QPTD -Thứ Hai, 16/12/2019, 07:54 (GMT+7)
Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng với toàn dân tộc lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân luôn được giữ vững và phát huy, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 34 chiến sĩ cách mạng, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên. Tháng 4-1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ của Đảng đã quyết định hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu quốc quân và các tổ chức vũ trang khác, thành lập Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn, rồi Quân đội quốc gia Việt Nam (1946) và từ năm 1950 đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 22-12-1944 được lấy làm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, tuy lực lượng còn non trẻ, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ, làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Quân đội ta tiếp tục cùng toàn dân nhất tề đứng lên khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân đội nhân dân Việt Nam được chăm lo xây dựng, phát triển nhanh chóng cả về lực lượng, vũ khí và trang bị, nhất là kinh nghiệm, nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo tác chiến. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, tổ chức được nhiều chiến dịch, với quy mô ngày càng lớn, cùng toàn dân đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và âm mưu bình định, phản công của thực dân Pháp, giữ vững và phát huy quyền chủ động chiến lược của ta, từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường1, làm nên thắng lợi trong các chiến dịch: Việt Bắc - Thu Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953),... tạo bước ngoặt để giành thắng lợi quyết định trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tạo tiền đề thuận lợi để nhân dân ta đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta đã xây dựng được các quân chủng, binh chủng, với vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật tương đối hiện đại; đặc biệt, đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, đã thành lập được các quân đoàn chủ lực cơ động. Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân được phát triển lên tầm cao mới, nhất là nghệ thuật tác chiến chiến dịch, chiến lược, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và sự chỉ đạo phối hợp tác chiến giữa các chiến trường; kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến của binh đoàn chủ lực với bộ đội địa phương và sự nổi dậy của quần chúng, tạo nên thế chiến lược mới để ngăn chặn có hiệu quả các chiến dịch và cuộc hành quân càn quét của Mỹ - ngụy. Ở miền Bắc, Quân đội ta đã tham gia cùng nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, với chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, bảo vệ vững chắc “hậu phương lớn” miền Bắc, chi viện kịp thời cho “tiền tuyến lớn” miền Nam. Trên chiến trường miền Nam, Quân đội ta đã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân sự, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; thực hiện tốt phương thức tác chiến của các binh đoàn chủ lực kết hợp với chiến tranh nhân dân địa phương; đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược2, cùng với nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm phá sản các chiến lược của Mỹ, ngụy: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, lần lượt giành thắng lợi trên các mặt trận, từ Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, các tỉnh Duyên hải miền Trung, tiến về giải phóng Sài Gòn - Gia Định và kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, dân tộc ta lại phải bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và đáp lại Lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc đoàn kết cứu nước Cam-pu-chia, Quân và dân ta đã tham gia chiến đấu, đánh bại cuộc tấn công xâm lược ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng với quân, dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, Quân đội ta tiếp tục cùng với nhân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thế lực nước ngoài ở biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Quân đội ta tập trung xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc3, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang; xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”4, làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, tranh giành ảnh hưởng quyền lợi; chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gây bất ổn ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh và chủ quyền đất nước. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao và toàn diện; trong đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng, phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Quân đội cần phát huy truyền thống anh hùng, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau.

Một là, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc, quyết định bản chất và là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 75 năm qua, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị luôn được đặt lên hàng đầu, bảo đảm bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ngày nay, yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị càng phải được chú trọng bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Trước hết, phải tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, về đối tượng, đối tác, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu; làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất về những vấn đề mới đặt ra hiện nay.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân Việt Nam. Phát huy đầy đủ vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và kiểm tra, giám sát việc chấp hành của từng tổ chức đảng, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ trì với cấp ủy các cấp. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và toàn quân, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ động nhận diện, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, nhằm tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội “trung lập về chính trị”, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phai nhạt niềm tin, biến chất về chính trị. Phát huy hơn nữa vai trò của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi cán bộ, đảng viên Quân đội phải nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, nêu gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; ra sức thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý cán bộ, chiến sĩ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Sức mạnh chiến đấu của Quân đội là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có biên chế, tổ chức lực lượng, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, v.v. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội đến năm 2021, Quân đội nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhất là cơ quan tham mưu chiến lược, chiến dịch trong công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong toàn quân.

Toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển tư duy của Đảng về quốc phòng, quân sự và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị, yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện, diễn tập theo nhiệm vụ, tình huống tác chiến và nâng cao khả năng cơ động; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Đặc biệt, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng giữa các quân chủng, binh chủng và tác chiến khu vực phòng thủ, v.v. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chú trọng ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh, phù hợp với điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; phát triển khoa học, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa Quân đội, trước hết là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Quân đội phải quán triệt, nắm chắc các nội dung, nguyên tắc, giải pháp của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; bám sát thực tiễn, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ về chiến lược; trong đó, công tác đối ngoại quốc phòng phải hết sức chú trọng giữ thế cân bằng, lòng tin chiến lược trong giải quyết những vấn đề quốc tế, khu vực đang nổi lên hiện nay, nhất là tình hình Biển Đông, tạo môi trường quốc tế thuận lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Để hoàn thành trọng trách đó, Quân đội phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc điểm của từng địa bàn, khu vực, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo. Trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng lực lượng thường trực chiến đấu và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, Quân đội phải thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước; chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị; phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Bốn là, hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển. Các doanh nghiệp quốc phòng, đoàn kinh tế - quốc phòng cần phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trở thành chỗ dựa tin cậy cho đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới, biển, đảo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng, dịch bệnh, sự cố môi trường,… Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, xung kích phối hợp với các ngành chức năng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xác định đây là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Tích cực, chủ động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, vẻ vang, tự hào về truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân anh hùng. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
_____________

1 - Ta bước sang giai đoạn chiến lược phản công và tiến công; quân Pháp chuyển dần sang chiến lược phòng ngự.

2 - Ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận; ba vùng chiến lược: thành thị, nông thôn và miền núi.

3 - Đến nay, đã đưa Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 2 tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-đăng thay Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 vừa hoàn thành nhiệm vụ.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14. Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

Ý kiến bạn đọc (0)

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Tin, bài xem nhiều
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:21 - 28/10/2020

HCMSJC55.95056.400
Hà NộiSJC55.95056.420
Đà NẵngSJC55.95056.420

Thời tiết