QPTD -Thứ Năm, 05/11/2015, 10:24 (GMT+7)
Tọa đàm giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên tại Học viện Lục quân

Ngày 15-10-2015, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Ban Giám đốc Học viện Lục quân tổ chức Tọa đàm giữa Tạp chí với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện Lục quân. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí và Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cả - Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Tọa đàm.

Sau báo cáo đề dẫn và gợi ý nội dung Tọa đàm của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Lục quân, Đại tá Nguyễn Ngọc Cả phát biểu chào mừng và cảm ơn Tạp chí đã phối hợp với Học viện Lục quân tổ chức cuộc Tọa đàm. Với tư cách vừa là lãnh đạo, chỉ huy của Học viện, vừa là bạn đọc, cộng tác viên của Tạp chí, Đại tá Nguyễn Ngọc Cả nhấn mạnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân là một Tạp chí lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, có uy tín đối với báo chí Quân đội và báo chí nước nhà. Tạp chí là kênh thông tin rất cần thiết trong tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; diễn đàn của cán bộ trung - cao cấp trong và ngoài Quân đội, góp phần định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân. Các bài viết trong Tạp chí có tính nghiên cứu lý luận quân sự và chính trị sâu sắc, có tầm nhìn chiến lược, độ tin cậy và hàm lượng khoa học cao; bám sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Đồng thời, phản ánh thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quốc phòng, quân sự của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, v.v. Qua đó, cung cấp thông tin, luận cứ khoa học, giúp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên các học viện, nhà trường Quân đội nói chung, Học viện Lục quân nói riêng vận dụng vào thực tiễn công tác, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tham luận tại buổi Tọa đàm, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thìn, Phó Trưởng phòng Khoa học Quân sự cho rằng: hiện nay, Tạp chí đã có bước phát triển mới cả về nội dung và hình thức; không những đăng tải trên tạp chí in, mà còn có cả Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử (Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh) và đĩa CDROM nên giá trị của các bài viết được chuyển tải rộng tới nhiều đối tượng bạn đọc, cả trong nước và ngoài nước. Các bài viết trong Tạp chí có giá trị về lý luận và thực tiễn; đồng thời, có tính khoa học, tính dự báo, tính phát hiện cao và luôn bám sát chủ trương, đường lối quốc phòng của Đảng. Các chuyên mục của Tạp chí được cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu dưới góc độ chuyên môn của mình. Vì vậy, Tạp chí Quốc phòng toàn dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Học viện Lục quân, cả về cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn để vận dụng vào nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều công trình, đề tài của Học viện mang dấu ấn từ Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Sau đại học đánh giá cao vai trò của Tạp chí đối với công tác đào tạo sau đại học ở Học viện Lục quân. Là một Tạp chí có uy tín, được tính điểm cao nhất đối với công trình nghiên cứu khoa học, Tạp chí Quốc phòng toàn dân là địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học, cán bộ, học viên sau đại học gửi bài. Một mặt, thông qua các nội dung được đăng tải trên Tạp chí, giúp cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thực tiễn vào các chuyên đề giảng dạy sau đại học, nâng cao chất lượng bài giảng. Mặt khác, việc đăng bài trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân góp phần tạo điều kiện để các ứng cử viên xét chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư; học viên đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có điều kiện bảo vệ luận án, luận văn trước hội đồng các cấp. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị cho rằng, các bài viết đăng trên Tạp chí không những quán triệt và thể hiện sâu quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, mà còn đề cập những vấn đề đối nội, đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, làm cơ sở để giảng viên của Khoa vận dụng trong các môn học khác nhau, như: Đường lối cách mạng Việt Nam, Nhà nước và pháp luật. Đối với cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn tiên phong, với nhiều bài viết sắc sảo, có tính chiến đấu cao, thuyết phục, hấp dẫn bạn đọc, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng và nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những bài viết mang tính tổng kết các mặt công tác của các loại hình đơn vị trong toàn quân, phản ánh tập thể điển tình tiên tiến; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cũng là những bổ sung cần thiết để giúp giảng viên trong Khoa làm phong phú, sinh động thêm bài giảng. Cùng với hướng tiếp cận trên, tham luận của các đại biểu: Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Ngạn, Phó Chủ nhiệm Khoa Chiến dịch; Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật; Đại tá, Tiến sĩ Vũ Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Khoa Quân sự địa phương; Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Quang Thận, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm quân sự và Đại tá, Thạc sĩ Lê Thanh Bình, Khoa Chỉ huy Tham mưu đều đánh giá cao vai trò của Tạp chí Quốc phòng toàn dân đối với công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường Quân đội. Theo các đồng chí, cán bộ, giảng viên trong khoa đều quan tâm nghiên cứu Tạp chí Quốc phòng toàn dân, đi sâu vào các chuyên mục khác nhau, tùy theo chuyên ngành giảng dạy. Thông qua đọc, tiếp nhận thông tin từ Tạp chí, từng giảng viên làm giàu thêm kiến thức của mình, từ đó vận dụng vào giảng dạy, vừa đảm bảo tính lý luận, vừa cập nhật thực tiễn, nâng cao chất lượng bài giảng.

Là bạn đọc thường xuyên của Tạp chí, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng Đào tạo quan tâm nhất đến các bài viết, thông tin liên quan đến vấn đề biển, đảo được đăng tải trên Tạp chí thời gian qua. Theo đồng chí, những nội dung, thông tin về biển, đảo vừa qua được nghiên cứu, sắp xếp công phu, ngắn gọn, có trích dẫn cụ thể, cung cấp cho người đọc kiến thức cần thiết về biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, để mỗi người đều ý thức và tin tưởng rằng: chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đối ngoại đúng đắn, quân và dân ta nhất định sẽ đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Các ý kiến tham gia buổi Tọa đàm đều đánh giá cao kết cấu các chuyên mục cũng như hình thức trình bày của bài viết, ảnh bìa 1, trang ảnh tuyên truyền của Tạp chí. Bên cạnh đó, một số ý kiến tham gia góp ý, để nâng cao chất lượng hơn nữa, Tạp chí cần chú trọng mở rộng cộng tác viên viết bài, nhất là tác giả là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các nhà khoa học ngoài Quân đội; giảng viên, học viên đào tạo sau đại học ở các học viện, nhà trường trong Quân đội. Đồng thời, cần tăng số lượng bài viết về tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thông tin về biển, đảo, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch; lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự dân tộc. Đề nghị Tạp chí chú ý đổi mới phương pháp thể hiện các bài ở chuyên mục Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm, sao cho rõ kinh nghiệm, mô hình, tránh hiện tượng “đường mòn lối cũ”, tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc.

Kết thúc buổi Tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng tóm tắt các ý kiến và giải đáp những vấn đề các đại biểu đặt ra; cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Lục quân cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp với Tạp chí tổ chức thành công buổi Tọa đàm.

Trần Văn thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470