Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Ba, 05/03/2019, 07:54 (GMT+7)
Nhà máy A32 xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân, được thành lập ngày 18-6-1966 (tiền thân là đơn vị sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu thuộc Xưởng A33), có nhiệm vụ cơ động sửa chữa, hồi phục, tăng tổng niên hạn các loại máy bay phản lực chiến đấu MiG-17, UMiG-15, L-29, MiG-21, Su-22. Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại của Quân chủng, Nhà máy đảm nhiệm sửa chữa lớn các loại máy bay Su-22M4/UM3K, Su-27SK/UBK, sửa chữa cục bộ Su-30MK2; sản xuất phụ tùng vật tư kỹ thuật hàng không; kiểm định, sửa chữa phương tiện đo, khí tài phòng không, ô tô xe máy đặc chủng khu vực miền Trung; sửa chữa, sản xuất vật tư cho tàu nổi, tàu ngầm của Quân chủng Hải quân và các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng khác.

Trong thực hiện nhiệm vụ, với 100% cán bộ, công nhân, người lao động của Nhà máy là đoàn viên công đoàn, nên việc phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm. Tổ chức công đoàn của Nhà máy luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên cả 03 mặt công tác là: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia quản lý Nhà máy; xây dựng tổ chức công đoàn và tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Công đoàn cơ sở Nhà máy luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc các chủ trương, biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động luôn được thực hiện đúng, đủ và vượt so với luật định. Tham gia tổ chức và giám sát tốt việc xây dựng môi trường, vệ sinh, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn cơ sở Nhà máy tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, với mục tiêu mỗi tổ công đoàn một năm có ít nhất 01 công trình sản phẩm có giá trị về kinh tế - quốc phòng. Từ năm 2014 đến nay, Nhà máy đã có 210 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học công nhận; trong đó, có 23 đề tài và 4 sáng kiến cấp Quân chủng; 28 sản phẩm đạt giải tại Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” do Ban Công đoàn Quân chủng tổ chức; 19 sản phẩm đạt giải tại Hội thi “Sáng tạo trẻ” trong Quân đội do Ban Thanh niên Quân đội và Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức. Qua đó, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, hiệu quả, được áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị cao, khắc phục những chỗ hổng về công nghệ, nhất là trong sửa chữa những loại sản phẩm mới như máy bay Su-27, Su-30, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần giảm đáng kể kinh phí nhập khẩu trang thiết bị công nghệ và vật tư kỹ thuật.

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Nhà máy luôn đạt vững mạnh xuất sắc, 03 năm liền (2016 - 2018) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua. Nhà máy nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và nhiều danh hiệu cao quý khác1. Có được kết quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm chăm lo, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Trước hết, thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan chính trị, Công đoàn cơ sở Nhà máy đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp trên về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn trong Quân đội. Trong giáo dục, chú trọng làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh với xây dựng các tổ chức vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; mối quan hệ hữu cơ giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn theo cơ chế: cấp ủy lãnh đạo, cơ quan chính trị hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức công đoàn thực hiện, trên tinh thần vì nhiệm vụ chính trị của Nhà máy và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Hai là, phát huy vai trò, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cơ quan chính trị đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Nhà máy đã xây dựng, hoàn thiện quy chế về mối quan hệ làm việc giữa công đoàn với Giám đốc; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; quy chế phân tích chất lượng - khen thưởng tổ chức và đoàn viên công đoàn; quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, việc làm,… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và tính chất hoạt động của tổ chức công đoàn. Đây là cơ sở mang tính pháp lý quan trọng để phát huy trách nhiệm, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Nhà máy. Trong thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động sát, đúng tình hình nhiệm vụ, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động lớn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động; định kỳ làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn; gặp gỡ, đối thoại với người lao động để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở Nhà máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì sự phát triển của Nhà máy. Trong các tổ chức, hội đồng của Nhà máy đều có đại diện của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; qua đó, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn ngày càng được phát huy. Cơ quan chính trị luôn quán triệt kỹ chỉ đạo của trên, nắm chắc tình hình đơn vị, hướng dẫn, chỉ đạo bằng kế hoạch cụ thể, sát đúng; trên cơ sở đó để tổ chức công đoàn hoạt động theo định hướng lãnh đạo, đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả.

Ba là, thường xuyên củng cố xây dựng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đến các tổ công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có sự phân công hợp lý, quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy được lựa chọn từ những cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao, có năng lực, uy tín, qua rèn luyện thực tiễn mà trưởng thành, trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân2. Tuy nhiên, đa số cán bộ công đoàn Nhà máy là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn nên gặp khó khăn trong quá trình tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Vì vậy, Nhà máy coi trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí từ tổ phó công đoàn trở lên; tạo điều kiện cho họ tham gia dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức để nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động, cách lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người lao động; nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, năng lực vận động, tổ chức chăm lo cho công nhân. Ngoài ra, để tạo nguồn lâu dài, Nhà máy làm tốt việc tuyển chọn, cử cán bộ làm công tác công đoàn có trình độ, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với Nhà máy đi đào tạo tại Trường Đại học Công đoàn; thu hút người có uy tín trong công nhân tham gia hoạt động công đoàn; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công nhân thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, hạt nhân nòng cốt trong phong trào công nhân. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Nhà máy được nâng lên, phát huy được năng lực, uy tín, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn và phong trào Thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo, sôi nổi trong Nhà máy. Phong trào thi đua của công đoàn vừa xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, vừa đáp ứng yêu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, người lao động. Qua đó, không chỉ huy động trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động, mà còn xuất phát từ thực tiễn để chủ động phát hiện, đóng góp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy hoàn thiện các quy định, chính sách về lao động, tiền lương, thực hành dân chủ ở cơ sở, v.v. Từ phong trào Thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, Công đoàn Nhà máy đặc biệt coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy “bàn tay vàng” trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng ủy xem xét, kết nạp Đảng.

Nhằm phát huy tốt vai trò “cầu nối” của tổ chức công đoàn trong gắn kết lợi ích của người lao động với sự phát triển của Nhà máy, tổ chức công đoàn luôn nắm chắc nhu cầu chính đáng, thiết thực, cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp với Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng giải quyết. Qua đó, không chỉ tạo sự đoàn kết, tương trợ nhau, mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp để chăm lo tốt hơn đời sống công nhân. Ngược lại, khi Nhà máy gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, công đoàn động viên trí tuệ, nguồn lực của người lao động, đồng hành cùng Nhà máy vượt khó.

Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của công đoàn phải hướng về cơ sở, từ cơ sở và tại cơ sở; phải lấy người lao động làm chủ thể trong mọi hoạt động. Các kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức công đoàn Nhà máy phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu, ý chí của họ. Sức mạnh của công đoàn chính là làm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động thấy được lợi ích khi gia nhập, gắn bó mật thiết với tổ chức công đoàn, xem việc xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh là trách nhiệm của chính mình. Tổ chức công đoàn phải thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác công đoàn, nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động, kịp thời phản ánh và đề xuất những chủ trương, giải pháp sát hợp. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động tham gia có hiệu quả hoạt động, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng Nhà máy.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” vì sự phát triển bền vững của Nhà máy, vì quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của “Người lính thợ” đoàn kết, sáng tạo trong công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện.

Đại tá HOÀNG VĂN KHƯƠNG, Chính ủy Nhà máy
___
____________

1 - Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; 04 năm liên tục (2015 - 2018) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.

2 - Chủ tịch (chuyên trách); Phó Chủ tịch (Trưởng phòng Kế hoạch), Ủy viên thường vụ (Trưởng phòng Tài chính) đều là Đảng ủy viên Nhà máy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 07/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết