Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 07/10/2017, 11:38 (GMT+7)
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VIII
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Thực hiện Chỉ thị 85-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2013”, với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng”, sáng 05-10-2017, tại Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ VIII (2018-2023). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các đơn vị trực thuộc Bộ Quôc phòng (phía Bắc) và Đại biểu các cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội,…

Đây là đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân, nên công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng, theo đúng hướng dẫn của trên cả về các văn kiện, trang trí, tổ chức đại hội, v.v. Sau khi đồng chí Trưởng ban Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đọc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của Tổng cục nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Đại hội đã sôi nổi thảo luận, với nhiều ý kiến thiết thực, bổ ích.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là Đại hội được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chọn làm trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho các đơn vị trong toàn quân và Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. Đồng thời, nhấn mạnh, từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục; sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cố gắng của các tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ VII, Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX. Điểm nổi bật là, đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định mục tiêu, lý tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; hoạt động của công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các phong trào hành động cách mạng luôn gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác hằng năm của doanh nghiệp, đơn vị. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong lao động sản xuất, nghiên cứu ứng dụng khoa học, cải tiến kỹ thuật, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị mới phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, kiên toàn; chất lượng đội ngũ  cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với đơn vị, công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Thời gian tới, Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chỉ đạo của trên về công tác công đoàn, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; Coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ càn bộ công đoàn, quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy năng lực, sức sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, cống hiến, trưởng thành, v.v. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân; chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, v.v.

Vào hồi 16h30 ngày 06-10-2017, Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Minh Sơn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.