QPTD -Thứ Năm, 01/06/2017, 08:27 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6-2017

- PHẠM BÌNH MINH - APEC 2017 - tầm nhìn chiến lược của đối ngoại Việt Nam.

- Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

- Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

- HỒ QUANG LỢI - Xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu và tính nhân văn.

- Thiếu trướng TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA - Quân đội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Thiếu tướng NGÔ VĂN BA - Quân khu 9 nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

- Thiếu tướng ĐỖ VĂN THIỆN - Quân đoàn 1 xây dựng tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- MẠCH QUANG THẮNG - Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thiếu tướng LÊ VIẾT ANH - Thực hiện Chỉ thị 05 ở Trường Sĩ quan Lục quân 1.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- ĐÀO HỒNG LAN - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác quốc phòng.

- Trung tướng NGUYỄN LONG CÁNG - Quân khu 5 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng.

- Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN NGHỊ - Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Đại tá HOÀNG NGỌC TRÁC - Quân chủng Hải quân đẩy mạnh thực hiện “2 khâu đột phá” trong công tác kỹ thuật.

- HOÀNG MẠNH PHÚ - Đảng bộ huyện Phúc Thọ lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- ĐỨC MINH - Những chuyển động mới trong tam giác quan hệ Mỹ - Nga - Trung Quốc.

- Đại tá LÊ THẾ MẪU - Cạnh tranh giữa các nước lớn – nhìn từ cuộc xung đột ở Xy-ri.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- CHU VĂN CẤP - Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin (II. Không thể bác bỏ học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác).

- NGUYỄN XUÂN QUỲNH - Đấu tranh với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng QUẢN VĂN TRUNG - Học viện Khoa học Quân sự đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện.

- Thiếu tướng LÊ THANH TÙNG - Bước tiến mới trong cải cách thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ, cảng biển.

- Đại tá NGUYỄN HỒNG PHONG - Binh chủng Pháo binh tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu.

- Đại tá TRỊNH QUỐC HUY - Kinh nghiệm thực hiện công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

- Đại tá PHẠM VĂN TÍNH - Sư đoàn Phòng không 363 nâng cao chất lượng huấn luyện.

- Đại tá NGUYỄN ĐỨC THẮNG - Viện Kỹ thuật Công binh nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.

- Đại tá LÊ VĂN SƠN - Lữ đoàn Pháo binh 434 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Thượng tá NGUYỄN NHƯ CHIÊM - Trung đoàn 692 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá ĐÀM VĂN DŨNG - Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Đại học Thái Nguyên.

- Đại tá LÊ HOÀNG GIỮ - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Bạc Liêu.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI - Xây dựng thế trận chống chia cắt chiến lược  trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Đại tá TRẦN QUYẾT TIẾN - Mấy vấn đề về diễn tập cuối khóa ở Trường Sĩ quan Pháo binh.

- Trung tá NGUYỄN HỮU NGỌC - Bàn về bảo vệ trận địa pháo binh trong tác chiến.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Vấn đề sa mạc hóa đối với các vùng biển Việt Nam.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá NGUYỄN VĂN LƯỢNG - Nghệ thuật đánh trận then chốt Đắc Tô - Tân Cảnh trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972.

Ý kiến bạn đọc (0)