Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Sáu, 20/05/2022, 06:12 (GMT+7)
Chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 - biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã phối hợp với hai nước bạn Lào và Campuchia, tổ chức những chiến dịch quan trọng và giành thắng lợi to lớn, góp phần làm chuyển biến cục diện chiến trường, đẩy địch vào thế bị động về chiến lược và thất bại hoàn toàn. Trong đó, Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 là chiến dịch phòng ngự hoàn chỉnh đầu tiên của liên quân Việt - Lào, đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn có tính chiến lược của địch, diễn ra trên đất Bạn, với không gian rộng, thời gian dài, không chỉ đạt hiệu suất chiến đấu cao, tạo cục diện mới cho cuộc chiến tranh, mà còn phát triển sáng tạo, làm phong phú nền nghệ thuật quân sự Việt Nam. Sau gần 6 tháng chiến đấu bền bỉ, kiên cường, liên quân Việt - Lào đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 6 nghìn tên địch, đánh thiệt hại nặng các binh đoàn cơ động của quân ngụy Lào và tay sai, tiêu hao phần lớn các đơn vị còn lại của chúng, tạo so sánh lực lượng có lợi cho Ta. Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giữ vững địa bàn chiến lược Cánh Đồng Chum và thế liên hoàn vững chắc giữa các vùng căn cứ địa của bạn Lào; bảo vệ hành lang vận tải chiến lược cũng như cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của Ta, góp phần làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Lào hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Paris, rút quân viễn chinh về nước.

Năm mươi năm đã trôi qua, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng vẫn vẹn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân hai nước. Thắng lợi đó là biểu tượng về sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng ngời sáng về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện sâu sắc bản lĩnh, ý chí, tầm cao trí tuệ và truyền thống chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc, được biểu hiện cụ thể ở những nội dung cơ bản sau:

Một là, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao về chủ trương chỉ đạo tác chiến của Quân ủy Trung ương ta và bạn Lào, góp phần củng cố tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa hai Đảng, hai dân tộc, hai Quân đội

Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, trên chiến trường Đông Dương, sau những thất bại liên tiếp, về cơ bản địch đã lâm vào thế bị động về chiến lược, buộc phải chuyển vào thế phòng ngự, với ý đồ duy trì cho cục diện chiến trường  khỏi bị đảo lộn; xúc tiến tìm một giải pháp chính trị có lợi trên bàn hội nghị. Tuy nhiên, do ngoan cố và hiếu chiến, Mỹ vẫn thúc ép lực lượng tay sai đẩy mạnh hoạt động quân sự trên chiến trường Lào và Campuchia, nhằm hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời tăng cường không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trên chiến trường Lào, Mỹ sử dụng quân đội Chính phủ Hoàng Gia, quân Vàng Pao và các đơn vị quân đội Thái Lan,… đánh rộng ra vòng ngoài, hòng chia cắt vùng giải phóng của Bạn, phá hành lang vận chuyển và uy hiếp hậu phương chiến lược của Ta. Đây được coi là chiến trường tổng hợp, nơi diễn ra cuộc đọ sức cam go, quyết liệt giữa quân và dân hai nước Việt Nam, Lào với quân Mỹ và lực lượng tay sai, nhất là tại khu vực Cánh Đồng Chum - địa bàn có giá trị chiến lược cả về quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa, nơi diễn ra cuộc tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch trong suốt cuộc kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương của Ta và Bạn, quân và dân hai nước luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết chiến đấu giành thắng lợi ở mỗi nước; liên quân Việt - Lào đã phối hợp mở Chiến dịch Nậm Bạc (năm 1967), Chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào (năm 1971),… giành thắng lợi to lớn, đóng góp chung vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, góp phần tăng cường tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc.

