Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 23/09/2020, 15:20 (GMT+7)
Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội

Sáng ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020, bằng hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân đội; đại biểu cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị

Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị cho thấy, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 đã góp phần hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường Quân đội, xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo tiên tiến, có trọng điểm; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới hoàn thiện quy trình, chương trình nội dung, tổ chức phương pháp dạy học; đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, bảo đảm đầy đủ giáo trình, tài liệu cho các học viện, nhà trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo giữa các nhà trường trong và ngoài Quân đội, gắn đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa kết hợp với quốc phòng, an ninh. Chất lượng giáo dục, đào tạo đã có chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng được nâng lên. Học viên tốt nghiệp ra trường có số lượng, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; có tư duy sáng tạo, trình độ, kiến thức quân sự, chính trị, khoa học, chuyên môn kỹ thuật, nhất là trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin; có khả năng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị đều nhất trí với bản báo cáo tổng kết, đồng thời tập trung làm rõ những kết quả nổi bật của công tác giáo dục và đào tạo trong thời gian qua và đề xuất những nội dung, giải pháp trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo của các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã khẳng định: Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 đã quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo được nguồn nhân lực cho sự nghiệp quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời gian tới, đã đặt ra cho công tác giáo dục và đào tạo những đòi hỏi rất cao. Vì thế, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân cần tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng 4.0. Đổi mới căn bản, toàn diện, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, “nhà trường với chiến trường”. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, trình độ, kiến thức quân sự, chính trị, khoa học, chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, phương pháp làm việc khoa học, phong cách, tác phong dân chủ, tinh thần đoàn kết và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 42 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020.

Tin, ảnh: MINH ĐẠT

Ý kiến bạn đọc (0)

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:23 - 27/10/2020

HCMSJC55.90056.350
Hà NộiSJC55.90056.370
Đà NẵngSJC55.90056.370

Thời tiết