QPTD -Thứ Ba, 02/12/2014, 22:35 (GMT+7)
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2014)

 

TT

CHUYÊN MỤC

1

Những vấn đề chung về đường lối chính trị, đường lối quốc phòng -an ninh. Những chủ trương công tác lớn

2

Quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng

3

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

4

Kỷ niệm các sự kiện

5

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

6

Quốc phòng, quân sự nước ngoài

7

Vấn đề - Sự kiện

8

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

9

Giáo dục quốc phòng và an ninh - Giáo dục pháp luật

10

Sinh hoạt tư tưởng

11

Nghiên cứu - Trao đổi

12

Thông tin về biển, đảo Việt Nam

13

Lịch sử,  kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

14

Tổng thuật tọa đàm

15

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ, ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH.
 NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC LỚN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Đại tướng
PHÙNG QUANG THANH

- Toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2014.

1

2

Trung tướng 
NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt công tác hậu cần năm 2014.

1

3

Thượng tướng 
NGÔ XUÂN LỊCH

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội theo Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2

4

Thượng tướng
NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới.

2

5

Trung tướng
ĐÀO DUY MINH

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang trước yêu cầu mới.

2

6

Trung tướng
NGUYỄN CHÂU THANH

- Những nội dung trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2014.

2

7

Trung tướng
PHẠM QUANG VINH

- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

2

8

Trung tướng
MAI QUANG PHẤN

- Toàn quân thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

3

9

NGUYỄN ĐẮC VINH

- Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

3

10

Trung tướng
NGUYỄN TRUNG THU

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

3

11

Trung tướng
NGUYỄN ĐỨC THẬN

- Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765.

3

12

Thượng tướng ĐỖ BÁ TỴ

- Đẩy mạnh công tác quốc phòng ở các bộ, ngành.

4

13

Trung tướng
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

- Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội trước yêu cầu mới.

4

14

Thiếu tướng
LÊ THANH PHƯỢNG

- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quân đội. 

4

15

Chuẩn Đô đốc
ĐINH GIA THẬT

- Nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội Hải quân, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

6

16

TRƯƠNG MINH TUẤN

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trong tình hình hiện nay.

 

6

17

Thiếu tướng
PHẠM HOÀI GIANG

- Quân đội nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu.

6

18

TRƯƠNG TẤN SANG

- Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

7

19

Đại tướng
PHÙNG QUANG THANH

- Quản lý những căng thẳng chiến lược.

7

20

ĐẶNG NGỌC TÙNG

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7

21

Thiếu tướng
TRẦN VĂN MINH

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

7

22

Đại tá LƯU SỸ QUÝ

- Chủ động bám sát tình hình, nâng cao chất lượng xây dựng dự toán ngân sách quốc phòng năm 2015.

7

23

Đại tướng
PHÙNG QUANG THANH

- Quân đội nhân dân tập trung thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

8

24

HOÀNG TUẤN ANH

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa hiện nay.

8

25

Thượng tướng ĐỖ BÁ TỴ

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

8

26

Đô đốc
NGUYỄN VĂN HIẾN

- Quân chủng Hải quân đẩy mạnh xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc.

8

27

Trung tướng
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

- Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh trong Quân đội.

8

28

Thượng tướng
NGÔ XUÂN LỊCH

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

9

29

Thượng tướng
TRƯƠNG QUANG KHÁNH

 - Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

9

30

Trung tướng
NGUYỄN CHÂU THANH

- Ngành Kỹ thuật quân đội trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

9

31

Trung tướng
NGUYỄN ĐỨC TỈNH

- Các nhà trường quân đội đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo.

9

32

Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

10

33

Thượng tướng ĐỖ BÁ TỴ

- Mấy vấn đề về công tác tham mưu chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

11

34

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay.

11

35

Trung tướng
TRẦN VĂN ĐỘ

- Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Quân đội.

11

 

II. QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Trung tướng
VÕ TRỌNG VIỆT

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng.

1

2

Thiếu tướng
ĐẬU ĐÌNH TOÀN

- Binh đoàn Tây Nguyên tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

1

3

Đại tá
NGUYỄN QUỐC TUẤN

- Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

1

4

Đại tá
NGUYỄN THƯỜNG LỄ

- Bộ đội Biên phòng An Giang tích cực tham gia xây dựng mô hình “Điểm sáng văn hóa biên giới”.

1

5

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Để Đảng xứng đáng với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2

6

Trung tướng
PHẠM HUY TẬP

- Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2

6

Đại tá
TRẦN HỒNG MINH

- Binh chủng Công binh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

2

7

Đại tá
TRƯƠNG QUANG CHÂU

- Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 25 khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

2

8

VÕ KIM CỰ

- Hà Tĩnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

3

9

Thiếu tướng
TRỊNH XUÂN CHUYỀN

- Binh chủng Đặc công tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3

10

Đại tá
NGUYỄN ĐÔNG TÙNG

- Bộ đội Biên phòng thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng ở khu vực biên giới.

3

11

Thiếu tướng
LÊ VĂN HOÀNG

- Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Hậu cần quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4

12

Đại tá
NGUYỄN VĂN SƠN

- Cảnh sát biển Việt Nam với việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

4

14

Đại tá
NGUYỄN VĂN MINH

- Lực lượng vũ trang Bắc Kạn tích cực thực hiện chính sách dân tộc.

4

15

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

5

16

Đại tá VŨ DOÃN VỊ

- Chuyển biến sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

5

17

Trung tướng
PHẠM QUỐC TRUNG

- Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

6

18

Đại tá
NGUYỄN ĐỒNG THỤY

- Tư duy mới của Đảng về đối tác, đối tượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6

19

Đại tá LÊ VĂN CỬU

- Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng.

6

20

Đại tá LÊ VĂN SƠN

- Lữ đoàn Pháo binh 434 nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 765.