Bước sang năm 1972, trên cơ sở nhận định thời cơ cách mạng chín muồi, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Ta và Bạn đã thống nhất chủ trương: Mở những chiến dịch tiến công quy mô tương đối lớn, có ý nghĩa chiến lược trên chiến trường Lào nhằm thu hút sự chú ý của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho Ta mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam Việt Nam. Thực hiện chủ trương đó, liên quân Việt - Lào đã mở nhiều chiến dịch tác chiến; trong đó có Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Với quyết tâm giải phóng và bảo vệ bằng được khu vực địa bàn chiến lược Cánh Đồng Chum, củng cố vững chắc vùng căn cứ giải phóng của Bạn; phục vụ cho yêu cầu đấu tranh chính trị trong tình hình mới, nên khi chiến dịch tiến công Cánh Đồng Chum - Loong Chẹng của liên quân Việt - Lào chưa kết thúc, tháng 02/1972, Quân ủy Trung ương Ta và Bạn đã bàn bạc, thống nhất ra chủ trương chỉ đạo Bộ Tư lệnh chiến dịch: Sau chiến dịch tiến công, lực lượng ta sẽ chuyển sang chiến dịch phòng ngự. Thực hiện chủ trương đó, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã chủ động kết thúc chiến dịch tiến công trong thế có lợi. Ngay trong quá trình kết thúc chiến dịch tiến công, Ta và Bạn đã chủ động rút một số đơn vị về phía sau để chuẩn bị cho chiến dịch phòng ngự, với quyết tâm nhanh chóng tổ chức lại thế trận từ tiến công sang phòng ngự. Đây là sự chỉ đạo sắc bén, đúng đắn, kịp thời của cấp chiến lược hai bên, khắc phục tình trạng đã thành quy luật là: Mùa khô ta giải phóng Cánh Đồng Chum, đẩy địch ra ngoài, đến mùa mưa địch xâm chiếm lại; đồng thời, đó còn là biểu hiện của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn; sự thống nhất cao ở cấp chiến lược giữa Ta và Bạn trong chiến đấu chống kẻ thù chung. Trong đó, quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên đất Bạn, bên cạnh quân và dân Lào, vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vừa làm nhiệm vụ dân tộc, với tinh thần giúp Bạn là tự giúp mình.

Hai là, Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đã huy động lực lượng lớn của hai nước tham gia, phối hợp chiến đấu hiệu quả và giành thắng lợi lớn

Liên minh chiến đấu giữa Ta và Bạn là một nội dung lớn của chỉ đạo chiến lược trong quan hệ giữa hai dân tộc, hai đảng, hai quân đội; là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Đảng ta giao cho Quân đội thực hiện việc phối hợp, huy động lực lượng và kề vai sát cánh trong chiến đấu chống kẻ thù chung giữa Ta và Bạn đã được tiến hành ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch,… góp phần quan trọng buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận nền hòa bình, độc lập của 03 nước Đông Dương. Đây là tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc của mỗi nước. Việc phối hợp, huy động lực lượng của Ta và Bạn tham gia tác chiến chống Mỹ và tay sai ngày càng phổ biến trong hầu khắp các trận đánh, chiến dịch, nhất là trong các chiến dịch quy mô vừa và lớn. Điển hình là Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, một trọng điểm chiến lược của chiến trường ba nước Đông Dương, mang tính phối hợp chiến trường chung rất quan trọng, liên quan đến tuyến vận chuyển chiến lược từ miền Bắc Việt Nam cho chiến trường Đông Dương, do vậy rất cần huy động một lực lượng lớn tham gia. Ngay từ đầu, việc phối hợp, huy động lực lượng được Ta và Bạn hết sức chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, lực lượng Ta được huy động tham gia Chiến dịch gồm: 05 trung đoàn bộ binh, 02 tiểu đoàn đặc công, 01 tiểu đoàn pháo binh, 04 tiểu đoàn súng máy phòng không, 01 tiểu đoàn xe tăng và 02 tiểu đoàn công binh. Về phía Bạn, lực lượng tham gia Chiến dịch phòng ngự có 07 tiểu đoàn chủ lực, 01 đại đội xe tăng, 02 đại đội pháo binh, 02 đại đội súng máy phòng không, 01 đại đội công binh, 04 đại đội bộ đội địa phương của Quân giải phóng nhân dân Lào. Những đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc, nhiều kinh nghiệm tác chiến vừa và nhỏ, nhiều năm quần lộn với địch ở chiến trường, thông thạo địa bàn. Như vậy, Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đã huy động một lực lượng khá lớn của cả Ta và Bạn, tương đương một quân đoàn thiếu, nhằm đánh bại cuộc tiến công lấn chiếm của địch trong mùa mưa năm 1972, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng, giữ vững thế chiến lược ở Bắc Lào, bảo vệ sườn phải cho 02 chiến dịch tiến công Trị - Thiên và Bắc Tây Nguyên trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của Ta giành thắng lợi, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết gắn bó, ý chí, quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù chung giữa hai quân đội, hai dân tộc.

