QPTD -Thứ Bảy, 01/01/2022, 12:17 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 1-2022

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19.

Thượng tướng VÕ MINH LƯƠNG - Tăng cường công tác thanh tra quốc phòng, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT - Những trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Thiếu tướng LÊ XUÂN THÀNH - Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính” trong phòng, chống bạo loạn.

NGUYỄN MINH CƯỜNG - Vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá ĐỖ QUANG VINH - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - XỨNG DANH
“BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN - Quân khu 2 nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại tá BÙI BẮC BÌNH - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Trường Sĩ quan Pháo binh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

NGUYỄN NGỌC HỒI - Lật tẩy thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng đất nước.

Thiếu tướng KIM NGỌC ĐẠI - Đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ sĩ quan trẻ trong Quân đội.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HIỀN - Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu ở Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng LƯƠNG ĐÌNH LÀNH - Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thiếu tướng ĐỖ ĐÌNH PHONG - Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện nay.

Thiếu tướng ĐẶNG SỸ LỘC - Đại tá VÕ VĂN HẢI  - Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thiếu tướng TRƯƠNG QUANG HOÀI - Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN - Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng xung kích thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”.

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN HÙNG - Vùng 3 Hải quân nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông tin biển, đảo - Một số nội dung, giải pháp phát triển kinh tế biển, ven biển.

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Thiếu tướng HOÀNG ĐÌNH CHUNG - Công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Quân khu 7 - kết quả và kinh nghiệm.

Đại tá NGÔ TIẾN SỸ - Một số kinh nghiệm bảo đảm hậu cần của Quân khu 5.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM - Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021.

Đại tá HOÀNG NGỌC ĐỊNH - Bộ đội Biên phòng Hà Giang tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đại tá PHẠM GẶP - Tổng Công ty Thái Sơn nâng tầm thương hiệu.

Thượng tá HOÀNG NGHĨA MINH - Trung đoàn 1 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đại tá LẠI TIẾN GIANG - Hà Giang khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thượng tá NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Trung đoàn 102 đẩy mạnh giáo dục, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

LÂM PHƯƠNG - AUKUS – khởi đầu những chuyển biến địa chính trị tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

*** - 10 sự kiện quốc phòng, quân sự thế giới nổi bật năm 2021.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đại tá HUỲNH MINH CHIẾN - Chiến tranh trí tuệ nhân tạo - những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu.

Đại tá HOÀNG ĐÌNH CHIỀU - Bàn về nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội hiện nay.

Thượng tá NGUYỄN HUY DU - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuần tra song phương của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới phía Bắc.

LƯƠNG HUỆ MINH - Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM

Đại tá NGUYỄN VĂN SÁU - Nét đặc sắc về nghệ thuật tiến công trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

Ý kiến bạn đọc (0)