6

21

Thiếu tướng
TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

7

22

HOÀNG XUÂN LÂM

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng trên cơ sở phát huy nội lực kết hợp với ngoại lực.

7

23

Thượng tá
NGUYỄN VIỆT CÔNG

- Công tác xây dựng Đảng ở Lữ đoàn Phòng hóa 87.

7

24

NGUYỄN VĂN ĐỌC

- Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.

8

25

Thiếu tướng
PHẠM QUANG XUÂN

- Binh chủng Công binh nâng cao chất lượng tổng hợp theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

8

26

Đại tá
NGUYỄN CÔNG AN

- Lữ đoàn Pháo binh 45 xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

8

27

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

9

28

Thiếu tướng
NGUYỄN THANH HẢI

- Xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp tinh nhuệ về chính trị.

9

29

Đại tá HÀ HẢI TRIỀU

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương.

9

30

HOÀNG CHÍ BẢO –
TRẦN THỊ MINH TUYẾT

- Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với vấn đề xây dựng lòng yêu nước của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

10

31

Thiếu tướng
NGUYỄN KHẮC NAM

- Binh chủng Tăng thiết giáp đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

10

32

Thượng tá
BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

- Xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa của Phụ nữ Quân đội.

10

33

Trung tướng
TRẦN THÁI BÌNH

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

11

34

Thiếu tướng
VŨ CHIẾN THẮNG

- Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

11

35

MẠNH HÀ -
QUANG CHUYÊN

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - quan điểm nhất quán của Đảng ta.

12

36

LÊ HOÀNG QUÂN

- Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tiềm lực quốc phòng theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

12

37

Đại tá
NGUYỄN VĂN TÍNH

- Dân quân tự vệ tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn.

12

 

III.  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

Đại tá NGUYỄN BÁ SOA

- Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Lữ đoàn Công binh 414.

1

2

Đại tá
NGUYỄN XUÂN SƠN

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 9.

1

3

Đại tá LÊ ANH TUẤN

- Bệnh viện Quân y 105 thực hiện tốt phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”.  

2

4

Đại tá ĐẶNG XUÂN THỌ

- Làm theo lời Bác, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

2

5

Đại tá
NGUYỄN VĂN THỦY

- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị - kết quả và kinh nghiệm từ Kho KV2.

3

6

Thượng tá
BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

- Làm theo lời Bác, phụ nữ Quân đội giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

3

7

Chuẩn Đô đốc
ĐẶNG MINH HẢI

- Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với xây dựng phẩm chất Người chiến sĩ Hải quân.

4

8

Đại tá LÃ VĂN QUÝ

- Ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội.

4

9

MẠNH DŨNG -
THANH PHÚC

- Mô hình “Dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (I. Thấu suốt quan điểm, tư tưởng, tích cực triển khai)

4

10

Trung tướng L
ƯƠNG CƯỜNG

- Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

5

11

Đại tá BÙI VĂN TIỆP

- Sư đoàn Phòng không 367 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 5

12

Thượng tá
HOÀNG KIM CƯƠNG

- Lực lượng vũ trang Hà Quảng thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

5

13

MẠNH DŨNG -
THANH PHÚC

- Mô hình “Dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (II. Mô hình sinh động, hiệu quả thiết thực).

5

14

Thiếu tướng
PHẠM THANH LIÊM

- Quân chủng Phòng không - Không quân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

6

15

Chuẩn Đô đốc
NGÔ VĂN PHÁT

- Vùng 5 Hải quân chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

6

16

MẠNH DŨNG -
THANH PHÚC

- Mô hình “Dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (III. Vấn đề đặt ra và giải pháp).

6

17

Trung tướng
PHẠM HỒNG HƯƠNG

- Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

7

18

Thượng tá HÀ NHƯ LỢI

- Ngành Hậu cần Quân đoàn 1 đẩy mạnh làm theo lời Bác Hồ dạy.

7

19

Thiếu tướng
ĐẶNG NAM ĐIỀN

- Học viện Hậu cần gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với Cuộc vận động lớn của Quân đội.

8

20

Thiếu tướng NGUYỄN DUY CƯỜNG

- Trường Sĩ quan Không quân với nhiệm vụ đào tạo phi công và nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không.

8

21

Đại tá PHẠM ĐĂNG THUẤN

- Ngành Hậu cần Quân khu 3 thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy.

8

22

Thiếu tá
NGUYỄN VĂN BẮC

- Công ty xây lắp 394 vững bước trong quá trình hội nhập.

8

23

Trung tướng
ĐINH VĂN CAI

- Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", lực lượng vũ trang Quân khu 9 thực hiện tốt công tác dân vận.

9

24

Trung tướng
VÕ VĂN VIỆT

- Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Quân khu 4.

9

25

Thiếu tướng
NGÔ KIM ĐỒNG

- Xây dựng người cán bộ thông tin ưu tú theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

9

26

Đại tá
TRƯƠNG QUANG HOÀI

- Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Sư đoàn 308 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

9

27

Đại tá
PHẠM VĂN LONG

- Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

10

28

Đại tá
ĐINH VĂN HÙNG

- Chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu.

10

29

Đại tá
NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN

- Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

11

30

Trung tá
LƯU NAM TIẾN

- Ghi sâu lời Bác Hồ dạy, Trung đoàn 692 chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

11

31

Thiếu tướng
NGUYỄN THANH NGỤ

- Binh chủng Pháo binh thi đua giữ tốt, dùng bền, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

12

32

TÔ VŨ LẬP

- Lực lượng vũ trang huyện Nguyên Bình đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

12

 

IV. NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

 

A. KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH

(01-01-1914 – 01-01-2014)

1

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác lý luận trong Quân đội.

1

 

B. KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA THOÁT KHỎI NẠN DIỆT CHỦNG
(07-01-1979 – 07-01-2014)

3

LÊ KHẢ PHIÊU

- Sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Cam-pu-chia.

1

4

Thượng t­ướng
NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam – Cam-pu-chia lên tầm cao mới vì hòa bình, thịnh vượng và tình hữu nghị của hai dân tộc.