Cùng với đó, việc phối hợp, hiệp đồng chiến đấu trong Chiến dịch cũng là điểm sáng của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa hai quân đội, hai dân tộc. Trong chiến đấu, Ta và Bạn thống nhất nhiệm vụ đánh kẻ thù chung, nhưng giữa Ta và Bạn lại là hai lực lượng riêng biệt, mỗi quân đội chịu sự lãnh đạo, chỉ huy của đảng, nhà nước của mình. Do vậy, trong phối hợp Ta luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập tự chủ của Bạn, giữ vững mối quan hệ bình đẳng dân tộc; đồng thời, thực hiện phân công, phân nhiệm rành mạch, bảo đảm mỗi lực lượng phụ trách một khu vực riêng để Bạn có thể độc lập tác chiến. Thực tiễn Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng cho thấy, Ta và Bạn thống nhất phân chia đảm nhiệm từng khu vực: Ta sẽ phụ trách khu trung tâm Cánh Đồng Chum, khu trung gian và khu Nọng Pẹt, là những khu vực sẽ diễn ra những tình huống tác chiến ác liệt nhất, Bạn sẽ phụ trách 02 khu vực phối hợp là khu Xiêng Khoảng và Mường Sủi. Trong quá trình tác chiến, trường hợp địch tiến công đường bộ hoặc đổ bộ đường không vào nơi tiếp giáp thì hai bên sẽ phối hợp đánh địch theo hiệp đồng; trường hợp Bạn bị uy hiếp, theo phương án Chiến dịch, ta sẵn sàng một lực lượng cơ động để xử trí tình huống hoặc tăng cường cho các khu vực phòng ngự của Bạn. Nhờ có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa Ta và Bạn đã tạo sức mạnh tổng hợp, đánh bại các hướng tiến công của địch, nhất là trong các trận phản đột kích và trận then chốt của Chiến dịch, giành thắng lợi quyết định.

Ba là, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, tạo bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự của quân đội hai nước Việt Nam, Lào

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương, liên minh chiến đấu giữa Ta với bạn Lào là một nội dung quan trọng, xuyên suốt. Trong đó, về cơ bản, Ta và Bạn phối hợp chiến đấu với nhau trên đất Bạn, trong bối cảnh cuộc chiến đấu của lực lượng vũ trang yêu nước Lào diễn ra lâu dài, quyết liệt và phức tạp, mang nhiều tính chất: Nội bộ dân tộc, giai cấp và quốc tế, nên có nhiều vấn đề mới, đặc thù đặt ra cần phải giải quyết. Chính trong quá trình ấy đã tạo bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy, tổ chức sử dụng lực lượng, tạo lập thế trận,… cũng như xuất hiện các loại hình tác chiến mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn chiến trường đặt ra. Đặc biệt, trong Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, lần đầu tiên Ta và Bạn tiến hành một chiến dịch phòng ngự khá hoàn chỉnh và giành thắng lợi về nhiều mặt, góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật chiến dịch - hình thức phòng ngự khu vực ở quy mô chiến dịch. Qua đó, khẳng định chiến dịch phòng ngự là một hình thức tác chiến tất yếu trong quá trình chiến tranh, thường ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giải phóng. Từ thực tiễn Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, Ta và Bạn đã trưởng thành một bước quan trọng cả về thực tiễn và lý luận chiến dịch phòng ngự, về chiến thuật và kỹ thuật tác chiến phòng ngự. Đây là bước phát triển vượt bậc về nghệ thuật quân sự của quân đội hai nước. Bởi, thực tiễn trước năm 1972 cho thấy, bộ đội Ta đã từng kết hợp với Bạn tổ chức tác chiến phòng ngự bảo vệ khu vực Cánh Đồng Chum, nhưng về cơ bản, cán bộ, chiến sĩ chưa được trang bị lý luận hoàn chỉnh về chiến dịch phòng ngự; hình thức tác chiến phòng ngự cũng chưa được xác định rõ ràng, dứt khoát; khâu tổ chức chuẩn bị chưa hình thành hệ thống trận địa vững chắc, liên hoàn; chưa hình thành phương thức phòng ngự khoa học, v.v. Vì thế, dù đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng đất đai,… nhưng việc giữ địa bàn gặp nhiều khó khăn do mùa mưa việc vận chuyển tiếp tế không kịp thời. Từ thực tiễn đó, trong chỉ đạo, Quân ủy Trung ương của Ta và Bạn thống nhất: Quyết tâm tổ chức chiến dịch phòng ngự một cách chủ động, có dự kiến, có ý đồ tác chiến dứt khoát, có triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là xây dựng hệ thống công sự trận địa hoàn chỉnh. Điểm nổi bật là, Ta và Bạn đã tổ chức phòng ngự khu vực, lấy điểm tựa và cụm điểm tựa làm nòng cốt, có lực lượng phòng ngự trận địa, có lực lượng cơ động mạnh để thực hiện các trận phản kích và phản đột kích, kiên quyết thực hiện tư tưởng chỉ đạo: Phòng ngự tích cực, v.v.

