QPTD -Thứ Năm, 18/11/2021, 08:44 (GMT+7)
Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, được gần Bác, bên Bác hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực rèn luyện, học tập và làm theo Bác để luôn là hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá, một di sản hết sức quý báu được lan tỏa mạnh mẽ, mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng của Người không chỉ là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Bác kính yêu mà còn thể hiện sự kiên định con đường Bác Hồ đã lựa chọn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vinh dự, tự hào là đơn vị được thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tích cực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này; coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng, tình cảm vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời, là trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành trọng trách được giao, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), nay là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt: giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng của Người.

Nhất quán nhận thức, xây dựng các mô hình thiết thực

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác giáo dục, tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, việc làm trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị. Với định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã cụ thể hóa chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thành những tiêu chuẩn, tiêu chí phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu; xác định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Tất cả những điều đó, được thể hiện trên các mô hình cụ thể, như: Ba mẫu mực “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực”1. Bám sát nhiệm vụ thực tiễn, các đơn vị đã xây dựng những mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả trong học tậplàm theo, như: phong cách làm việc: “Nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác” của Đảng bộ Viện 69; “Đúng, đều, mạnh, đẹp, trang nghiêm” của Đảng bộ Đoàn 275; mô hình “Dân chủ, khoa học, cụ thể, tới nơi, tới chốn” của Đảng bộ Đoàn 195; “Tham mưu đúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, đánh giá thực chất” của khối cơ quan Bộ Tư lệnh. Làm gương, nêu gương với mô hình: “3 cùng, 2 trước, 2 sau” của Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn 275; “Lịch sự, văn minh, tận tình, chu đáo” của Đảng bộ Văn phòng và Đoàn 285, v.v. Các tổ chức quần chúng triển khai nhiều cách làm sáng tạo với các phong trào, như: “Thanh niên Bộ Tư lệnh Lăng phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh và nghi lễ”, “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Lăng tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các mô hình: “Gian máy Công đoàn”, “Vọng gác Thanh niên”, “Câu lạc bộ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ”, “Câu lạc bộ Tiếng Nga”, “Đôi bạn cùng tiến”, v.v. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất suy nghĩ, lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đoàn đại biểu Thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc viếng Bác

Hiệu quả học tậplàm theo - sức lan tỏa về hình ảnh tiêu biểu, mẫu mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Với lòng kính yêu vô hạn và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với tinh thần trách nhiệm chính trị cao, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện 69 đã tích cực nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện tốt ba nhiệm vụ cấp quốc gia, gồm: bảo tồn nguồn gen vi sinh vật đặc thù trong khu vực y tế đặc biệt phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu đặc điểm khu hệ vi nấm và biện pháp phòng, chống nhiễm nấm ở khu vực bảo quản thi hài của Người; bảo tồn, khai thác, đánh giá đa dạng nguồn gen vi sinh vật đặc thù trong bảo quản thi thể ướp phục vụ chiêm ngưỡng. Với nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn đem lại không chỉ lợi ích về kinh tế, tiết kiệm được nhân lực mà còn là cơ sở quan trọng để đơn vị vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện các nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ tiêu binh, bất kể trời mưa hay nắng, phải thực hiện những động tác chuẩn xác, đầy dứt khoát, không sai một ly, không chệch một nhịp, luôn trong tư thế trang nghiêm. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện cả phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và thể lực, tư thế tác phong; từ những động tác nhỏ nhất trong điều lệnh, như: từ khuôn mặt, ánh mắt cho tới động tác bắt đầu vào vị trí đứng, tập vác súng, đổi gác, đứng nghiêm thời gian dài đều phải chuẩn mực, nghiêm trang, đòi hỏi mỗi người phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để làm tròn sứ mệnh và trọng trách “canh giấc ngủ cho Người”.

Được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ở nơi tôn nghiêm, nên cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện, rèn luyện, tuyên truyền, giáo dục bộ đội. Để nâng cao chất lượng đón tiếp, tuyên truyền, theo phương châm: “Ân cần, trọng thị, truyền cảm, lôi cuốn trong hướng dẫn, tuyên truyền”, ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn phải tự tìm hiểu, học tập để có sự am hiểu nhất định về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đồng thời, phải hiểu biết đầy đủ và trau dồi thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua ngôn ngữ, cử chỉ đón tiếp, tuyên truyền để biểu hiện được sự gần gũi, giản dị như phong cách Bác Hồ. Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Bác, với phương châm “lịch sự văn minh, tận tình chu đáo”, công tác đón tiếp, tuyên truyền và phục vụ đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Lăng và Khu Di tích K9, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng hoàn thành xuất sắc, bảo đảm chu đáo, trọng thị, nghi lễ trang trọng, tuyệt đối an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp, tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh tiêu biểu, mẫu mực “Bộ đội Cụ Hồ” cùng những việc làm chuẩn mực, lịch sự, văn minh, tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ làm cho du khách quốc tế và đồng bào thêm kính trọng, tự hào về Bác kính yêu khi về thăm Lăng, viếng Bác, mà còn góp phần tuyên truyền sâu rộng làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới - “Bộ đội Cụ Hồ” bên Lăng Bác. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời kỳ mới

Ghi nhận những thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: năm 2016, Ban Quản lý Lăng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; năm 2017, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2019); 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba trong thực hiện Dự án VN-01; hàng trăm lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ Quốc phòng và nhiều Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra: “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đơn vị đạt trình độ hiện đại cả về tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật; làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội” và chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đến thăm, kiểm tra Đơn vị: “Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường. Tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn, văn minh, lịch sự đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu di tích K9, để hình ảnh Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu trưng sức mạnh, kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam; hình ảnh tiêu biểu nhất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.

Đại tá ĐINH QUỐC HÙNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
___________________

1 - Chi bộ 4 tốt: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt. Đảng viên 5 mẫu mực: tư tưởng, chính trị; phẩm chất đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện chức trách nhiệm vụ; phương pháp tác phong công tác.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:25 - 28/01/2022

EUR24,449.3926,003.22

GBP29,369.5930,841.11

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 28/01/2022

HCMSJC61.80062.500
Hà NộiSJC61.80062.520
Đà NẵngSJC61.80062.520