1

5

NGUYỄN MẠNH HÀ 
TRẦN TRỌNG THƠ

- Tinh thần quốc tế vô sản của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với sự hồi sinh đất nước Cam-pu-chia.

1

 

C. KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07-5-1954 – 07-5-2014)

6

 

*** Điện văn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5

7

 

*** Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ.

5

8

 

*** Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đọc trong Lễ duyệt binh ngày 13 tháng 5 năm 1954 tại Điện Biên Phủ giải phóng).

5

9

Xã luận

- Điện Biên Phủ - Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh Việt Nam.

5

10

Đại tướng
PHÙNG QUANG THANH

- Tiếp tục phát huy những bài học lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

5

11

Thượng tướng
NGÔ XUÂN LỊCH

- Nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và vấn đề tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội hiện nay.

5

12

Trung tướng
VÕ VĂN TUẤN

- Một số hoạt động của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

5

13

Trung tướng NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Bài học về công tác hậu cần trong Chiến dịch lịch sử.

5

14

Trung tướng
NGUYỄN VĂN THANH

- Bộ đội Phòng không trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

5

15

Thiếu tướng
NGUYỄN VĂN CÔN

- Nghệ thuật tác chiến pháo binh trong trận “quyết chiến chiến lược”.

5

16

Trung tướng
DƯƠNG ĐỨC HÒA

- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 2.

5

17

LÒ MAI TRINH

- Điện Biên tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

5

18

NGUYỄN PHÚ HƯNG

- Chiến thắng Điện Biên Phủ qua dư luận quốc tế.

5

 

D. KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ (01-5-1904 – 01-5-2014)

19

MẠNH DŨNG

- Lời hiệu triệu “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của Tổng Bí thư Trần Phú và công tác tu dưỡng, rèn luyện đảng viên hiện nay.

5

 

E. KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10-10-1954 – 10-10-2014)

20

PHẠM QUANG NGHỊ

- Phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

10

21

Trung tướng
PHÍ QUỐC TUẤN

- Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

10

 

F. KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN (01-10-1914 – 01-10-2014)

22

Thượng tướng
NGUYỄN THÀNH CUNG

- Đại tướng Lê Trọng Tấn - người chỉ huy “Dũng cảm và sáng tạo, mưu lược và quyết đoán”.

10

24

Trung tướng
VÕ VĂN TUẤN

- Đại tướng Lê Trọng Tấn với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ Tổng tham mưu.

10

 

G. NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QĐND VIỆT NAM (22-12-1944 – 22-12-2014)

23

Trung tướng
PHẠM HỒNG CƯ

- Một số kinh nghiệm trong tham mưu và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị.

11

24

Trung tướng
MAI QUANG PHẤN

- Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

11

25

Thiếu tướng
HỒ TRỌNG ĐÀO

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

11

 

H. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN VIỆT NAM
(22-12-1944 – 22-12-2014) VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

26

Xã luận

- 70 năm Quân đội nhân dân - bản hùng ca lịch sử.

12

26

TRƯƠNG TẤN SANG

- Mãi mãi xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

12

28

Đại tướng
PHÙNG QUANG THANH

- Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

12

29

Thượng tướng
NGÔ XUÂN LỊCH

- Xây dựng Quân đội về chính trị - bài học xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

12

30

Thượng tướng
ĐẶNG VĂN HIẾU

- Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

12

31

Thượng tướng
LÊ HỮU ĐỨC

- Quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới.

12

32

Thượng tướng
NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

12

33

Đô đốc
NGUYỄN VĂN HIẾN

- Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

12

34

Trung tướng
LƯƠNG CƯỜNG

- Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

12

35

Trung tướng
PHƯƠNG MINH HÒA

- Bộ đội Phòng không - Không quân bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

12

36

Thiếu tướng
TRẦN HOÀI TRUNG

- Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

12

37

Đại tá NGÔ VĂN BÍCH

- Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân công tác của Đảng.

12

38

Đại tá
DƯƠNG ĐÌNH LẬP

- Trận Phai Khắt, Nà Ngần - thắng lợi và bài học.

12

 

V.  BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG SỰ NGHIỆP CNH,HĐH

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

TRƯƠNG QUANG NGHĨA

- Sơn La tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

1

2

BÙI ĐÌNH NGHIỂM

- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

1

3

Đại tá Ê BAN Y PHU

- Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

1

4

Đại tá LÊ KIÊM TOÀN

- Lữ đoàn Không quân 918 trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

1

5

PHẠM ANH TUẤN

- Huyện Châu Thành đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng, quân sự.  

1

6

Thiếu tướng
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

- Hà Giang tăng cường xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ.

2

7

Thiếu tướng
LƯU VĂN MIỂU

- Học viện Hậu cần đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

2

8

Thiếu tướng
ĐẶNG ANH DŨNG

- Binh đoàn 15 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp.

2

9

Đại tá
NGÔ MINH TIẾN

- Lực lượng vũ trang Bắc Giang phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ.

2

10

PHÙNG THANH KIỂM

- Lạng Sơn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác biên phòng.

3

11

VÕ THÀNH HẠO

- Bến Tre đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

3

12

Đại tá TRẦN HỮU NAM

- Nâng cao chất lượng huấn luyện Bộ đội Ra-đa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

3

13

Đại tá LÂM BỈNH VINH

- Trà Vinh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong quản lý nhà nước về quốc phòng.

3

14

Đại tá ĐỖ MINH HẢO

- Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đẩy mạnh xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

3

15

TRƯƠNG HOÀNG PHỤC

- Huyện ủy Côn Đảo tập trung lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng.

