QPTD -Thứ Năm, 05/01/2017, 13:39 (GMT+7)
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2016 CỦA TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2016 CỦA TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

(Xếp theo vần A, B, C…)

01-           GS,TS. Hoàng Chí Bảo                           Hội đồng Lý luận Trung ương

02-           Trung tướng, PGS, TS. Trần Thái Bình    Viện Chiến lược Quốc phòng

03-           GS, TS. Chu Văn Cấp                             Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

04-           Đại tá Lê Thế Mẫu                                  Viện Chiến lược Quốc phòng

05-           TS. Cao Đức Thái                                   Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

06-           Đại tá Lê Văn Thành                                Tổng cục 2

07-           Đại tá, TS. Nguyễn Đồng Thụy                Viện Chiến lược Quốc phòng

08-           Đại tá Phạm Đức Trường                         Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

09-           Đại tá, TS. Lê Văn Quang                        Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị

10-           Đại tá Nguyễn Thế Vỵ                             Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

 

Tòa soạn chân thành cảm ơn sự cộng tác hiệu quả của các đồng chí trong năm qua và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các đồng chí trong năm 2017.

 

Ý kiến bạn đọc (0)