Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2016, 14:51 (GMT+7)
Phát huy vai trò Phụ nữ Quân đội trong xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc

Phụ nữ Quân đội có mặt ở mọi lĩnh vực hoạt động quân sự, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng Quân đội. Tự hào với điều đó, tổ chức phụ nữ các cấp cần tiếp tục phát huy, chủ động và tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, tạo thuận lợi cho Phụ nữ Quân đội đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 Đại tá Bùi Thị Lan Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu 2 lần thứ V (2016-2021). (Ảnh: mod.gov.vn)

Những năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đánh giá đúng vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ, bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ nền nếp, hiệu quả. Nhờ đó, Phụ nữ Quân đội đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, hội viên luôn tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả phong trào của Phụ nữ Quân đội trên mọi lĩnh vực. Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuy số cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia không nhiều, song luôn đề cao trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh người chỉ huy; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong lao động, sản xuất, kinh doanh, phụ nữ làm việc tại các dây chuyền sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn chấp hành nghiêm quy định, quy trình đảm bảo an toàn lao động, tích cực “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, không ngừng cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Phụ nữ khối các doanh nghiệp, đoàn kinh tế - quốc phòng luôn tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng - an ninh. Trong công tác phục vụ, bảo đảm, đội ngũ phụ nữ làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ,... luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc phòng gian, bảo mật, công tác phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Phụ nữ khối kỹ thuật, thi đua “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Phụ nữ làm công tác hậu cần, luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho cán bộ, chiễn sĩ toàn quân. Đội ngũ nữ quân y tập trung rèn luyện “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, góp phần đảm bảo quân số khỏe, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong giáo dục - đào tạo, các nữ giảng viên, giáo viên tại các học viện, nhà trường, cơ sở giáo dục mầm non Quân đội thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn, thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt”. Phụ nữ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tích cực “Nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”. Trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền, vận động nhân dân, các nữ nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo Quân đội cống hiến các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng văn hóa - tinh thần của bộ đội và nhân dân, góp phần đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Các nữ vận động viên bền bỉ luyện tập, đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường lớn, mang vinh quang về cho thể thao Quân đội và nước nhà. Trong lĩnh vực chính trị, vai trò của Phụ nữ Quân đội cũng ngày càng được khẳng định, ghi dấu sự trưởng thành rõ nét.

Trong mọi hoàn cảnh, trên mọi lĩnh vực công tác, Phụ nữ Quân đội luôn phát huy các phẩm chất tốt đẹp “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua yêu nước của Phụ nữ Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết 5 năm (2011 - 2016), gần 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hơn 81 nghìn lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen; gần 7 nghìn lượt chị em được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua các cấp. 5 năm liền, Phụ nữ Quân đội được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban Phụ nữ Quân đội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Cờ thưởng thi đua và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị, Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; tình hình căng thẳng trên Biển Đông; những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,... đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với Quân đội nói chung, Phụ nữ Quân đội nói riêng. Bên cạnh đó, những định kiến đối với phụ nữ, xu hướng phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền, tình trạng già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh; tình trạng buôn bán người, xâm hại và lạm dụng phụ nữ, trẻ em, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình có xu hướng ngày càng tinh vi và phức tạp; mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự “xâm lăng văn hóa”,… tác động trực tiếp tới tâm tư, tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới đối với phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong toàn quân.

Để Phụ nữ Quân đội khắc phục khó khăn, phát huy vai trò trên các lĩnh vực công tác, cống hiến tài năng, nêu cao tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc...., góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức phụ nữ các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ; trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

1. Tích cực tham mưu để cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội. Tổ chức phụ nữ các cấp cần bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới,… để tham mưu cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phụ nữ trong Quân đội thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 và Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương. Đồng thời, phát huy năng lực hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Tích cực, chủ động tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội để công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, giáo dục mầm non trong Quân đội phát triển đúng hướng, hiệu quả, thiết thực.

2. Tổ chức phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đặc điểm của hội viên phụ nữ ở từng loại hình đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vì thế, trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức, cần thực chất, sâu sát cơ sở, gần gũi chị em, tránh hành chính, phô trương. Hình thức hoạt động cần đa dạng, hấp dẫn. Coi trọng hiệu quả thực chất của mỗi hoạt động trong đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá1, tạo chuyển biến thực sự về công tác cán bộ nữ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Đồng thời, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và phát huy hiệu quả hoạt động của các cụm thi đua theo từng loại hình đơn vị và địa bàn đóng quân. Nâng cao tính kế hoạch và tác phong làm việc khoa học, văn hóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động phụ nữ các cấp trong toàn quân.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ toàn quân. Tổ chức phụ nữ phải xây dựng kế hoạch, chủ đề, nội dung, tiêu chí tuyên truyền, giáo dục, vận động cụ thể bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp và tình hình thực tiễn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhất là ở cơ sở. Tiến hành thường xuyên, liên tục; kết hợp tuyên truyền bề rộng và giáo dục chiều sâu, đa dạng hóa nội dung, biện pháp, nâng cao hiệu quả vận động, thuyết phục trong công tác tuyên truyền giáo dục. Xây dựng và phát huy hiệu quả các kênh thông tin nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để tham mưu, đề xuất phương án xử lý phù hợp; đề xuất các chế độ, chính sách khả thi, tạo điều kiện chăm lo tốt nhất cho chị em.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ chị em phấn đấu đạt các tiêu chí thi đua, tỏa sáng hình ảnh người Phụ nữ Quân đội có sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt.

4. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ và cán bộ Hội không ngừng học tập nâng cao trình độ. Cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, cán bộ Hội cần tích cực, chủ động tìm hiểu, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong Quân đội; tự giác học tập, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng công tác; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, chú trọng hiệu quả công tác. Tổ chức các cuộc thi cán bộ Hội giỏi, bình chọn cán bộ Hội xuất sắc; tạo các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội. Tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa cán bộ chuyên trách, cán bộ Hội cùng một loại hình đơn vị; giữa Hội Phụ nữ cơ sở trong Quân đội với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, v.v.

Tích cực thực hiện các nội dung trên, Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá BÙI THỊ LAN PHƯƠNG, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội
____________

1 - Hai khâu đột phá: 1. Tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp; 2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở làm nền tảng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị