QPTD -Thứ Ba, 03/07/2018, 15:39 (GMT+7)
Tổng thuật trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với bạn đọc, cộng tác viên tại Quân khu 7

Chiều 14-6-2018, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tại Quân khu 7.

Hội nghị có 60 đại biểu, đại diện cho bạn đọc, cộng tác viên ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân khu 7 và một số đơn vị, học viện, nhà trường, cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài Quân đội khu vực miền Nam tham dự. Đại tá, PGS, TS. Vũ Thanh Hiệp - Phó Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá, TS. Đỗ Hồng Lâm - Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, có 09 đại biểu trực tiếp tham luận với nhiều nội dung sâu sắc, thiết thực. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu trong Hội nghị cũng như các tham luận (chưa phát biểu) của các đại biểu gửi cho ban tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong hệ thống báo chí nước nhà. Đại tá, PGS, TS. Vũ Thanh HiệpĐại tá, TS. Lê Hồng Điệp (Trưởng Phòng Khoa học Quân khu) khẳng định, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn giữ vững phương hướng chính trị, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước, Quân đội và công tác quân sự, quốc phòng,… đóng góp quan trọng vào phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tạp chí luôn là một trong những “cẩm nang” quan trọng với đông đảo bạn đọc làm công tác nghiên cứu khoa học, công tác tư tưởng - văn hóa, giáo dục pháp luật, nhất là công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Cùng với tuyên truyền, quán triệt đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Tạp chí gợi mở, phát hiện, dự báo, định hướng,... giúp người đọc nâng cao trình độ lý luận, nhận thức, vận dụng vào công việc chuyên môn đạt hiệu quả thiết thực. Đây là một trong những nguồn thông tin tin cậy, rất cần thiết cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học quân sự của cán bộ lãnh đạo các cấp, trong đó có Quân khu 7.

Cùng quan điểm đó, Đại tá Trần Quốc Thái (Phó Giám đốc Học viện Lục quân) đưa ra nhiều minh chứng khẳng định vai trò của Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu phát triển lý luận về nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm xây dựng và huấn luyện đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; là địa chỉ tin cậy, diễn đàn trao đổi về lý luận khoa học và thực tiễn hoạt động của cán bộ chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân. Đại tá Võ Tiến Quang (Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4) đã thống kê những bài viết đăng trên Tạp chí có giá trị trang bị, bổ sung lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam, cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm, giúp bản thân và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn nghiên cứu vận dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học. Từ đó, đồng chí khẳng định: Tạp chí là địa chỉ tin cậy giúp lãnh đạo chỉ huy các đơn vị của Quân đoàn hướng tới trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học với các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.

Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò của Tạp chí trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đồng thời, luôn có những bài viết sâu sắc về: xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố); kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nghệ thuật quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; tổng kết kinh nghiệm các mặt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục - đào tạo trong Quân đội, v.v.

Để giữ vững vị thế cơ quan lý luận đầu ngành về bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong Quân đội, các đại biểu mong muốn: Tạp chí luôn làm tốt công tác dự báo, kịp thời có những bài viết định hướng chính trị, tư tưởng; đấu tranh trực diện, ngắn gọn, sắc sảo, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị,... với sức thuyết phục cao, hấp dẫn hơn nữa, giúp bạn đọc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá mới của chúng trong tình hình hiện nay. Đề nghị Tạp chí tăng số lượng bài viết trong các chuyên mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, v.v. Đề nghị Tạp chí cân đối cơ cấu bài viết hợp lý hơn nữa để phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị trong toàn quân; đồng thời, có nhiều bài viết hướng về cơ sở; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Trong mỗi bài viết nên rút tít, tạo sự hấp dẫn hơn nữa đối với bạn đọc. Nếu có thể, đề nghị Tạp chí tăng số lượng phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc của Quân khu 7 và các đơn vị trong toàn quân.  

Kết thúc Hội nghị, Đại tá, TS. Đỗ Hồng Lâm tóm tắt, kết luận các ý kiến và giải đáp những vấn đề mà các đại biểu đặt ra; đồng thời cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan chức năng đã phối hợp cùng với Tạp chí tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp.

VAN THẢNH (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc (0)