Bên cạnh đó, nghệ thuật sử dụng và vận dụng cách đánh cả về chiến thuật và chiến dịch trong phòng ngự cũng có sự phát triển mới, kết hợp phòng ngự trận địa với phản kích liên tục, tiến công liên tục để phòng ngự vững chắc hơn. Thực tiễn chiến dịch đã chứng minh, với sự phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch phòng ngự, Ta và Bạn đã chủ động thiết lập, hình thành các khu vực phòng ngự liên hoàn, có trận địa vững chắc, có chính diện và chiều sâu thích hợp; trong đó, khu trung tâm Cánh Đồng Chum là khu vực phòng ngự chủ yếu, phải bảo vệ đến cùng. Nhờ đó, liên quân Việt - Lào đã đánh bại mọi đợt tiến công của địch, giữ vững địa bàn, góp phần tạo cục diện mới của cuộc chiến tranh có lợi cho Ta.

Bốn là, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng góp phần làm chuyển biến cục diện chiến trường, tạo thuận lợi cho cách mạng hai nước Việt Nam, Lào đi tới thắng lợi quyết định

Mùa khô năm 1971 - 1972, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương hai nước, Ta và Bạn phối hợp mở Chiến dịch tiến công Cánh Đồng Chum - Loong Chẹng (từ ngày 18/12/1971 đến ngày 06/4/1972) giải phóng hoàn toàn khu vực Cánh Đồng Chum, giữ vững địa bàn chiến lược quan trọng, bảo vệ trực tiếp vùng  căn cứ địa cách mạng Sầm Nưa, tạo thế uy hiếp trực tiếp đối với căn cứ Loong Chẹng của lực lượng Vàng Pao do Mỹ xây dựng. Trong thắng lợi này, Ta và Bạn đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường chung, có lợi cho Ta và Bạn, bảo đảm thế liên hoàn, vững chắc cho vùng căn cứ địa của Bạn trong tình hình mới. Đồng thời, đánh bại một bước học thuyết Ních-xơn ở Lào; làm tổn thất nặng nề đội quân xung kích của Vàng Pao và lực lượng tay sai,… tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Lào phát triển. Đối với chiến trường Đông Dương, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng một mặt, góp phần trực tiếp bảo vệ sườn phải của hướng tiến công chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của ta; bảo vệ an toàn hành lang vận chuyển chiến lược từ miền Bắc Việt Nam cho chiến trường Đông Dương. Mặt khác, cùng với thắng lợi trên khắp các chiến trường, đặc biệt là thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam Việt Nam và chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân về nước. Đồng thời, củng cố thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai dân tộc, hai quân đội trong nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra gay gắt hơn. Cộng đồng ASEAN tiếp tục phát triển năng động,nhưng phải đối mặt với những thách thức mới, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, an ninh nguồn nước. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá hòng chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nước ta với các nước láng giềng; trong đó, quan hệ hữu nghị giữa ta và bạn Lào là một trọng điểm chống phá của chúng.

Vì thế, việc phát huy giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm về tình đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa Ta và Bạn nói chung, trong Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 nói riêng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới là vấn đề rất quan trọng. Theo đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tiếp tục thắt chặt, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước trong điều kiện mới; trong đó, quan hệ, hợp tác giữa hai quân đội phải được thúc đẩy lên tầm cao mới, bảo đảm đi vào chiều sâu, thực chất. Để vận dụng, phát huy giá trị đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay một cách thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định. Trước hết, cần chú trọng nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc trong quá trình hợp tác với Bạn, nhất là quán triệt tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, giúp Bạn là tự giúp mình; tôn trọng chủ quyền, độc lập, tự chủ của Bạn, giữ vững quan hệ bình đẳng dân tộc;… trên cơ sở đó, tăng cường hợp tác trên các mặt, các lĩnh vực theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Coi trọng việc hợp tác trong công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước của mỗi nước đề ra những chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp, hiệu quả, nhất là trao đổi, hợp tác những vấn đề có tính chiến lược giữa quân đội hai nước, hợp tác trong xây dựng và thực thi các kế hoạch chiến lược, chiến dịch trên các khu vực, địa bàn có liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, diễn tập, đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường quan hệ hợp tác trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước; phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị. Nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự và khoa học xã hội và nhân văn quân sự, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước đáp ứng nhu cầu vũ khí, trang bị cho các lực lượng, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của mỗi nước. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với các thách thức an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác với các nước, các đối tác nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng trong phòng, chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (21/5/1972 - 21/5/2022) là dịp để chúng ta ôn lại chiến thắng hào hùng, biểu tượng cao đẹp về truyền thống, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt liên minh Việt - Lào chống kẻ thù chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây mãi là tài sản vô giá, niềm tự hào và là động lực để Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào thắt chặt tình đoàn kết thủy chung, trong sáng, tiếp tục phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự phồn vinh, thịnh vựng của mỗi nước; đóng góp tích cực xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đại tướng, TS. PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...