Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2022, 10:23 (GMT+7)
Tổng cục Kỹ thuật đẩy mạnh hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”

Quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ góp phần phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây cũng là nội dung được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là việc chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng,... Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp Tổng cục Kỹ thuật luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ này bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trước hết, Tổng cục coi trọng và tiến hành thường xuyên, nghiêm túc công tác giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên1 về công tác tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa; về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Tổng cục đối với công tác đầy ý nghĩa nhân văn này. Trên nền tảng đó, từng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục xây dựng quyết tâm, thống nhất về ý chí và hành động, cùng chung tay, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”2; và với tình cảm thiêng liêng dành cho các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, trong 10 năm qua (2012 - 2022), Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” mang ý nghĩa sâu sắc, được nhân dân ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Nổi bật là: thăm, tặng quà 1.610 lượt thương binh, thân nhân liệt sĩ; tổ chức tôn tạo, tu sửa, nâng cấp 04 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trong Tổng cục và cùng địa phương tôn tạo hàng chục nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các đơn vị đóng quân; vận động quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 40 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 125 Nhà tình nghĩa; tặng trên 100 sổ tiết kiệm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 22.055 lượt đối tượng chính sách với số tiền trên 04 tỉ đồng; chăm sóc, phụng dưỡng 09 Mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm thiết thực trong các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” của Tổng cục đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng,... thể hiện sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tổng Cục thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng cục Kỹ thuật đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” với những việc làm thiết thực, như: trích gần 700 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để tu sửa và cung tiến hiện vật tại các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị; tu sửa, chỉnh trang và tổ chức viếng nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc các đơn vị trong Tổng cục (Kho KV1, K834, K812/Cục Quân khí; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1). Đồng thời, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng do các đơn vị trong Tổng cục phụng dưỡng; các đồng chí thương binh và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị là thân nhân liệt sĩ; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn các đơn vị đóng quân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu, rộng truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng tình cảm cách mạng và lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời nhằm đẩy mạnh các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” những năm tiếp theo, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là giải pháp quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, cùng với giáo dục, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên; truyền thống của dân tộc, của Quân đội và Tổng cục,... đối với nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát huy khả năng lan tỏa của các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp tốt các biện pháp, hình thức tuyên truyền trong đơn vị, như: học tập, quán triệt chuyên đề; hội thi bằng hình thức sân khấu hóa; hệ thống truyền thanh nội bộ,... làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ: đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của “Bộ đội Cụ Hồ”, mà còn là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới; đồng thời, khắc phục triệt để các biểu hiện nhận thức sai lệch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các hoạt động tri ân đầy ý nghĩa nhân văn này.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải coi hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình và nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng được thụ hưởng để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp, có tính khả thi cao. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là việc thu, chi, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao; khắc phục những biểu hiện hình thức, thiếu thực tế, gây lãng phí, tạo dư luận không tốt, làm giảm niềm tin của nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với các hình thức linh hoạt, sáng tạo. Mục tiêu quan trọng của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người được thụ hưởng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả đã được khẳng định trong thực tiễn; đồng thời, nắm chắc các nhu cầu thiết thực của đối tượng được thụ hưởng để nghiên cứu, thực hiện các hình thức phù hợp với điều kiện, khả năng của từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, như: tham gia tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn đóng quân; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây tặng “Nhà tình nghĩa”; tạo việc làm, hỗ trợ vốn, giống, công cụ sản xuất cho gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống của các đối tượng thụ hưởng theo phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách vừa là chủ thể nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác chính sách nói chung, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nói riêng, vừa là người hướng dẫn, triển khai thực hiện trong thực tiễn. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, bảo đảm cho đội ngũ này có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tận tụy, tâm huyết với công việc; có năng lực tham mưu sát đúng, tổ chức thực hiện các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”. Để đạt hiệu quả, các đơn vị coi trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác chính sách hằng năm và cử cán bộ, nhân viên chính sách tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do trên tổ chức. Cùng với đó, thông qua hoạt động thực tiễn và duy trì nền nếp chế độ công tác để rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác. Chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua các chương trình hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, để họ thi đua học tập, rèn luyện, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách “vừa hồng, vừa chuyên”, là những hạt nhân nòng cốt thúc đẩy Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cơ quan, đơn vị phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân tham gia.

Với trách nhiệm chính trị thiêng liêng, tình cảm chân thành và lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng, tô thắm truyền thống, đạo lý hiếu nghĩa, bác ái của dân tộc và làm sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tướng TRẦN DUY HƯNG, Chính ủy Tổng cục
_______________

1 - Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người có công với cách mạng, v.v.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 372.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đẩy mạnh quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - Lào có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của cách mạng hai nước. Trong đó, quan hệ, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước là lĩnh vực then chốt, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng lên tầm cao mới, góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong tình hình mới.