QPTD -Thứ Tư, 04/01/2017, 15:41 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 1-2017

- NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

- Trung tướng DƯƠNG VĂN RÃ - Nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Thiếu tướng NGUYỄN THIỆN MINH - Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

- Thiếu tướng PHÙNG SĨ TẤN - Quán triệt quan điểm của Đảng, Quân khu 2 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

- Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỦ - Trường Sĩ quan Chính trị đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- PHẠM NGỌC ANH - Phong cách nghiên cứu Hồ Chí Minh - nội dung và giá trị.

- Thiếu tướng NGUYỄN DU - Trường Sĩ quan Pháo binh đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất” trong giáo dục - đào tạo.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- NGUYỄN MINH HỒNG - Ngành Thông tin và Truyền thông với nhiệm vụ quốc phòng.

- Phó Đô đốc ĐINH GIA THẬT - Quân chủng Hải quân tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Trung tướng HOÀNG VĂN ĐỒNG - Đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

- Đại tá PHẠM XUÂN THUYẾT - Xây dựng Quân đoàn 4 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- NGUYỄN VĂN LÚA - Thành ủy Tam Kỳ lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- Đại tá BANGSY XAYSOMKHOT - Quân đội nhân dân Lào - lực lượng tin cậy của Nhà nước Lào, người bạn chiến đấu thủy chung của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2016.

- Đại tá LÊ ĐỨC CƯỜNG - Quan hệ Nga - Mỹ, nhìn từ cuộc chiến Xy-ri.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- NGUYỄN NGỌC - Họ chỉ “Thấy cây mà không thấy rừng”.

- BÙI VĂN MẠNH - Những luận điệu xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng - an ninh - nhận diện và biện pháp phòng chống.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG - Quân chủng Hải quân thực hiện tốt công tác chính sách đặc thù quân sự.

- Đại tá TRƯƠNG DŨNG TIẾN - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Cà Mau - kết quả và kinh nghiệm.

- Đại tá ĐỖ THANH MINH - Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên.

- Đại tá LÊ NGỌC BẢO - Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

- Đại tá BÙI TUẤN ANH - Viện Vũ khí nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội.

- Đại tá TRỊNH THÀNH ĐỒNG - Cục Chính trị chủ động tham mưu xây dựng Binh chủng Hóa học vững mạnh về chính trị.

- Đại tá CAO SƠN - Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

- Thượng tá PHẠM VĂN THẤU - Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Dệt May 7.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá PHAN XUÂN DŨNG - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Chuẩn Đô đốc NGUYỄN PHONG CẢNH - Vùng 2 Hải quân nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Đại tá LÊ VĂN DUY - Bồi dưỡng năng lực đối ngoại quốc phòng cho cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội.

- Đại tá NGUYỄN TRẦN LONG - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Hệ thống cảng biển Việt Nam.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá DƯƠNG HỒNG ANH - Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong trận Như Nguyệt (năm 1077).

TỔNG THUẬT TỌA ĐÀM

- Trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với bạn đọc, cộng tác viên tại Quân  đoàn 3.

Ý kiến bạn đọc (0)