QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 08:27 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2017

- Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG - Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017.

- Thượng tướng LÊ CHIÊM - Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.

- Thiếu tướng LÊ QUANG CHÍNH - Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09-02-1907 09-02-2017)

- NGUYỄN XUÂN TRUNG - Đồng chí Trường Chinh - người thực hành và phát triển xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- NGUYỄN TRỌNG PHÚC - Kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Đại tá PHẠM VĂN THẮNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Thiếu tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG - Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đổi mới công tác dân vận.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- MẠCH QUANG THẮNG - Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh.

- Thiếu tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH - Tổng cục Kỹ thuật làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

- Đại tá LÊ HOÀNG VŨ - Lữ đoàn 950 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- VÕ NGỌC THÀNH - Gia Lai đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

- Đại tá LƯU SỸ QUÝ - Phân bổ hợp lý, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

*** Phỏng vấn - Cục Dân quân tự vệ phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác.

- Thiếu tướng ĐẶNG ANH DŨNG - Binh đoàn 15 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

- Thiếu tướng TRẦN QUỐC DŨNG - Phát huy truyền thống, ngành Chính sách Quân đội phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Thượng tá ĐINH QUỐC HÙNG - Thanh niên Quân đội 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- Đại tá LÊ THẾ MẪU - Những chuyển động đa chiều trong cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông.

- Thượng tá TRƯƠNG BẢO ANH - Đằng sau động thái triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối của Mỹ ở Hàn Quốc.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- VINH HIỂN - Tôn trọng thể chế chính trị của nhau - nền tảng của mối quan hệ Việt - Mỹ.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Đại tá TỐNG BÁ CHÚC - Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

- Đại tá NGUYỄN VĂN CAO - Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226.

- Đại tá ĐOÀN VĂN MINH - Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện.

- Đại tá PHẠM VĂN ĐÔ - Công ty cổ phần X20 đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, phát triển.

- Đại tá NGUYỄN HẢI NINH - Xây dựng Công ty Hải Thành vững mạnh, đổi mới và phát triển.

- Thượng tá VŨ QUANG HÀ - Kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” ở Trung đoàn 653.

- Trung tá HOÀNG PHÚC DƯỠNG - Trung đoàn Tên lửa 284 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá TRẦN NGỌC KHẢI - Đồng Nai thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

- Đại tá VŨ NGỌC HOÀNG - Một số giải pháp tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn Phòng không 377.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Đại tá VŨ ĐÌNH ĐẮC - Thượng tá NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THẮNG - Mấy vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố).

- Thượng tá NGUYỄN HỮU THẮNG - Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiên Du - kết quả và những vấn đề đặt ra.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Hệ thống cảnh báo sóng thần Việt Nam.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Thượng tá LÊ THANH BÀI - Đại úy NGUYỄN QUỐC HÙNG - Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Hòa Bình.

Ý kiến bạn đọc (0)