QPTD -Thứ Bảy, 01/09/2018, 16:41 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2018

VÕ VĂN THƯỞNG - Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng NGÔ MINH TIẾN - Đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

Trung tướng TRẦN HỮU PHÚC - Những trọng tâm công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội năm học 2018 - 2019.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Trung tướng TRẦN VIỆT KHOA - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - quan điểm cơ bản của Đảng trong Chiến lược Quốc phòng.

Thiếu tướng TRẦN VĂN VƯƠNG - Xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng TRẦN VÕ DŨNG - Trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) ở Quân khu 4.

Thiếu tướng NGUYỄN KHẮC NAM - Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

HỒNG LÂM - HOÀNG TRƯỜNG - PHẠM TUẤN - Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ (II. Nạn chạy chức, chạy quyền và hệ lụy).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

MẠCH QUANG THẮNG - Hồ Chí Minh - kiến trúc sư trưởng vĩ đại của nhà nước Việt Nam hiện đại.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG - Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Quân chủng Hải quân.

Thiếu tướng PHẠM ĐỨC DŨNG - Học viện Hậu cần quán triệt, thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thiếu tướng DOÃN BẢO QUYẾT - Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THÁI - Lực lượng vũ trang Quân khu 2 chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng HOÀNG XUÂN DŨNG - Binh chủng Hóa học xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đại tá TRẦN VĂN CƯỜNG - Lực lượng vũ trang Đồng Tháp phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

ĐÌNH KHÁNG - HỒ ĐĂNG - ĐĂNG BẢY - Xây “cột mốc lòng dân” nơi đại ngàn Tây Nguyên (III. Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây “cột mốc lòng dân”).

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

Thiếu tướng VŨ TIẾN TRỌNG - Cục diện Đông Bắc Á sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Đại tá HOÀNG MẠNH DU - Hội nghị thượng đỉnh  Nga - Mỹ năm 2018 kết quả và triển vọng.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Đại tá LÊ QUÝ TRỊNH - Thiếu tá NGUYỄN ĐÌNH TƯƠNG - Không thể xuyên tạc giá trị của “Tuyên ngôn độc lập”.

Đại tá  HÀ TIẾN DŨNG - NGUYỄN DUY TỊNH - Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Đại tá HÀ QUANG VINH - Quân khu 1 đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Đại tá THÁI MINH ĐƯỜNG - Lào Cai đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM - Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Đại tá NGUYỄN HOÀNG MINH - Bình Dương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Đại tá NGUYỄN MINH CHIẾN - Sư đoàn 309 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện.

Đại tá ĐỖ HOÀI NAM - Lữ đoàn Thông tin 205 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực.

Thượng tá HOÀNG MINH DŨNG - Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NGUYỄN NGỌC QUY - Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức.

Đại tá  BÙI THANH CÀ - Lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đại tá VŨ ĐÌNH ĐẮC - Giải pháp cơ bản xây dựng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao ở các nhà trường Quân đội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thượng tá NGUYỄN THÀNH PHỐ - Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu của Sư đoàn 325.

Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Khu bảo tồn biển Việt Nam.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

Thiếu tá PHẠM CAO CƯỜNG - Nghệ thuật tập kích trong chiến dịch Tây Ninh - Bình Long năm 1968.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 30/05/2020

HCMSJC48.52048.900
Hà NộiSJC48.52048.920
Đà NẵngSJC48.52048.920

Thời tiết