QPTD -Thứ Ba, 01/10/2019, 15:41 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2019

Thượng tướng LÊ CHIÊM - Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, Quân đội đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

VŨ VĂN HIỀN - Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG - Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thiếu tướng TRẦN VĂN VƯƠNG - Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thiếu tướng NGUYỄN HÙNG OANH - Trường Sĩ quan Chính trị quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

MẠCH QUANG THẮNG - Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN BẠO - Làm theo lời Bác, Học viện Chính trị đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

Thượng tá HOÀNG VĂN MẪN - Học tập và làm theo lời Bác, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tăng cường cán bộ giúp các xã biên giới.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH - Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (II. Thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc).

TRẦN VĂN RÓN - Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự.

Thiếu tướng NGÔ THANH HẢI - Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Thiếu tướng PHẠM VIỆT TRUNG - Xây dựng lực lượng Tác chiến không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN DUY TỶ - Vùng 5 Hải quân tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng.

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG - Huyện Ngọc Hiển đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

ĐỨC MINH - “Sóng gió” trong quan hệ Nga - NATO.

QUỲNH DƯƠNG - LÊ HỮU TUYÊN - Kế hoạch hòa bình Trung Đông mới của Mỹ và những tác động đến an ninh khu vực.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

NGUYỄN NGỌC HỒI - Cảnh giác với những lời kêu gọi “bất tuân dân sự”.

Thiếu tướng ĐẬU VĂN NẬM - Quân đội đẩy mạnh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Đại tá PHAN TÙNG SƠN - Học viện Hậu cần tích cực xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”.

Đại tá LƯỜNG VĂN THẮNG - Tỉnh Hà Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM - Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực.

Đại tá NGUYỄN TRÍ TÁ - Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Đại tá TRẦN VĂN HÒA - Nhà máy Z199 phát huy truyền thống, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đại tá NGUYỄN VĂN THỤ - Lữ đoàn Pháo binh 164 phát huy truyền thống, xây dựng vững mạnh toàn diện.

Đại tá TRẦN VĂN LỰ - Lữ đoàn Công binh 219 gắn công tác huấn luyện với thực hiện các nhiệm vụ.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN - PHẠM VĂN DỰ - Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Sao Đỏ.

Đại tá THÁI THÀNH ĐỨC - Sư đoàn 5 gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng bộ đội.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đại tá LÊ ĐỨC LỰ - Bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay.

Thượng tá NGUYỄN ĐỨC PHÚ - Một số vấn đề về xây dựng tiềm lực đối ngoại của nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

Đại tá ĐÀO DUY HÒA - Thượng tá TRẦN VĂN THÀNH - Nghệ thuật “nhử địch” và “điều địch” trong Chiến dịch Bình Giã (năm 1964)

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết