Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 29/12/2012, 10:54 (GMT+7)
Bế mạc Hội nghị Quân chính toàn quân: Chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ
Ngày 24-12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội nghị Quân chính toàn quân tiếp tục làm việc.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo tổng kết phong trào TĐQT năm 2012, phát động phong trào TĐQT năm 2013; quán triệt Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Hội nghị đã tiến hành thảo luận. Qua 18 lượt ý kiến phát biểu, Hội nghị cơ bản nhất trí với đánh giá của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Những kết quả đạt được là rất quan trọng
Sau khi phân tích làm rõ một số nét về tình hình đơn vị, tình hình địa bàn, các ý kiến tập trung khẳng định: Với tinh thần đổi mới năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã coi trọng việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2012 của Quân ủy Trung ương xác định được thực hiện tốt, trong đó có nhiều nội dung thực hiện xuất sắc.
Công tác huấn luyện có một số đổi mới và chuyển biến đáng ghi nhận. Điều hành huấn luyện của chỉ huy, cơ quan các cấp đã đi vào nền nếp, bám sát nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị 917 của Bộ Tổng tham mưu đã đi vào chiều sâu, tương đối đồng đều ở các loại hình đơn vị. Nền nếp, chế độ, lễ tiết, tác phong quân nhân của toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng giảm.
Các học viện, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng các yếu tố từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trong GD-ĐT; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; tích cực nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình; tích cực đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại, phù hợp với ngành học, cấp học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới.
Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các bộ, ngành, địa phương được tổ chức tốt. Trong năm đã bồi dưỡng cho đối tượng 1 được 4 khóa với 221 cán bộ; đối tượng 2 được 58 khóa với 4.319 cán bộ; đối tượng 3 được 267 khóa với 27.997 cán bộ… Các địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, đã đào tạo được 240 đồng chí.
Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng đã dần đi vào nền nếp quy định của Luật Đất đai. Các đơn vị tham gia và hoàn thành cơ bản đúng tiến độ việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia, tăng dày và tôn tạo mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.
Công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, rà phá bom, mìn, khắc phục chất độc tồn lưu sau chiến tranh, giúp nhân dân ổn định cuộc sống và sản xuất được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt trong cơn bão số 8, các đơn vị huy động hơn 50 nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và DQTV; hơn 1,5 nghìn lượt phương tiện; phối hợp, thông báo, hướng dẫn cho hơn 56 nghìn tàu, 532 nghìn người đang hoạt động trên biển để phòng tránh… Trong năm, các đơn vị đã tổ chức cứu nạn trên sông, biển 628 vụ, 2.717 người, 234 phương tiện; tổ chức cho hàng chục nghìn hộ dân sơ tán tránh bão lũ, sạt lở. Toàn quân đã huy động 3.674 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 2.482 DQTV và hàng trăm phương tiện tham gia chữa cháy rừng.
Công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng thực hiện nghiêm quy chế, đúng nội dung, chương trình. Công tác TĐKT, phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về đạo đức, lối sống, ý chí, nghị lực vượt khó, dũng cảm hy sinh vì nhiệm vụ.
Công tác dân vận được tiến hành toàn diện, chỉ đạo thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Toàn quân đã giúp dân 389.772 ngày công; tham gia tu sửa 216 lớp học; làm mới, tu sửa 1.607km đường giao thông nông thôn, 839km kênh mương, đê điều; trồng rừng, khai hoang phục hóa 2.295ha; làm 1.954 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 185.158 lượt người, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, Cam-pu-chia và trong nước mùa khô 2011-2012 được thực hiện có hiệu quả…
Tiến hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
Đề cập đến nhiệm vụ giải pháp năm 2013, các ý kiến tập trung nhấn mạnh: Cùng với bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các kế hoạch phòng thủ tác chiến, cần tăng cường tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ. Thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng DBĐV và các chương trình, đề án về tổ chức, huấn luyện và chính sách đối với DQTV.
Để phát huy vai trò chủ lực trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng; đề nghị đầu tư mua sắm bổ sung thêm cho một số trang bị, phương tiện phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Trong huấn luyện, cần chú trọng nâng cao trình độ làm chủ VKTBKT, nhất là VKTBKT mới cho bộ đội. Tăng cường huấn luyện cho lực lượng PK-KQ, không quân hải quân, không quân cảnh sát biển. Thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân theo Chỉ lệnh về tác chiến phòng không của Tổng Tham mưu trưởng. 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý kỷ luật bộ đội, quản lý vũ khí trang bị; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội. Hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông và không để xảy ra cháy, nổ kho tàng.
Cùng với công tác giáo dục chính trị, cần tăng cường định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Để tăng cường quản lý bộ đội, cán bộ phải đi sâu, đi sát thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với chiến sĩ.
Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác TĐKT và phong trào TĐQT, tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Tổ chức tốt lực lượng và chủ động đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch phản động, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội... Chủ động làm tốt công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giúp đỡ với vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tiếp tục cải tiến, chỉnh sửa một số mặt hàng quân trang cho một số đối tượng, lực lượng, trên cơ sở nghiên cứu thực tế và tham khảo ý kiến của bộ đội, bảo đảm chất lượng, bền đẹp, tiện lợi. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, chủ động tạo nguồn lương thực – thực phẩm để bảo đảm ổn định đời sống bộ đội, ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Duy trì đồng bộ vững chắc VKTBKT cho các đơn vị đã được đồng bộ; tiếp tục thực hiện đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo và Bộ đội Biên phòng. Đẩy mạnh cải tiến, hiện đại hóa, khai thác, sử dụng VKTBKT an toàn, tiết kiệm.
Tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng, phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh về xây dựng, phát triển CNQP 5 năm (2011-2015)… Đẩy mạnh sản xuất kinh tế để duy trì đội ngũ nhân lực và dây chuyền sản xuất quốc phòng…
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Năm 2012 là năm thứ 2 toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt được nhiều kết quả. Các cuộc diễn tập, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ ngày càng tốt hơn, chi ngân sách địa phương cho quốc phòng ngày càng tăng. Công tác huấn luyện bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Năng lực quản lý vùng trời, vùng biển, hải đảo được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu có hiệu quả, đặc biệt là phòng, chống tội phạm ma túy; chống cướp biển…
Công tác giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội được quan tâm đúng mức, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện kỷ niệm, công tác thông tin tuyên truyền được tiến hành đúng định hướng, có tác dụng tốt…. Báo Quân đội nhân dân; Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Trung tâm PT-TH Quân đội và các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong quân đội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất trong nội bộ, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Công tác hậu cần, tài chính chăm lo đời sống bộ đội tốt hơn. Công tác kỹ thuật bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công nghiệp Quốc phòng có nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng, kinh tế. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, phục vụ kịp thời nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các doanh nghiệp quân đội đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội… Công tác đối ngoại quốc phòng đã tích cực, chủ động và đạt được nhiều kết quả…
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng toàn quân và DQTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012.
Về nhiệm vụ năm 2013, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lưu ý: Để không bị động, bất ngờ cần đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm, dự báo tình hình, duy trì chặt chẽ các chế độ bảo đảm toàn quân luôn SSCĐ cao, xử lý tốt các tình huống, giữ được ổn định tình hình, giữ được quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng. Bảo đảm cho hoạt động kinh tế trên biển diễn ra bình thường.
Tình hình chấp hành kỷ luật tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Công tác bảo đảm an toàn huấn luyện cần có biện pháp quyết liệt hơn, đặc biệt là công tác tổ chức phải chặt chẽ, trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp phải được đề cao. Tăng cường công tác quản lý, khắc phục những biểu hiện lộ lọt thông tin liên quan đến bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hạn chế họp hành, giảm bớt văn bản thủ tục rườm rà. Quản lý đất quốc phòng phải chặt chẽ, đúng pháp luật...
Năm 2013, quân đội tiếp nhận nhiều vũ khí trang bị hiện đại của các lực lượng: Hải quân, PK-KQ, cảnh sát biển… Các đơn vị cần tập trung huấn luyện để bộ đội làm chủ, khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí VKTBKT mới.
Trong đấu tranh chống buôn lậu, cần đặc biệt chú ý giáo dục xây dựng phẩm chất đạo đức, phương pháp tác phong cho cán bộ, chiến sĩ, tránh mọi biểu hiện tiêu cực, không để kẻ xấu mua chuộc.
Trong công tác tuyển sinh quân sự, cần đặc biệt chống tiêu cực. Coi trọng huấn luyện điều lệnh, huấn luyện thể lực và tổ chức phong trào rèn luyện thể dục thể thao để bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai… Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng với các nước trên thế giới và khu vực.
Trước mắt cần tập trung chăm lo cho bộ đội đón Tết Quý Tỵ chu đáo, an toàn, đặc biệt chú ý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo tốt sức khỏe cho bộ đội trong những ngày giá rét. Quân đội phải gương mẫu trong thực hành tiết kiện, chống tham ô, lãng phí...
Các kiến nghị của một số đơn vị về tổ chức biên chế, chế độ chính sách, công tác tuyển dụng, tuyển quân, tài liệu huấn luyện; hội thao, hội thi; mua sắm trang bị, phương tiện… đã được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trả lời, giải quyết cụ thể và giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp rà soát, kiểm tra cụ thể để có phương án xử lý.
Nguồn: qdnd.vn
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Lời chúc Tết Tân Sửu - 2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
​​​​​​​Xuân mới Tân Sửu - 2021 đã về trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu! Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520