3

16

TRỊNH VĂN CHIẾN

- Thanh Hóa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

4

17

Thiếu tướng
VŨ HẢI SẢN

- Quân khu 3 thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

4

18

TRẦN QUỐC DƯƠNG

- Thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

4

19

Đại tá
PHÙNG DANH THẮM

- Tổng Công ty Thái Sơn tái cơ cấu, phát huy nội lực trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

4

20

Thượng tá
ĐẶNG VĂN AN

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

4

21

Thiếu tướng
VŨ CHIẾN THẮNG

- Xây dựng Cục Đối ngoại vững mạnh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

5

22

Thiếu tướng
PHẠM VĂN HƯNG

- Quân đoàn 2 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

5

23

Thiếu tướng
ĐỖ GIANG NAM

- Binh đoàn 12 phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng trên mặt trận xây dựng kinh tế.

5

24

Thiếu tướng
LÊ BÁ TẤN

- Đổi mới công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thông tin quân sự.

5

25

Thiếu tướng
PHẠM DŨNG TIẾN

- Nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

6

26

Thiếu tướng
NGUYỄN VĂN ĐIỀU

- Ngành Vận tải Quân sự nâng cao năng lực toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

6

27

Đại tá
VI QUỐC DŨNG

- Binh đoàn 18 vượt qua thách thức, vững vàng trong xu thế hội nhập, phát triển.

6

28

Đại tá
NGUYỄN THÀNH LIÊNG

- Thế trận tổng hợp ở Trường Sa.

6

29

NGUYỄN KIM KHOA

- Hiến pháp năm 2013 với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

7

30

TRẦN DUY HẢI

- Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

7

31

Thiếu tướng
VÕ TRỌNG HỆ

- Quân đoàn 4 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

7

32

Đại tá
DƯƠNG ĐÌNH THÔNG

- Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo của Quân đội trong tình hình mới.

7

33

Chuẩn Đô đốc
NGÔ QUANG TIẾN

- Học viện Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

8

34

Thiếu tướng
PHẠM HOÀI GIANG

- Cục Cứu hộ - Cứu nạn trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

8

35

NGUYỄN QUỐC LIÊM

- Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường quốc phòng - an ninh.

8

36

NHÂM THỊ PHƯƠNG

- Huyện ủy Mộc Châu tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ.

8

37

TRẦN TẤT THẮNG

- Tổng công ty Thép Việt Nam với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

9

38

Đại tá
TRẦN ĐÌNH PHÒNG

- Lực lượng vũ trang Thừa Thiên - Huế tích cực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

9

39

Đại tá
CHÂU TIẾN DŨNG

- Lực lượng vũ trang Quảng Bình tích cực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

9

40

Đại tá
HOÀNG NGỌC THÁI

- Ninh Thuận phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng khu vực phòng thủ.

9

41

LÊ THỊ THU HỒNG

- Huyện Yên Thế coi trọng nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ.

10

42

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

- Quận Hồng Bàng tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

10

43

HỒNG LÂM - VĂN BẢY - HOÀNG TRƯỜNG

- Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (I. Ngư dân - “cột mốc chủ quyền sống” trên biển).

10

44

Đại tá ĐẶNG HÙNG

- Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không đẩy mạnh đổi mới, phát triển.

10

45

Thiếu tướng
LÊ XUÂN DUY

- Quân khu 2 đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

11

46

Thiếu tướng
NGÔ XUÂN THỨ

- Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện tốt Cuộc vận động 50.

11

47

TRẦN GIA LONG

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

11

48

HỒNG LÂM - VĂN BẢY - HOÀNG TRƯỜNG

- Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (II. Quyết tâm bám biển, vươn khơi).

11

49

PHÙNG THANH KIỂM

- Lạng Sơn tập trung lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

12

50

Đại tá
NGUYỄN VĂN HIỀN

- Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

12

51

HỒNG LÂM - VĂN BẢY - HOÀNG TRƯỜNG

- Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (III. Biến quyết tâm thành hiện thực).

12

 

VI. QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

TẠ QUANG

- 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2013.

1

2

Đại tá PHIM MẠ CHĂN VÔNG PĂN NHA

- Xây dựng Quân đội nhân dân Lào vững mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

1

3

Đại tá LÊ THẾ MẪU

- Đôi nét về quan hệ nước lớn kiểu mới trong cục diện chính trị thế giới hiện nay.

2

4

MINH ĐỨC

- Phương hướng cải cách huấn luyện của quân đội một số nước châu Á hiện nay.

2

5

Thiếu tướng
NGUYỄN HỒNG QUÂN

- Đôi nét về vai trò của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

 

3

6

ĐỨC LÊ

- Đôi nét về chính sách quốc phòng của Nhật Bản.

3

7

Đại tá LÊ THẾ MẪU

- U-crai-na, tâm điểm cạnh tranh địa - chính trị giữa lòng châu Âu.

4

8

KIỀU LOAN

- Quan hệ Mỹ - Nga - Trung trong cục diện thế giới đa cực hiện nay.

4

9

Thiếu tướng
LÊ VĂN CƯƠNG

- Triển vọng về hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân của I-ran.

5

10

NGÔ QUYỀN

- Vài nét khái lược về tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga.

5

11

NGUYỄN VŨ TÚ

- Tuyên bố về tình hình Biển Đông - thể hiện mạnh mẽ sự đồng thuận, đoàn kết của ASEAN.

6

12

VŨ HỒNG

- Dư luận quốc tế cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.

6

13

Đại tá
ĐẶNG ĐỒNG TIẾN

- Ma-lai-xi-a đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng.

6

14

Thiếu tướng
VŨ TIẾN TRỌNG

- Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 8 và những đóng góp quan trọng của Việt Nam.

7

15

Thiếu tướng
NGUYỄN HỒNG QUÂN

- Thông điệp mạnh mẽ của ASEAN trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

7

16

QUỐC NGỌC

- Kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

7

17

THANH LÂM

- Đôi nét về vai trò của Nga trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

8

18

ĐỨC LÊ

- Cộng đồng ASEAN - từ ý tưởng đến hiện thực.

9

19

Đại tá LÊ THẾ MẪU

- Tác động địa - chính trị từ các cuộc chiến tranh gần đây ở I-rắc.

