QPTD -Thứ Năm, 31/08/2017, 15:13 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2017

- Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG - Tăng cường công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

- Thiếu tướng NGÔ MẠNH HÀ - Tăng cường thế trận phòng không nhân dân ở các địa bàn trọng điểm phòng không.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Trung tướng TRẦN THÁI BÌNH - Quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược.

- Thiếu tướng TẠ NHÂN - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới.

- Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HÒA - Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- NGUYỄN TRỌNG PHÚC - Sự ra đời nhà nước cách mạng Việt Nam với việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- PHẠM NGỌC ANH - Phong cách ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa ứng xử của lực lượng vũ trang nhân dân.

- Thiếu tướng NGÔ KIM ĐỒNG - Binh chủng Thông tin liên lạc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- NGUYỄN VĂN ĐỌC - Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- LÊ ĐỨC VINH - Khánh Hòa gắn phát triển du lịch biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển.

- Thiếu tướng ĐỖ PHƯƠNG THUẤN - Quân khu 3 thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

- BÙI ĐÌNH NGHIỂM - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng.

- ĐẶNG VŨ NHẬT THĂNG - Thị xã Sơn Tây tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

- HỒNG LÂM - VĂN BẢY - PHẠM TUẤN - Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn (II. Mô hình “Dân vận khéo” và kết quả đạt được).

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- ĐỨC MINH - Những động thái mới trong quan hệ Mỹ - I-ran.

- Đại tá LÊ THẾ MẪU - Đạo luật H.R.3364 của Mỹ và những hệ lụy.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- HOÀNG CHÍ BẢO - “Tam quyền phân lập” không phải là sự lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước của Việt Nam.

- Đại tá HÀ ĐỨC LONG - Đấu tranh chống “xâm lăng văn hóa” trong tình hình hiện nay.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Đại tá PHẠM VĂN HỔ - Phú Yên xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

- Đại tá PHẠM XUÂN KHA - Công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 350.

*** Phỏng vấn - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Đại tá NGUYỄN HÙNG SƠN - Lữ đoàn Pháo binh 168 đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật.

- Thượng tá TRẦN VĂN PHƯƠNG - Kho K820 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện.

- Thượng tá PHẠM VĂN LÁNG - Lực lượng vũ trang huyện Gò Công Đông phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ.

- THANH PHÚC - BÁ MÃO - Đảng bộ Binh đoàn 15 - điểm sáng về phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- TRẦN DANH LỰC - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

- Đại tá PHẠM TUẤN TRÀNG - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn Phòng không 367.

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

- VĨNH PHÚC - Một biểu hiện của “tự chuyển hóa”.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Đại tá CAO TRUNG HÀ - Bàn về giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong học viên các học viện, nhà trường Quân đội.

- Thượng tá LÊ TRỌNG TUYẾN - Mấy giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

- Thiếu tá TRẦN HẬU TÂN - Giải pháp nâng cao năng lực của chính trị viên hiện nay.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Quyền thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá NGUYỄN XUÂN TÚ - Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lịch sử và hiện thực.

Ý kiến bạn đọc (0)