Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 17/06/2021, 10:22 (GMT+7)
Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề bức thiết, được Đảng ta thường xuyên chú trọng. Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ.

Vài nét về đối ngoại và xây dựng tiềm lực đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc

Vài nét về đối ngoại và xây dựng tiềm lực đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc

QPTD -Thứ Hai, 14/06/2021, 10:26 (GMT+7)
Nghiên cứu lịch sử đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc cho thấy, công tác xây dựng tiềm lực đối ngoại được các nước quan tâm, tiến hành với nhiều nội dung, hình thức, quy mô khác nhau, nhưng đều gắn với hoạt động quân sự, chiến tranh, nhằm đạt được mục tiêu chính trị, kinh tế và từng bước hoàn thiện theo tiến trình phát triển mỗi quốc gia.

Con đường Hồ Chí Minh - Con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta

Con đường Hồ Chí Minh - Con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta

QPTD -Thứ Sáu, 04/06/2021, 11:03 (GMT+7)
Con đường Hồ Chí Minh khởi nguồn từ việc tìm đường của Nguyễn Tất Thành, chọn đường của Nguyễn Ái Quốc và nhận đường của Hồ Chí Minh để suốt đời Người dẫn dắt Đảng cách mạng chân chính, dân tộc anh hùng và nhân dân giàu lòng yêu nước, khát khao Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đi trên con đường lớn của lịch sử đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại cục diện chính trị - quân sự thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Nhìn lại cục diện chính trị - quân sự thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

QPTD -Thứ Hai, 31/05/2021, 08:24 (GMT+7)
Đặc điểm nổi bật của cục diện chính trị - quân sự thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI là chiến tranh và xung đột bùng phát với tần suất cao, sự thăng trầm của các cường quốc hàng đầu dẫn tới quá trình tái cấu trúc trật tự thế giới. Tương lai, trật tự thế giới như thế nào? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 20/05/2021, 15:35 (GMT+7)
Trong Cương lĩnh và đường lối cách mạng của Ðảng ta từ khi ra đời đến nay, Ðảng luôn khẳng định một cách nhất quán mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) và kiên định, kiên quyết lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu đó.

Bài 2: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Bài 2: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

QPTD -Chủ Nhật, 16/05/2021, 11:41 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị,...”8. Đồng thời, khẳng định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.

Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 15:22 (GMT+7)
Để các quy định của pháp luật bầu cử đi vào đời sống xã hội tạo điều kiện cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, bên cạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đối với các tầng lớp nhân dân, đòi hỏi mỗi cử tri với tư cách là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là nguyên tắc bầu cử.

Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:52 (GMT+7)
Nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:43 (GMT+7)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là dịp để mọi công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trên thực tế đối với việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mượn cớ dân chủ hòng phá hoại "Ngày hội của toàn dân"

Mượn cớ dân chủ hòng phá hoại “Ngày hội của toàn dân”

QPTD -Thứ Ba, 11/05/2021, 08:51 (GMT+7)
Ngày 23/5/2021 tới đây, toàn dân sẽ chính thức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để chọn ra những người tài đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Song, càng gần đến thời điểm bầu cử, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng sự chống phá,...

Toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021
Tại Hội nghị lần thứ Nhất Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 17/6, tại Hà Nội, đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770