9

20

Đại tá
ĐỖ MAI KHANH

- Diễn đàn ARF-21 và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

10

21

MINH HOÀNG

- Những chuyển dịch quan trọng trong cục diện địa - chính trị Đông Á hiện nay.

10

22

Đại tá LÊ THẾ MẪU

- Chiến lược chống IS của Mỹ và tác động của nó tới an ninh quốc tế.

11

23

THẾ LONG - ĐỨC PHÚ

- Xung quanh thỏa thuận ngừng bắn giữa I-xra-en và phong trào Ha-mát ở dải Ga-da.

11

24

ĐỒNG VĂN

- Những sự kiện chính trị, quân sự nổi bật của thế giới năm 2014.

12

25

ĐỨC LÊ

- Vài nét về Sách Trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản.

12

 

VII. VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

TRUNG HIẾU

- Hiến pháp năm 2013 – kết tinh ý Đảng, lòng Dân, không thế lực nào có thể xuyên tạc.

1

2

ĐỨC THÀNH

- Thực chất quan điểm chính trị của các nhà “dân chủ, nhân quyền mạng”?

1

3

TỐNG THẾ GIA

- Việt Nam hiện nay không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng.

1

4

HOÀNG CHÍ BẢO

- Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội - điều không thể bác bỏ.

2

5

MẠNH DŨNG

- Pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam.

2

6

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

- Cần khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Mác – Lê-nin.

2

7

Đại tá ĐỖ VĂN NGOAN

- Tự do tôn giáo không tách rời nghĩa vụ công dân.

2

8

NGUYỄN NGỌC

- Không thể phủ nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

3

9

Đại tá NGUYỄN BÁ DƯƠNG

- Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản.

3

10

THƯỜNG VŨ

- Hiện thực nhân quyền ở Việt Nam - phản bác mọi định kiến, áp đặt.

3

11

BẮC HÀ

- Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam bác bỏ mọi xuyên tạc lố bịch.

3

12

HOÀNG CHÍ BẢO

- Không thể bác bỏ giá trị của Chiến thắng lịch sử 30-4-1975.

4

13

ĐỨC DŨNG

- Tình hình tôn giáo tại Việt Nam - thực tiễn sinh động.

4

14

QUANG THẮNG

- Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng ta.

5

15

VŨ KHẮC THƯỜNG

- Giá trị vĩnh hằng của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

5

16

NGUYỄN VŨ

- Thể hiện tình cảm yêu nước một cách tỉnh táo để không bị lợi dụng.

6

17

Đại tá ĐẶNG VĂN HƯỜNG

- Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp năm 2013.

6

18

Đại tá PHÙNG KIM LÂN

- Đằng sau chiêu bài “Tự do báo chí”.

6

19

PHẠM DŨNG

- Cần khách quan khi đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

7

20

Đại tá HOÀNG VĂN THANH

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

7

21

Đại tá LÊ THÀNH LONG

- Cảnh giác trước thủ đoạn mới của chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

7

22

VŨ NHƯ KHÔI

- Sự thật khách quan phủ nhận một cách nhìn phi lịch sử về thành công của Cách mạng Tháng Tám.

8

23

BẮC HÀ

- Việt Nam xứng đáng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

8

24

ANH VŨ

- Nguyên tắc hiến định về nhân quyền và sự thật không thể phủ nhận về nhân quyền tại Việt Nam.

8

25

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Sự phi lý của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội (I. Nhận diện các biến thể và thực chất quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội).

8

26

QUANG THẮNG

- Tuyên ngôn Độc lập - bản tuyên bố về nhân quyền ở Việt Nam.

9

27

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Sự phi lý của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội (II. Cơ sở lý luận và thực tiễn vạch trần sự phi lý của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội).

9

28

MẠNH HÀ

- Chống “Diễn biến hòa bình” và việc xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị.

10

29

CỐC VŨ

- Họ thể hiện trách nhiệm đối với dân tộc hay kích động để chống dân tộc, chống chế độ.

10

30

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

- Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi soi đường cho nhân dân ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

11

31

VŨ KHẮC THƯỜNG

- Không thể phá vỡ sự đoàn kết dân tộc.

11

32

TRUNG HIẾU

- Ảo tưởng ngông cuồng về sự “chuyển đổi” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

12

33

ĐẶNG CÔNG THÀNH

- Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

12

 

VIII - TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

       1  

Chuẩn Đô đốc
NGUYỄN ĐĂNG NGHIÊM

- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn – điểm sáng về kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế.

1

       2  

Đại tá NGUYỄN DU

- Trường Sĩ quan Pháo binh tích cực đổi mới công tác giáo dục - đào tạo.

1

       3  

Đại tá ĐỖ PHẤN ĐẤU

- Đoàn 337 xây dựng đơn vị, phát triển sản xuất đi đôi với thực hiện tốt công tác dân vận.

1

       4  

Đại tá
TRẦN TRUNG HÒA

- Lữ đoàn Công binh 229 nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

1

       5  

Đại tá KIỀU VIỆT ĐỨC

- Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

1

       6  

Đại tá VŨ VĂN KHA

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Sư đoàn Không quân 370.

2

       7  

Đại tá NGUYỄN QUANG TUYẾN

- Sư đoàn Phòng không 361 huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài.

2

       8  

Đại tá
NGUYỄN SỸ HỘI

- Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

2

       9  

Đại tá
NGUYỄN TRUNG THÁI

- Sư đoàn 355 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

2

    10    

Đại tá
NGUYỄN TIẾN CÔNG

- Công ty Đông Hải phát huy nội lực, vững vàng phát triển và hội nhập.

2

    11    

Đại tá VŨ NGỌC MINH

- Lữ đoàn Thông tin 596 tích cực tiến hành công tác dân vận.

2

    12    

Đại tá
NGUYỄN VĂN THẾ

- Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 10.

