Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 09/11/2022, 19:00 (GMT+7)
Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai - năm 2022 trong Quân đội

Chiều 09/11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc (Quân khu 2), Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022 trong Quân đội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi cùng các đại biểu là thủ trưởng cơ quan chính trị, cán bộ phòng, ban tuyên huấn, cán bộ kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương.  

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết Cuộc thi nêu rõ: ngay sau khi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022 cấp toàn quốc, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ động nghiên cứu, quán triệt, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp toàn quân, làm cơ sở để cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi  bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chất lượng.

Đến ngày 30/6/2022, toàn quân có 58 đơn vị triển khai Cuộc thi ở cấp mình, với 56.243 tác phẩm đạt kết quả tốt. Trong đó, tạp chí in có 11.500 tác phẩm, tạp chí điện tử có 3.867 tác phẩm, báo in có 23.293 tác phẩm, báo điện tử có 17.583 tác phẩm. Một số đơn vị huy động được nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi, như: Quân khu 4, Quân chủng Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 1, Học viện Chính trị, v.v. Trong đó có 45 đơn vị gửi tác phẩm tham gia thi cấp toàn quân với 334 tác giả, nhóm tác giả; trong đó, tạp chí in (155), tạp chí điện tử (15), báo in (109), báo điện tử (55).

Cuộc thi không chỉ có sự lan tỏa rộng rãi, mà còn có chất lượng chuyên môn rất cao. Các bài dự thi tập trung bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung, giá trị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài viết có tính Đảng, tính chiến đấu cao, theo phương châm: kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Điều đáng chú ý là các tuyến bài bảo vệ, đấu tranh trực diện lần này rất được quan tâm. Một số bài viết đã tổng kết thực tiễn, cung cấp những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Quân đội đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Hải Bình trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải xuất sắc cho 10 tập thể; trao giải A cho 10 tác giả, nhóm tác giả; trao giải B cho 15 tác giả, nhóm tác giả; trao giải C cho 25 tác giả, nhóm tác giả và trao giải Khuyến khích cho 30 tác giả, nhóm tác giả.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẰNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão 2023
Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.