QPTD -Thứ Ba, 03/10/2017, 07:39 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2017
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2017

- Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới.

- Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH - Hội nhập quốc tế, đối ngoại về quốc phòng Việt Nam năm 2017 - kết quả nổi bật và những vấn đề đặt ra.

- Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, tạo động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Thượng tá TRẦN HỮU HÒA - Để kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

- Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH - Bộ đội Biên phòng Bình Định thực hiện công tác vận động quần chúng.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT - Ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên vùng lũ Tây Bắc.

- Đại tá BÙI THỊ LAN PHƯƠNG - Xây dựng người phụ nữ Quân đội “Bốn tốt”.

- Đại tá VŨ TIẾN ĐIỀN - Ba trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 của lực lượng vũ trang Bình Phước.

- Thượng tá ĐẬU NGỌC MAI - Đoàn Bình Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Thiếu tướng VÕ HỒNG THẮNG - Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội.

- Thiếu tướng TRẦN DUY GIANG - Quân đoàn 1 nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu.

- Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG - Phát huy truyền thống “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo hiện nay.

- HỒNG LÂM - VĂN BẢY - PHẠM TUẤN - Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn (III. Bài học kinh nghiệm).

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- KIỀU LOAN - Chiến lược mới của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan và tác động của nó tới an ninh khu vực.

- Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN - Xu hướng phát triển tàu mặt nước của một số quốc gia châu Á.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- Thiếu tướng NGUYỄN BÁ DƯƠNG - “Từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin” - sự đòi hỏi phi lý.

- VINH HIỂN - Cảnh giác với thông tin không có thật, nhằm dụng ý xấu trên in-tơ-nét và mạng xã hội.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Đại tá LÊ ĐÌNH THƯƠNG - Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương.

- Đại tá TRẦN VĂN LÂU - Tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ.

- Đại tá LÊ HỒNG VƯƠNG - Kinh nghiệm quản lý, ngăn ngừa các “điểm nóng” trên biên giới của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh.

- Đại tá DIÊM ĐĂNG THANH - Bệnh viện Quân y 110 xây dựng đội ngũ thầy thuốc “Sáng về y đức, giỏi về y thuật”.

- Đại tá VŨ NGỌC QUANG - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt đột phá nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Đại tá VŨ ĐĂNG QUYẾT - Kinh nghiệm của Lữ đoàn 490 qua Hội thi kỹ thuật tên lửa - khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017.

- Thượng tá VÕ ĐÌNH CHIẾN - Lữ đoàn 125 Hải quân tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp.

- Thượng tá BẠCH QUỐC SỬ - Phú Xuyên đẩy mạnh huấn luyện dân quân tự vệ.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- VŨ THỊ DIỆU LINH - Quảng Ninh thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” - một mô hình về giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đại tá TRẦN VIẾT DOANH - Bộ đội Biên phòng Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước trong xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.

- Đại tá NGUYỄN TRƯỜNG SƠN -  Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của học viên đào tạo chính ủy trung đoàn, sư đoàn.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Các nguyên tắc cơ bản về phân định biển.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá NGUYỄN XUÂN ĐÀI - Nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947.

Ý kiến bạn đọc (0)