QPTD -Thứ Hai, 01/06/2020, 14:36 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6-2020

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN TRỌNG BÌNH - Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trung tướng NGUYỄN VĂN NGHĨA - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
(21/6/1925 – 21/6/2020)

HỒ QUANG LỢI - Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc.

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

VŨ VĂN HIỀN - Xu hướng phát triển của thời đại - Việt Nam kiên định con đường đã chọn.

VĂN THẢNH - Thượng tá ĐỖ ĐÌNH VĂN - Về kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đại tá NGUYỄN THANH DỊU - Thấm nhuần lời Bác, Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện tốt công tác vận động quần chúng.

Đại tá TRẦN THU TRUYỀN - Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo lời dạy của Bác Hồ.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

HOÀNG THỊ THÚY LAN - Vĩnh Phúc tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Trung tướng LÊ THU HÀ - Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG - Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC DINH - Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Chuẩn Đô đốc MAI TRỌNG ĐỊNH - Vùng 3 Hải quân chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở.

NGUYỄN CHÍ CƯỜNG - Huyện Yên Phong gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

QUỲNH DƯƠNG - Những nguy cơ khủng bố thời kỳ hậu IS.                  

Đại tá LÊ THẾ MẪU - Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc tác động đến các nước Đông Nam Á.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Đại tá PHẠM QUANG THANH - Sự thật cái gọi là “Chiến sĩ dân chủ”.

Trung tá NGUYỄN ĐÌNH BẮC - Đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chống phá Đảng và Nhà nước.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

HOÀNG QUỐC KHÁNH - Sơn La xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thiếu tướng HOÀNG QUANG THUẬN - Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá DƯƠNG VĂN YÊN - Nâng cao chất lượng quản lý công nghệ trong công nghiệp quốc phòng.

Đại tá NGUYỄN THANH HẢI - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đại tá NGUYỄN NGỌC LINH - Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp phát huy truyền thống nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM - Xây dựng Sư đoàn 395 vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống.

Đại tá PHẠM GẶP - Tổng Công ty Thái Sơn nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại tá NGUYỄN TUẤN ANH - Hải đoàn 129 gắn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế biển.

Đại tá HOÀNG QUỐC QUANG - Thi đua Quyết thắng - động lực để Nhà máy Z131 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá PHẠM MẠNH PHI - Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thiếu tướng ĐÀO TUẤN ANH - Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đại tá TRẦN LÊ DŨNG - Sư đoàn 309 gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

HÀ VĂN THIỀU - Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn.

LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

Đại tá NGUYỄN VĂN THANH - Nhà Trần với kế “Dĩ dật đãi lao” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 (1288).

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 22/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 22/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470