3

    13    

Đại tá
HOÀNG MINH LÝ

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

3

    14    

Đại tá
VĂN TIẾN DŨNG

- Ngành Kỹ thuật Quân khu 2 tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

3

    15    

Đại tá BÙI HỮU QUYẾT

- Lữ đoàn Phòng không 283 với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

3

    16    

Đại tá
TRẦN QUỐC PHÁN

- Lữ đoàn Pháo binh 454 xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

3

    17    

Thượng tá
BÙI ĐỨC THANH

- Mấy kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn Tên lửa 250.

3

    18    

Thiếu tướng
ĐỖ VIẾT TOẢN

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

4

    19    

Đại tá LÊ HỒNG SƠN

- Sư đoàn Phòng không 363 đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

4

    20    

Đại tá
ĐINH TRỌNG NGỌC

- Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo.

4

    21    

Đại tá
LÊ VĂN THUYẾT

- Trường Sĩ quan Công binh tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị.

4

    22    

Thượng tá
LÊ THÁI HÒA

- Xây dựng đội ngũ phi công ở Trung đoàn 935.

4

    23    

Thượng tá
PHẠM XUÂN LỰC

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo.

4

    24    

Đại tá
ĐINH VĂN TRUY

- Hải Dương tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

5

    25    

Đại tá
CHU XUÂN ANH

- Rèn luyện y đức, nâng cao y thuật ở Bệnh viện Quân y 354.

5

    26    

Đại tá T
RẦN ĐỨC THẮNG

- Bệnh viện 175 tập trung nâng cao y đức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

5

    27    

Đại tá
LẠI MẠNH HÙNG

- Lữ đoàn 82 vững vàng trên mảnh đất Điện Biên.

5

    28    

Thượng tá
TRẦN VĂN ẢNH

- Trung đoàn 717 kết hợp phát triển sản xuất, kinh doanh với thực hiện công tác dân vận.

5

    29    

Đại tá
PHẠM QUANG NGÂN

- Kinh nghiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên ở tỉnh Lai Châu.

6

    30    

Đại tá
NGUYỄN HUY HOÀNG

- Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Nam thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

6

    31    

Đại tá NGUYỄN TRỌNG KHOAN

- Binh đoàn Quyết thắng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

6

    32    

Đại tá NGUYỄN VĂN DŨNG

- Lữ đoàn Thông tin 604 thực hiện “một trọng tâm, ba đột phá”.

6

    33    

Đại tá
NGUYỄN NGỌC LONG

- Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ ở Trường Cao đẳng nghề số 2, Bộ Quốc phòng.

6

    34    

Thượng tá
NGUYỄN VĂN THÁI

- Đồn Biên phòng Côn Đảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo.

6

    35    

Chuẩn Đô đốc
PHẠM VĂN HOÀNH

- Vùng 4 Hải quân tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

7

    36    

Thiếu tướng
TRẦN VĂN THANH

- Xây dựng Học viện Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

7

    37    

Đại tá ĐẬU VĂN NẬM

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 7.

7

    38    

Đại tá LÊ VĂN BÌNH

- Kinh nghiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Khánh Hòa.

7

    39    

Đại tá
NGUYỄN VĂN THÁI

- Ngành Kỹ thuật Quân khu 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy.

7

    40    

Đại tá TRẦN ĐỨC DU

- Lữ đoàn Công binh 299 coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

7

    41    

Thiếu tướng
HOÀNG VĂN ĐỒNG

- Một số kinh nghiệm của lực lượng Cảnh sát biển trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

8

    42    

Đại tá
PHAN VĂN XỰNG

- Thi đua Quyết thắng - động lực quan trọng để Sư đoàn 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8

    43    

Đại tá
TRẦN QUANG HOÀNG

- Xây dựng Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không vững mạnh toàn diện.

8

    44    

Đại tá
DƯƠNG VĂN MINH

- Nhà máy Z115 nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất sản phẩm quốc phòng, kinh tế.

8

    45    

Thượng tá
CAO ĐÌNH TUẤN

- Mấy kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 84.

8

    46    

Đại tá
PHẠM HOÀNG LONG

- Sư đoàn 350 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

9

    47    

Đại tá
PHẠM NGHĨA TÌNH

- Hiệu quả từ phong trào Thi đua Quyết thắng ở Cục Hậu cần, cơ quan Tổng cục Chính trị.

9

    48    

Đại tá
VŨ ĐĂNG QUYẾT

- Lữ đoàn Tên lửa 490 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

9

    49    

Đại tá
PHAN QUỐC VIỆT

- Trường Trung cấp Biên phòng 2 bám sát thực tiễn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

9

    50    

Đại tá TRẦN XUÂN CƯƠNG

- Giải pháp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ ở Lữ đoàn 543.

9

    51    

Thượng tá
BÙI ĐỨC THANH

- Trung đoàn Tên lửa 250 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

9

    52    

Trung tá T
RẦN VĂN BÌNH

- Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Phòng không 553.

9

    53    

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH MINH

- Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu.

10

    54    

Đại tá BÙI HỒNG LỰC

- Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở Sư đoàn 330.

10

    55    

Đại tá
NGUYỄN THÀNH LONG

- Cục Chính trị thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác đảng, công tác chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

10

    56    

Đại tá
HOÀNG CÔNG HÀM

- Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

10

    57    

Đại tá
MAI QUỐC HƯNG

- Trường Quân sự Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đoàn chủ lực, cơ động.

10

    58    

Thượng tá 
HUỲNH VĂN KIÊN

- Lực lượng vũ trang quận Thốt Nốt thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

10

    59    

Đại tá
PHẠM KIM CƯƠNG

- Binh đoàn Cửu Long tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

11

    60    

Đại tá
LÊ VIẾT KHÁNH

- Sư đoàn Phòng không 377 quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời.

