Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 29/11/2018, 08:21 (GMT+7)
Nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân

Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn chống phá. Một trong những mũi nhọn mà chúng tập trung công kích gần đây chính là chia rẽ Quân đội với nhân dân, làm phai nhạt tình cảm quân - dân. Vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những hoạt động này của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ có tính cấp thiết hiện nay.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “quân với dân một ý chí” là truyền thống cực kỳ quý báu, nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, kết tinh thành biểu trưng sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ”. Thế nên, trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của Quân đội, dân tộc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu - thịt”, “cá - nước” giữa quân và dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu thức thâm độc.

Mưu đồ chống phá của chúng rất thâm hiểm, xảo quyệt, vừa công khai, vừa ngấm ngầm “ném đá giấu tay”. Thực vậy, khi mà dư luận xã hội đã quá quen thuộc và không còn để ý nhiều tới các loại thông tin “hậu trường chính trị”, lá cải bịa đặt,… thì gần đây, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách câu kéo, đánh lừa một bộ phận quần chúng nhẹ dạ, cả tin, thông qua chiêu bài mạo danh cán bộ Quân đội có uy tín, nhất là một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu và người nổi tiếng đứng đơn thư tố cáo, bịa đặt, thỉnh nguyện theo kiểu “cáo mượn oai hùm”. Thủ đoạn đê hèn này, không chỉ tạo ra thông tin giả gây bất an trong xã hội mà còn ảnh hưởng, xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của những cán bộ bị mạo danh. Các tướng lĩnh và cán bộ lão thành cách mạng với bề dày bản lĩnh, kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến đấu, công tác, luôn là “cây cao bóng cả”, là niềm tin, chỗ dựa cho thế hệ trẻ và toàn xã hội. Những đơn thư mạo danh đó, có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Không dừng lại ở đó, lợi dụng lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, sĩ quan Quân đội, họ đã tiến hành khá nhiều vụ “giả danh sĩ quan cao cấp”, những người “có quyền lực” trong các cơ quan, đơn vị Quân đội để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của những người dân nhẹ dạ, cả tin, v.v. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào đội ngũ cán bộ, sĩ quan lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, gây nghi kỵ, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ Quân đội, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới, chia rẽ Quân đội và nhân dân.

Song song với đó, một thủ đoạn tuy không mới, nhưng cũng hết sức nguy hiểm cần chỉ rõ, đó là: chúng ra sức tung ra các luận điệu: “Trong chiến tranh thì mối quan hệ quân - dân được phát huy là đúng, nhưng hiện nay không cần, vì quân có nhiệm vụ của quân, dân có nhiệm vụ của dân” hoặc “trong thời bình, trả quân đội cho nhà nước chứ không của nhân dân”, “chỉ cần quân đội nhân dân là đủ”, v.v. Việc tuyên truyền, cổ súy cho những luận điệu trên đều không nằm ngoài mục tiêu bôi xấu, hạ thấp uy tín Quân đội, phá vỡ nền tảng chính trị, mối quan hệ “máu - thịt” giữa Quân đội với Nhân dân, làm cho Quân đội xa rời nhân dân, phá hoại bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, cội nguồn sức mạnh của Quân đội. Vì thế, hơn bao giờ hết chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động này.

Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển và chiến thắng của Quân đội ta đã được lịch sử chứng minh, trở thành giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, truyền thống tốt đẹp mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp và tô thắm. Giữ gìn và phát huy bản chất và truyền thống cách mạng của Quân đội, để Quân đội luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Quân đội.

Để đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn và hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân trong tình hình hiện nay, trước hết, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò, ý nghĩa của mối quan hệ “máu - thịt” này. Các đơn vị trong toàn quân, hơn bao giờ hết phải tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, nhất là mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó, như “cá với nước”. Qua đó, bồi đắp, xây dựng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong vun đắp, giữ gìn, phát huy, phát triển mối quan hệ “máu - thịt” giữa quân với dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta là quân đội nhân dân, là con em, ruột thịt của nhân dân; nhân dân là nền tảng sức mạnh, là cha mẹ của bộ đội, chỉ có trên nền tảng vững chắc là nhân dân, thì Quân đội mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Theo đó, từng cấp, ngành, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ cần đề cao trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết quân – dân; không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Hai là, thường xuyên giáo dục, giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Các thế lực thù địch luôn thổi phồng những khuyết điểm để hạ thấp vai trò, uy tín, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội, làm lu mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là kỷ luật trong quan hệ quân dân. Đồng thời, tự xây dựng và làm giàu cho mình những giá trị văn hóa, phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong tình hình mới. Đây chính là chất tạo sức đề kháng, miễn dịch trước những cám dỗ của lối sống thấp hèn, suy đồi, không rơi vào những cạm bẫy của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc giúp đỡ nhân dân vượt qua thách thức, khó khăn trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, v.v.

Ba là, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp trong Quân đội thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh; phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiến hành tốt công tác “tuyên truyền đặc biệt” nhằm nắm vững và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chia rẽ giữa nhân dân với Quân đội, từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn, tiêu cực ngoài xã hội thẩm thấu vào đơn vị. Mặt khác, phải làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, nhất là tự bảo vệ của cán bộ chiến sĩ; chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, bám sát, nắm chắc, phân tích đúng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị. Đây là biện pháp hữu hiệu vừa quản lý tốt đội ngũ cán bộ, vừa chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn ngừa và làm thất bại thủ đoạn khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa nhân dân và Quân đội ta trong tình hình hiện nay.

Bốn là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thông qua công tác dân vận, các đơn vị tích cực giúp đỡ chính quyền nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; luôn là lực lượng đi đầu ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, sát cánh cùng nhân dân trong phòng, chống bão lũ, thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Các đơn vị Quân đội đóng quân làm nhiệm vụ trên các địa bàn, phải xây dựng và duy trì thường xuyên chế độ nắm tình hình thực hiện mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của kẻ địch trên địa bàn, có kế hoạch hoạt động phù hợp và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra. Thường xuyên thực hiện tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê bình của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương về thực hiện đoàn kết giữa đơn vị với nhân dân địa phương; định kỳ thông báo tình hình, rút kinh nghiệm phối hợp hoạt động giữa địa phương và đơn vị. Cùng với địa phương tổ chức tốt sơ kết, tổng kết các hoạt động Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và địa phương tham gia xây dựng Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân trong thời kỳ mới.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, toàn quân cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là Lực lượng 47, tăng tần suất, số lượng, chất lượng các bài viết trực tiếp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng, tạo làn sóng mạnh mẽ vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm vào Quân đội, nhất là tổ chức nhiều vệt bài phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp, bôi nhọ bản chất, truyền thống đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN SỸ HỌA, Học viện Lục quân

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết