thể, để dân hiểu, dân tin, dân làm theo và giúp đỡ bộ đội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề; Tư lệnh ra Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong thời kỳ mới. Gắn đổi mới công tác vận động quần chúng với đẩy mạnh thực hiện và cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) thành các tiêu chí để cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, rèn luyện, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, đặt ra yêu cầu cao về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác vận động quần chúng đối với mọi cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị biên phòng đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, quy định của trên, bám sát tiêu chí đã xác định, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Trọng tâm của công tác tuyên truyền là làm cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc nắm vững các văn bản mới, nhất là các hiệp định, hiệp nghị, quy chế, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống các loại tội phạm, như: buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, buôn bán phụ nữ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới của Tổ quốc. 

Làm theo lời Bác, Bộ đội Biên phòng luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, Bộ đội Biên phòng đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Chủ động tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các xã, phường, thôn, bản; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, “xóa” thôn, bản “trắng” về đảng viên ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, tích cực tham gia vào việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh, trật tự xóm, bản khu vực biên giới”, “Xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ biên giới”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản văn hóa”, “Kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới”, “Điểm sáng văn hóa biên giới”,“Đường biên thanh niên làm chủ”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, v.v.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động hàng trăm cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; nhiều đồng chí đã được địa phương tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp. Với sự hoạt động năng nổ, tích cực của đội ngũ cán bộ này, đã đem ánh sáng văn hóa của Đảng đến với vùng cao, tạo sự chuyển biến về mọi mặt của các địa phương nơi biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài, tăng cường niềm tin, sự tín nhiệm đối với cán bộ biên phòng1.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng luôn tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, bao tiêu sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất, chất lượng cao; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, v.v. Nổi bật là các mô hình: “Vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trồng lúa nước” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình; “Giúp dân xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; “Điểm sáng văn hóa biên giới tại 14 ấp, thuộc 14 xã, 05 huyện, thị biên giới” của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang2, v.v. Đặc biệt, Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ký kết phối hợp để tặng bò cho hộ nghèo ở 11 tỉnh khu vực phía Bắc và vùng Tây Bắc nước ta, với tổng kinh phí ước khoảng 360 tỷ đồng. Từ tháng 6-2014 đến nay, chương trình đã trao tặng được 24.676 con bò giống cho đồng bào nghèo biên giới. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng còn vận động đầu tư kinh phí, triển khai xây dựng được 2.375 ngôi nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương”, trị giá trên 300 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn, liên bản; xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, gắn với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một điểm sáng nữa về làm theo Bác của Bộ đội Biên phòng là đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho học sinh. Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sư phạm về việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; khảo sát, xây dựng điểm 03 trung tâm học tập cộng đồng xã biên giới tại các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Tĩnh và Tây Ninh. Để làm được điều đó, các đơn vị biên phòng phối hợp với các địa phương, trường học trên địa bàn, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, nghỉ học, nhu cầu học tập của người dân tại các xã, phường, thị trấn biên giới làm cơ sở tổ chức các lớp dạy chữ cho số người mù chữ, tái mù chữ và vận động nhân dân tích cực đưa con em đến trường. Từ năm 2014 tới nay, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”; Chương trình đang đỡ đầu cho 2.844 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, trong đó có trên 400 em là con mồ côi, 19 em được nuôi tại các đồn biên phòng, 73 em là học sinh Cam-pu-chia, 87 em là học sinh Lào ở khu vực biên giới, với mức hỗ trợ là 500.000đ/1em/1tháng; đồng thời, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới biển, hải đảo đã duy trì thành nề nếp thường xuyên Chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Ngày chủ nhật xanh tình nguyện”, phối hợp với đoàn viên, thanh niên các địa phương ven biển làm sạch môi trường khu vực địa phương, đơn vị. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đó, hình ảnh “người thầy thuốc”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “người cán bộ xã quân hàm xanh”,...; hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trong giúp dân phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn... đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc ghi nhận, đánh giá cao, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với Bộ đội Biên phòng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Thiếu tướng NGUYỄN TIẾN THẮNG, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng
_________________________

1 - Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 322 cán bộ cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; trong đó có  09 đồng chí Huyện ủy viên, 14 Bí thư Đảng ủy xã, 229 Phó Bí thư Đảng ủy xã; 07 đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và 01Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; 06 đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

2- Trong 5 năm (2011 - 2015), Bộ đội Biên phòng Quảng Bình xây dựng được 04 công trình trồng lúa nước, với diện tích 19 ha, trị giá gần 15 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng Kon Tum giúp đỡ nhân dân đầu tư gần 01 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo từ 50% xuống còn 32%; xây dựng được 3/6 làng, 225/505 gia đình văn hóa, 06 mô hình tự quản và 21 tổ an ninh nhân dân; kết nạp 09 đảng viên mới, củng cố 09 chi đoàn, 06 chi hội phụ nữ, 06 chi hội nông dân. Bộ đội Biên phòng An Giang đầu tư trang thiết bị xây dựng điểm văn hóa, làng văn hóa biên giới trị giá gần 1,8 tỷ đồng; tặng đồ dùng học tập trị giá 38 triệu đồng.

Ý kiến bạn đọc (1)

Nhờ ban biên tập
17/08/2020 10:57
Kính nhờ ban biên tập tra giúp bài viết ở số bao nhiêu? Từ trang mấy đến trang mấy ạ? Xin trân trọng cảm ơn
Đàm Đình Tùng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.