QPTD -Thứ Năm, 09/11/2017, 10:39 (GMT+7)
Hội nghị trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với bạn đọc, cộng tác viên tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, ngày 05-10-2017, tại Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị trao đổi ý kiến giữa bạn đọc, cộng tác viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 với Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí đồng chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa phát biểu chào mừng

Sau Báo cáo đề dẫn và gợi ý nội dung trao đổi của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa phát biểu chào mừng và cảm ơn Tạp chí đã phối hợp với Nhà trường tổ chức cuộc Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực. Với vai trò vừa là lãnh đạo, chỉ huy của Nhà trường, vừa là nhà khoa học, bạn đọc, cộng tác viên của Tạp chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - Tạp chí lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong Quân đội, là kênh thông tin chính thống, rất cần thiết trong công tác tuyên truyền hiện nay. Tạp chí luôn giữ vững phương hướng chính trị, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước, Quân đội và công tác quân sự, quốc phòng của các địa phương. Các vấn đề đăng tải trên Tạp chí phong phú, đa dạng, được nghiên cứu, chọn lọc kỹ, phù hợp với từng thời điểm, có giá trị lý luận cao, góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn quân và toàn dân. Đồng thời, góp phần cung cấp những luận cứ, vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Các chuyên mục của Tạp chí được kết cấu hợp lý, các bài viết có ngôn ngữ, văn phong trong sáng, cô đọng; thể hiện rõ tính chất của tạp chí lý luận.

Tại Hội nghị, các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo đề dẫn và phát biểu của Chính ủy Nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh: Tạp chí có nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các chuyên mục thể hiện tính đa dạng, phong phú, rõ chủ đề; phản ánh đầy đủ hoạt động của các loại hình cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Nhiều bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược, độ tin cậy và hàm lượng khoa học cao, góp phần luận giải những sự kiện, vấn đề mới liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thông tin, luận cứ, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả được đăng tải trên Tạp chí giúp cho cấp ủy, người chỉ huy các cấp quán triệt, nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, làm cơ sở vận dụng sát với điều kiện, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Để nâng cao chất lượng Tạp chí, các đại biểu kiến nghị: cần tăng thêm bài viết của tác giả ngoài Quân đội, nhất là của cán bộ các bộ, ngành Trung ương và địa phương; chú ý trao đổi, phản biện trên cùng một vấn đề, tạo sự thống nhất trong nhận thức; đổi mới phương pháp thể hiện các bài viết tổng kết sao cho rõ kinh nghiệm, giúp cho các đơn vị dễ tham khảo, nghiên cứu, vận dụng. Tạp chí cần chú trọng tham gia các tổng kết chuyên ngành để kịp thời khái quát thành hệ thống lý luận; đi sâu tìm hiểu những cái mới, cái khó để đưa ra những giải pháp tháo gỡ.

Kết thúc cuộc Tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng tóm tắt các ý kiến và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Đồng chí Tổng Biên tập trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đại biểu; cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã phối hợp với Tạp chí tổ chức thành công Hội nghị.

Trần Văn thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)