QPTD -Thứ Hai, 04/03/2019, 08:05 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 3-2019

Thượng tướng PHAN VĂN GIANG - Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới.

LÊ QUỐC PHONG - Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng NGUYỄN PHƯƠNG NAM - Toàn quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

VŨ VĂN HIỀN - Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Thiếu tướng ĐOÀN HÙNG MINH - Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại và tự lực, tự cường - định hướng quan trọng trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Thiếu tướng ĐẶNG QUANG MINH - Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia - sự phát triển mới về tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng.

Phó Đô đốc PHẠM HOÀI NAM - Quân chủng Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới.

Thiếu tướng BÙI CÔNG CHỨC - Quân khu 3 xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

(06-3-1949 – 06-3-2019)

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Quốc phòng.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT XUÂN - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá HOÀNG VĂN KHƯƠNG - Nhà máy A32 xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trung tướng ĐỖ QUYẾT - Học viện Quân y làm theo lời Bác, xây dựng đội ngũ giảng viên “3 trong 1”.

Thượng tá PHÙNG THỊ PHÚ - Phụ nữ Quân đội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII.

Trung tá LÊ TỐ HỮU - Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng làm theo lời Bác, nâng cao chất lượng đào tạo.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRẦN HỮU QUÂN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng công tác quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc PHẠM KHẮC LƯỢNG - Vùng 2 Hải quân nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Đại tá NGÔ MINH THUẤN - Xây dựng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn “Cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình”.

Đại tá ĐẶNG VĂN TRỌNG - Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

Đại tá LÊ THẾ MẪU - Chiến lược kết nối châu Âu với châu Á của EU - cơ hội và thách thức đối với quốc phòng - an ninh khu vực.

Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN - Những đột phá mới trong phát triển vũ khí năm 2018.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG - NGUYỄN VĂN QUÝ - Giá trị không thể phủ nhận của Quốc tế Cộng sản.

Đại tá PHẠM QUANG THANH - Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Thiếu tướng TRƯƠNG MINH KHẢI - Tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân thường trực bảo vệ biên giới Tây Nam Bộ.

Đại tá LÊ MỸ DANH - Lực lượng vũ trang Đắk Lắk phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tá NGUYỄN QUỐC HƯƠNG - Kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 2.

Đại tá TRẦN QUỐC PHÁN - Lữ đoàn Pháo binh 454 phát huy truyền thống, tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu.

Thượng tá NGUYỄN MẠNH THẮNG - Lực lượng vũ trang huyện Sơn Động thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đại tá NGUYỄN KIM HỒNG - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đại tá VÕ DUY THANH - Lực lượng vũ trang Trà Vinh đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đại tá NGUYỄN VĂN THÀNH - Mấy vấn đề chủ yếu về hoạt động của Đảng ủy Quân sự tỉnh (thành phố) trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Đại tá LƯƠNG THANH HÂN - Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội theo phân cấp chức danh hiện nay.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

Thiếu tá PHẠM VÂN ANH - “Biên phòng hảo vị trù phương lược” -  kế sách đặc sắc lo giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:55 - 03/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết