Thông tin - Tư liệu Văn bản, chính sách mới

QPTD -Thứ Sáu, 28/11/2014, 09:32 (GMT+7)
Thêm nhiều chính sách ưu đãi sĩ quan

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với phóng viên Báo Quân đội nhân dân sáng  qua (27-11), sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Thể chế hóa Hiến pháp về xây dựng quân đội

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 (Luật Sĩ quan) được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03-6-2008, đã được Bộ Quốc phòng nghiêm túc tổ chức triển khai. Sau 15 năm thực hiện, Luật Sĩ quan cơ bản phù hợp, đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan gần đây đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, còn có ý kiến khác nhau, một số quy định của luật chưa cụ thể, khó áp dụng cần được khắc phục.

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Chính phủ trình Quốc hội từ kỳ họp trước. Báo cáo trước Quốc hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cần thiết, nhằm thể chế hóa Hiến pháp và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Báo cáo giải trình trước Quốc hội trong buổi sáng ngày hôm qua (27-11), đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khẳng định: Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý của luật hiện hành, tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Hơn 73% đại biểu Quốc hội tán thành dự thảo luật

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội không đồng ý với quy định trong dự thảo luật về Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh có trần quân hàm Trung tướng và đề nghị là Thiếu tướng, đồng chí Nguyễn Kim Khoa giải trình: Việc quy định cấp bậc hàm cao nhất của quân đội và công an ở địa phương, cấp tỉnh và cấp huyện phải bằng nhau là một chủ trương đúng của Đảng. Theo đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh là người chỉ huy các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ theo quy định tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X. Tại phiên họp ngày 06-11-2014, đa số đại biểu Quốc hội đồng ý với trần quân hàm của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là Trung tướng, vì vậy quy định trần quân hàm Trung tướng đối với Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh là phù hợp, đáp ứng yêu cầu chỉ huy khi có tình huống chiến sự, chiến tranh xảy ra.

Về trần quân hàm của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS quận, huyện thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý thống nhất cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội giải trình, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung dự thảo luật. Với 438 đại biểu có mặt (đạt tỷ lệ 88,13% tổng số đại biểu Quốc hội), có 363 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 73,04% trong tổng số đại biểu Quốc hội); có 51 đại biểu không tán thành (tỷ lệ 10,26% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 24 đại biểu không biểu quyết (chiếm tỷ lệ 4,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sĩ quan được hưởng phụ cấp nhà ở

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cho rằng, sẽ có thêm nhiều chính sách mới đối với sĩ quan theo luật này. Chính sách mới sẽ góp phần động viên đội ngũ sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ yên tâm công tác trong quân đội. Cụ thể, cấp bậc cao nhất đối với chức vụ Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội là Thiếu tá (luật hiện hành là Đại úy). Cấp bậc cao nhất đối với chức vụ Trung đội trưởng là Đại úy (luật hiện hành là Thượng úy).

Đặc biệt, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 7 của Điều 31 Luật Sĩ quan hiện hành như sau:

 “1. Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc quân hàm phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự”;

 “7. Sĩ quan được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà công vụ theo quy định của pháp luật”.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Các quy định liên quan đến thẩm quyền về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng có hiệu lực thi hành từ thời điểm Luật công bố.

 

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội 20/03/2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 08/11/2018

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương 26/10/2018

Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 25/10/2018

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 25/05/2018

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương 23/05/2018

NGHỊ QUYẾT: Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 21/01/2016

NGHỊ QUYẾT: Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/01/2016

Chủ tịch nước Quyết định tặng quà nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 16/07/2015

Phân biệt rõ vị trí và chức danh của QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng 11/06/2015

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Sáng nay 8-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với tỷ lệ tán thành là 92,16%. Nghị quyết đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 là từ 6,6% - 6,8%.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:27 - 26/09/2020

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620

Thời tiết