11

    61    

Đại tá
PHAN NGỌC TỊNH

- Lữ đoàn Công binh 239 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

11

    62    

Đại tá
TRẦN MINH CÔNG

- Bệnh viện Quân y 91 chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

11

    63    

Đại tá
ĐOÀN VĂN MINH

- Lữ đoàn Vận tải 972 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện.

11

    64    

Thượng tá
PHẠM THỌ DOÀN

- Trung đoàn Tên lửa 257 nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

11

    65    

Thiếu tướng
LÊ XUÂN PHƯƠNG

- Một số kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật binh chủng.

12

    66    

Thiếu tướng
TRẦN HỮU TÀI

- Đẩy mạnh công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 trước yêu cầu mới.

12

    67    

Đại tá
NGUYỄN QUANG NGỌC

- Sư đoàn 395 “đoàn kết, luyện giỏi”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

12

    68    

Thượng tá
PHẠM KHẮC DŨNG

- Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 242.

12

    69    

Thượng tá
ĐINH QUANG HỢP

- Trung đoàn Tên lửa Phòng không 261 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

12

 


IX - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

       1   

Thiếu tướng
ĐẶNG VĂN LUYẾN

- Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn Quân khu 2.

1

       2   

Đại tá
NGUYỄN ĐẮC HƯNG

- Lữ đoàn 971 tăng cường giáo dục pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông.

1

       3   

TRỊNH TẤN HOÀI

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

2

       4   

Thượng tá
TRƯƠNG MINH ĐỨC

- Trung đoàn 148 gắn giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý tư tưởng.

2

       5   

Đại tá
LÊ THANH TRÌ

- Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các trung tâm hiện nay.

3

       6   

Thượng tá
NGUYỄN HÙNG MẠNH

 - Thực hiện “Ngày Pháp luật” ở Trung đoàn 12.

3

       7   

Đại tá
NGUYỄN VĂN QUẢNG

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

4

       8   

Đại tá
NGUYỄN XUÂN YÊM

- Gắn công tác giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn Bộ binh 301.

4

       9   

Đại tá
HOÀNG XUÂN CƯỜNG

- Tây Ninh tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

5

     10 

Trung tá
NGUYỄN VĂN CHÍNH

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng 406, Quân khu 2.

5

     11 

Đại tá
BÙI TRỌNG QUỲNH

- Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

6

     12 

Thiếu tướng
NGUYỄN VĂN HÒA

- Thực hiện Quy chế Giáo dục - Đào tạo ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

6

     13 

Thượng tá
HOÀNG THANH HIỂN

- Huyện Than Uyên thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

7

     14 

Đại tá
NGUYỄN VIỆT HÙNG

- Sư đoàn Không quân 371 tăng cường giáo dục đảm bảo an toàn bay.

7

     15 

Đại tá
TỐNG THÀNH PHONG

- Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở Trường Quân sự Quân khu 9.

8

     16 

Đại tá
PHẠM VĂN KHÁNH

- Ngành Xe - Máy quân đội tuyên truyền, thực hiện tốt Luật Giao thông Đường bộ.

8

     17 

Đại tá PHẠM ĐÌNH THẮNG

- Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng.

9

     18 

Đại tá
NGUYỄN VĂN THĂNG

- Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

9

     19 

Đại tá LÊ THANH TRÌ

- Một số vấn đề về quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay.

10

     20 

Trung tá
VŨ KHẮC NHẬM

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng 202.

10

     21 

NGUYỄN TẤN HƯNG

- Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

11

     22 

Đại tá
PHẠM TRUNG KIÊN

- Gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với duy trì kỷ luật ở Đoàn Nghi lễ Quân đội.

11

     23 

Phỏng vấn

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I mở rộng liên kết, nâng cao chất lượng đào tạo.

12

     24 

Đại tá 
LÊ XUÂN THANH

- Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật cho bộ đội.

12

 

X. SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

VKT

- Để thời gian luôn là vàng bạc.

1

2

THIỆN VĂN

- Không đáng lo sao?

2

3

NGUYỄN PHÚ HƯNG

- Câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn.

4

4

THIỆN VĂN

- Thói đố kỵ.

7

5

VKT

- Tiền lệ cũng có dăm bảy đường.

8

6

NGUYỄN PHÚ HƯNG

- Giá các chú đừng chúc thì anh khỏe hơn!.

10

 

XI. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

        1   

Trung tá
NGUYỄN TRỌNG VĨNH

- Một số giải pháp giữ vững thông tin liên lạc chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

1

        2   

Đại tá
NGÔ ĐÌNH PHIẾM

- Bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với nhà báo quân đội hiện nay.

2

        3   

Thiếu tướng
NGUYỄN ĐỨC HẢI

- Nghệ thuật chuyển hóa thế trận chiến dịch phản công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3

        4   

Đại tá
PHẠM VĂN TAM

- Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Hà Nam.

3

        5   

Trung tướng
TRẦN THÁI BÌNH

- Sự phát triển nhận thức của Đảng về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân qua 30 năm đổi mới.

4

        6   

Đại tá
LÊ QUANG TUYẾN

- Đánh địch đổ bộ đường không của Sư đoàn bộ binh trong tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi.

4

        7   

Trung tá
VÕ MẠNH ĐỒNG

- Bộ đội chủ lực phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng ngự bờ biển.

4

        8   

Thiếu tướng
ĐOÀN HÙNG MINH

- Nâng cao hiệu quả kết nối tiềm lực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật công nghệ quân sự.

5

        9   

Trung tướng
VÕ TIẾN TRUNG

- Chiến tranh mạng và giải pháp phòng, chống.

6

      10  

Thiếu tướng
TỪ NGỌC LƯƠNG

- Một số giải pháp phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

6

      11  

Đại tá
NGUYỄN CÔNG SƠN

- Về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Tây Nguyên.

6

      12  

TRẦN THỊ THU HẰNG

- Tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên hiện nay.

6

      13  

Đại tá NGUYỄN HOÀNG TUYẾN

- Bàn về hiện đại hóa lực lượng thông tin cơ động tinh nhuệ.

7

      14  

Đại tá MAI VĂN MINH

- Cơ sở chế định cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp.

8

      15  

Thượng tá
NGUYỄN QUANG HỢP

- Nâng cao hiệu quả hỏa lực pháo binh của sư đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phòng ngự.

8

      16  

Thượng tá
NGUYỄN THANH TÌNH

- Về công tác bồi dưỡng và vận dụng lý luận vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chính ủy trung đoàn.

9

      17  

HOÀNG TRƯỜNG

- Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong Quân đội - mấy vấn đề đặt ra.

9

      18  

Đại tá
TRẦN MINH THẮNG

- Một số biện pháp bảo đảm an toàn cho các cơ sở kỹ thuật trong tác chiến chống đổ bộ đường biển.

10

      19  

Thiếu tướng ĐOÀN HÙNG MINH

- Vai trò của công nghệ lưỡng dụng trong phát triển công nghiệp quốc phòng.

11

      20  

Thiếu tướng
TRẦN MINH SƠN

- Chiến tranh ủy nhiệm và giải pháp phòng, chống.

11

      21  

Đại tá
HOÀNG KỲ LÂN

- Một số vấn đề về tạo lập thế trận tác chiến phòng thủ chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

11

      22  

Thượng tá
NGUYỄN ĐỨC THANH

- Mấy vấn đề về sử dụng pháo binh chi viện trận then chốt đánh địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phản công.

11

      23  

Trung tướng
NGUYỄN SĨ THĂNG

- Mấy vấn đề về đảm bảo chế độ, chính sách đối với việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn biên giới.

12

      24  

Thiếu tướng HUỲNH NGỌC HÀ

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thiết quân luật.

12

      25  

Đại tá
NGUYỄN ĐỒNG THỤY

- Một số vấn đề về nghiên cứu chiến lược quân sự trong tình hình mới.

12

 

XII. THÔNG TIN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

TẠ QUANG

- Quyền tài phán dân sự đối với tàu thuyền nước ngoài theo Luật Biển Việt Nam.

1

2

QUANG CHUYÊN

- Thông tin liên lạc trong cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam theo Luật Biển Việt Nam.

2

3

TẠ QUANG

- Tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ theo Luật Biển Việt Nam.

3

4

TẠ QUANG

- Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển theo Luật Biển Việt Nam.

4

5

VĂN DOANH

- Giữ gìn, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển theo Luật Biển Việt Nam.

5

6

 

*** Vị trí hạ đặt và di chuyển trái phép giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam.

6

7

VĂN DOANH

- Quy định của Luật Biển Việt Nam về vùng đặc quyền kinh tế.

7

8

TẠ QUANG

- Quy định của Luật Biển Việt Nam về thềm lục địa.

8

9

VĂN DOANH

- Vấn đề Biển Đông trong thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-47).

9

10

TẠ QUANG

- Hoàng Sa, Trường Sa trong các sách, bản đồ cổ của Việt Nam và quốc tế.

10

11

HẢI BẰNG

- Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn xác lập và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.

11

12

VĂN DOANH

- Hoàng Sa, Trường Sa thời Tây Sơn (1786 - 1802).

12

XII. LỊCH SỬ,  KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

HÀ THÀNH

- Nghệ thuật tổ chức lực lượng trong trận quyết chiến chiến lược Ngọc Hồi, Đống Đa năm 1789.

1

2

XUÂN NGUYÊN

- Nghệ thuật tiến công truy kích địch trong Chiến dịch Thượng Lào năm 1954.

2

3

NGUYỄN HUY THỤC

- Hội nghị Chính trị đặc biệt (năm 1964) - điểm hội tụ sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

3

4

Thiếu tướng
BÙI PHAN KỲ

- Vấn đề tìm cách đánh Mỹ và mười bài học kinh nghiệm của quân và dân huyện Củ Chi.

4

5

Đại tá
PHẠM BẰNG LUÂN

- Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - bài học về ý chí, quyết tâm của Đảng và dân tộc ta.

4

6

Đại tá
NGUYỄN HUY THỤC

- Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

5

7

Đại tá PHẠM MINH THỤ

- Giáo dục ý thức quốc phòng dưới thời Lý, Trần, Lê.

5

8

Thượng tá
PHẠM ĐỨC TRƯỜNG

- Cuộc vận động “Rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội”  trong kháng chiến chống Pháp.

6

9

NGUYỄN BÌNH

- Hiệp định Giơ-ne-vơ – thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

7

10

XUÂN NGUYÊN

- “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” năm 1964 và bài học chiến thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc.

8

11

HÀ THÀNH

- “Dựng nước đi đôi với giữ nước” - lời Bác, mệnh lệnh thiêng liêng.

9

12

HỒ KHANG

- Quân tình nguyện Việt Nam sát cánh với nhân dân Lào anh em trên những chặng đường lịch sử.

10

13

Đại tá
NGUYỄN VĂN SƠN

- Nghệ thuật chuyển hướng chiến lược của Nghĩa quân Lam Sơn (năm 1424).

11


XIII - TỔNG THUẬT TỌA ĐÀM

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

MINH ANH

- Trao đổi, tọa đàm giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

4

2

MINH ANH

- Tọa đàm giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên của Trường Sĩ quan Chính trị.

7

3

MAI LINH

- Tọa đàm giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.

10

4

NGUYỄN ĐỨC

- Tọa đàm giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên Quân đoàn 4.

11

5

MAI LINH

- Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

12


XIV - HỘP THƯ TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số
Tạp chí

1

 

*** Cộng tác viên xuất sắc năm 2013 của Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

1

2

MINH ANH

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 1-2014.

3

3

MINH ANH

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 2-2014.

6

4

LÊ THỊ THẢO

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 3-2014.

9

5

LÊ THỊ THẢO

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 4-2014.

12

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết