TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 5/2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 5/2022

QPTD -Thứ Bảy, 30/04/2022, 21:20 (GMT+7)

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 5/2022, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT “Toàn quân quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương”; VŨ VĂN HIỀN “Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộ”; Trung tướng HỒ QUANG TUẤN “Tổng cục Công nghiệp quốc phòng với nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.
Tạp chí Quốc phòng toàn dân Kính báo

Tạp chí Quốc phòng toàn dân Kính báo

QPTD -Chủ Nhật, 17/04/2022, 07:29 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên (4/1948 - 4/2022), Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ; các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ từng công tác tại Tạp chí qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần,...
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4/2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4/2022

QPTD -Thứ Sáu, 01/04/2022, 13:54 (GMT+7)

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 4/2021, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Thượng tướng HOÀNG XUÂN CHIẾN “Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc”; Thiếu tướng THÁI VĂN MINH “Toàn quân tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Thiếu tướng LƯU SỸ QUÝ “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính quân đội năm 2022”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 3/2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 3/2022

QPTD -Thứ Tư, 02/03/2022, 15:51 (GMT+7)

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 3/2022, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Thượng tướng LÊ HUY VỊNH “Tư duy mới của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; NGUYỄN ANH TUẤN “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc”; Trung tướng LÊ ĐỨC THÁI “Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng và sự vận dụng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hiện nay”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2022

QPTD -Thứ Tư, 02/02/2022, 08:49 (GMT+7)

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022), Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng PHAN VĂN GIANG “Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022”; Thượng tướng ĐỖ CĂN “Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới”; VŨ VĂN HIỀN “Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước”; MẠCH QUANG THẮNG “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới” và nhiều bài viết của các tác giả khác.
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 1-2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 1-2022

QPTD -Thứ Bảy, 01/01/2022, 12:17 (GMT+7)

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 1-2022, trân trọng giới thệu bài viết của các tác giả: Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG “Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19”; Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT “Những trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022” NGUYỄN MINH CƯỜNG “Vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 12-2021

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 12-2021

QPTD -Thứ Tư, 01/12/2021, 14:58 (GMT+7)

Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), 77 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt, trân trọng giới thiệu bài viết của các tác giả: Đại tướng PHAN VĂN GIANG “Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới”; Đại tướng TÔ LÂM “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới”; Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; ĐỖ VĂN CHIẾN “Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”,... cùng nhiều bài viết khác.
Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

QPTD -Thứ Ba, 30/11/2021, 07:44 (GMT+7)

Thời gian qua, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã nhận được tin, bài, thư góp ý của bạn đọc, cộng tác viên