QPTD -Thứ Ba, 01/08/2017, 13:47 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2017

 - Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước.

- Trung tướng PHẠM HỒNG HƯƠNG - Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Đại tá TẠ QUANG CHUYÊN - Quan điểm của Đảng về chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những nhân tố bất lợi đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Trung tướng TỪ NGỌC LƯƠNG - Trường Sĩ quan lục quân 2 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Thiếu tướng ĐẶNG ANH DŨNG - Hiệu quả hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng của Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH

- LÊ HỮU NGHĨA - Giá trị lịch sử và hiện thực của tác phẩm “Đường kách mệnh”.

- Thiếu tướng NGUYỄN THẾ KẾT - Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ANH - Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- NGUYỄN XUÂN CƯỜNG - Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai trong tình hình mới.

- Thiếu tướng HỒ BÁ VINH - Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội hiện nay.

- Thiếu tướng VÕ HỒNG THẮNG - Đẩy mạnh xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng.

- Đại tá TRẦN NGỌC QUYẾT - Vùng I Hải quân nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- HỒNG LÂM - VĂN BẢY - PHẠM TUẤN - Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn (I. “Điểm nóng” và phương châm xử lý).

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- Thiếu tướng VŨ TIẾN TRỌNG - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, dưới góc nhìn quốc phòng - an ninh.

- LÊ ĐỨC CƯỜNG - BÙI VĂN MẠNH - Vài nét về tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- Thiếu tướng NGUYỄN MINH KHẢI - Học thuyết kinh tế mác-xít là cơ sở lý luận của công nghiệp hóa, hiện đại hóa - điều không thể bác bỏ.

- NGUYỄN PHÚ HƯNG - Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh loại bỏ những thông tin xấu độc nhằm vào cán bộ cấp cao của quân đội nhân dân.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng NGUYỄN HOÀNG TUYẾN - Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Đại tá NGUYỄN HỮU TRUNG - Quân khu 2 thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

- Đại tá NGUYỄN HỮU THỤC - Vĩnh Phúc tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh.

- Đại tá NGUYỄN KIM THỌ - Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện tốt công tác dân vận.

- Đại tá VŨ XUÂN HÒA - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thành viên kíp xe của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1.

- Đại tá NGUYỄN HUY HÂN - Lực lượng vũ trang Quân khu 9 thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

- Thượng tá PHẠM VĂN VĨ - Nhà máy X61 nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

- Thượng tá CẤN ĐÌNH TRUNG - Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạch Thất - kết quả và kinh nghiệm.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá TRƯƠNG VĂN VINH - Trường Quân sự Quân khu 7 nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Đại tá LÊ XUÂN CÁT - Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Binh chủng Công binh.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.

- Trung tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI - Một số vấn đề về tổ chức lãnh đạo, chỉ huy tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THẮNG - Một số vấn đề về sử dụng pháo binh đánh địch đổ bộ đường không chiến lược trong tác chiến phòng thủ chiến lược.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Nguyên tắc pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ trong luật pháp và thực tiễn quốc tế.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá NGUYỄN HOÀNG NHIÊN - Vai trò của lực lượng vũ trang “ba thứ quân” trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Ý kiến bạn đọc (1)

đặt tạp chí
17/08/2017 16:12
em muốn đặt tạp chí số 8 / 2017 ạ!
Nguyễn Văn Tùy