Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 29/09/2021, 20:43 (GMT+7)
Tổng kết Chương trình nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng

Chiều 29/9/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2026 giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Bộ Công an, cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026

Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương góp phần làm sáng tỏ những thành tựu, hạn chế qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; làm cơ sở nghiên cứu, biên soạn tài liệu về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm sáng tỏ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao thưởng cho 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2018 - 2021.

Tin, ảnh: TRẦN CÔNG TOÀN

Ý kiến bạn đọc (0)

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120