Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 24/01/2019, 17:12 (GMT+7)
Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
Quang cảnh Hội nghị

Chiều 24-01, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội XII của Đảng đến nay. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương và GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cán bộ cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương; thủ trưởng các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương.

Hội nghị là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đánh giá kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quân sự, quốc phòng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nghiên cứu, cung cấp những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản và quan trọng để tham mưu, đề xuất với Trung ương các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới. Đây là nội dung quan trọng vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài và là cơ sở quan trọng để hai cơ quan đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin và ảnh: Đình Bằng

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 14-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:30 - 18/10/2019

EUR25605.2926453.66

GBP29508.3829980.9

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết