Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 18/01/2018, 22:25 (GMT+7)
Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Sáng 18-01-2018, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992 - 2017).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Qua 25 năm thực hiện, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân; đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị, truyền thống văn hóa của dân tộc. Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn quân có: 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 08 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 33 tập thể được tặng Cờ và 44 tập thể, 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 46 đơn vị được tặng Cờ và 59 tập thể, 32 cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: 25 năm qua, Cuộc vận động đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn dân và phong trào Thi đua Quyết thắng; chủ động về kế hoạch, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, coi trọng hiệu quả thực tế, tránh hình thức. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, các thiết chế văn hóa, đảm bảo phục vụ đời sống văn hóa - tinh thần cho bộ đội, nhất là các đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tăng cường đoàn kết quân - dân, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Tin, ảnh: ĐỖ TRẤN HƯNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.