Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 09/11/2016, 08:56 (GMT+7)
Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm Việt Nam

Nhận lời mời của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 08 đến 11-11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân đại Trung Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV của Việt Nam.

Thành phần đoàn gồm có ông: Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc; Vương Thần, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc; Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trương Nghiệp Toại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Quốc Dân, Phó tổng thư ký Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc; Cao Yến, Thứ trưởng Bộ Thương mại; Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang sinh năm 1946, tại Đài An, Liêu Ninh, dân tộc Hán; tháng 01-1971, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc; có trình độ cử nhân Kinh tế Đại học Kim Nhật Thành (Triều Tiên).

Ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Quá trình công tác của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang:

Giai đoạn 1968-1970, ông là thanh niên trí thức tại Đại đội Thái Bình, công xã La Tử Câu, huyện Uông Thanh, tỉnh Cát Lâm.

Giai đoạn 1970-1972, ông là cán bộ, Bí thư Chi đoàn Tổ Tuyên truyền, Ủy ban Cải cách huyện Uông Thanh, tỉnh Cát Lâm.

Giai đoạn 1972-1975, ông học tiếng Triều Tiên tại Khoa Triều Tiên, Đại học Diên Biên.

Giai đoạn 1975-1978, ông Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Trường Đại học Diên Biên.

Giai đoạn 1978-1980, ông học tập chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Trung Quốc tại Triều Tiên.

Giai đoạn 1980-1983, ông là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Diên Biên; giai đoạn 1983-1985, Ủy viên Thường vụ Châu ủy Diên Biên kiêm Phó Bí thư Thành ủy Diên Cát, tỉnh Cát Lâm.

Giai đoạn 1985-1986, ông là Phó Bí thư Châu ủy Diên Biên, tỉnh Cát Lâm.

Giai đoạn 1986-1990, ông là Thứ trưởng Bộ Dân Chính.

Giai đoạn 1990-1995, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm kiêm Bí thư Châu ủy Diên Biên.

Giai đoạn 1995-1998, ông là Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cát Lâm.

Giai đoạn 1998-2002, ông là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

Giai đoạn 2002-2007, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 16, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Từ tháng 10-2007 đến tháng 3-2008, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện.

Từ tháng 3-2012 đến tháng 11-2012, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Quốc Vụ viện, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Từ tháng 11-2012 đến tháng 12-2012, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2013, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Quốc Vụ viện.

Từ tháng 3-2013 đến nay, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) khóa 12.

Ông Trương Đức Giang là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 14 (1992-1997); Ủy viên Trung ương khóa 15 (1997-2002); Ủy viên Bộ Chính trị khóa 16 (2002-2007), khóa 17 (2007-2012); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 (2012-2017).

Nguồn: TTXVN

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.