QPTD -Thứ Hai, 02/07/2018, 22:26 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2018

- Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG - Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

- Trung tướng ĐỖ CĂN - Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình hiện nay.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- NGUYỄN HÀ ANH - Tự hào Đảng ta (II. Thành tựu và thách thức).

- Trung tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI - Quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

- Trung tướng NGUYỄN NGỌC HỒI - Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

- Đại tá TRẦN THU TRUYỀN - Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Đại tá BÙI QUANG KHẢI - Làm theo lời Bác Hồ dạy, Quân đoàn 2 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

- Thượng tá TRỊNH HỮU TĂNG - “Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” - Mô hình cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Thiếu tướng TRẦN QUỐC DŨNG - Đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

- Thiếu tướng NGÔ QUÝ ĐỨC - Tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong Quân đội.

- Đại tá TRẦN XUÂN CƯƠNG - Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ.

- Đại tá VÕ TRỌNG HẢI - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại.

- ĐÌNH KHÁNG - HỒ ĐĂNG - ĐĂNG BẢY - Xây “cột mốc lòng dân” nơi đại ngàn Tây Nguyên (I. Tây Nguyên hùng vĩ).

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- MINH ĐỨC - Đối thoại thượng đỉnh liên Triều - Cơ hội hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

- Đại tá LÊ ĐỨC CƯỜNG - Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 - Những vấn đề nổi lên của khu vực và vai trò của Việt Nam.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

- Đại tá NGUYỄN MẠNH DŨNG - Đại tá PHAN SỸ THANH - Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

- NGUYỄN VĂN ĐẠO - Nhận diện và chống các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh.

- NGUYỄN MẠNH HƯỞNG - Đại tá NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Phê phán quan điểm: chế độ một đảng không thể chống tham nhũng thành công.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng HÀ XUÂN TRƯỜNG - Học viện Phòng không - Không quân xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao.

- Đại tá NGUYỄN VĂN LÂM - Học viện Hải quân đổi mới công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THÁI - Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

- Đại tá NGUYỄN VĂN LỘC - Xây dựng môi trường văn hóa ở Sư đoàn 9.

- Đại tá LÊ VĂN ĐÃNG - Mấy kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 390.

- Đại tá HOÀNG HẢI - Lực lượng vũ trang Điện Biên thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

- Thượng tá CÀ VĂN LẬP - Bộ đội Biên phòng Sơn La tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới.

- ĐẶNG QUỐC TOÀN - Quận 10 chú trọng tạo nguồn cán bộ từ lực lượng vũ trang.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Phỏng vấn - Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

- Đại tá NGÔ BÌNH MINH - Vùng Cảnh sát biển 1 thực thi pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tá LÊ THANH PHONG - Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong các nhà trường Quân đội.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá VƯƠNG VĂN YÊN - Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968.

- Đại tá TRƯƠNG MAI HƯƠNG - Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968 nhìn từ phía bên kia.

Ý kiến bạn đọc (0)