Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2012, 14:54 (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản CU-BA, Chủ tịch HÐNN Và HÐBT Cu-Ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ

Theo Báo Nhân dân - Nhận lời mời của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HÐNN) và Hội đồng Bộ trưởng (HÐBT) nước CH Cu-ba đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.


 

Chiều 8-7, lễ đón chính thức đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Ðúng 15 giờ, đoàn xe chở đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Cu-ba tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cùng nhiều cán bộ cấp cao Ðảng, Nhà nước ta đã nồng nhiệt chào đón đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và các thành viên trong đoàn - những người bạn, người đồng chí, anh em thân thiết. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch HÐNN và HÐBT nước CH Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón.

* Cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch HÐNN và HÐBT nước CH Cu-ba. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư; Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư  Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Xây dựng-Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba; Vũ Dũng, Trợ lý Tổng Bí thư; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao; Vũ Chí Công, Ðại sứ Việt Nam tại Cu-ba.

Tham dự hội đàm, về phía Cu-ba có các đồng chí: Ri-các-đô Ca-bri-xát Ru-ít, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Phơ-rê-đết-man Tu-rô Gôn-xa-lết, Ðại sứ CH Cu-ba tại Việt Nam; Lu-ít Rô-đri-gết Lô-pết, Thiếu tướng, Trợ lý Bí thư Thứ nhất; Ê-mi-li-ô Lô-xa-đa Gác-xi-a, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao...

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm Việt Nam trên cương vị là lãnh đạo cao nhất của Ðảng, Nhà nước và Chính phủ nước CH Cu-ba; coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực chung của hai bên nhằm thúc đẩy bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Cu-ba gần đây, góp phần tăng cường và nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô những nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây; nêu bật những chủ trương, đường lối  về chính trị, kinh tế - xã hội, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 26 năm đổi mới, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; khẳng định nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản quang vinh, sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã trao đổi cởi mở, thân tình, trên tinh thần anh em, tin cậy lẫn nhau, về tình hình Cu-ba, quốc tế và quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Cu-ba trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những thắng lợi bước đầu rất đáng khích lệ của công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội được thông qua tại Ðại hội VI Ðảng Cộng sản Cu-ba tháng 4-2011 và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô kính mến, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em về tình đoàn kết sâu sắc, sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba và quyết tâm của Ðảng và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðồng chí và Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Cu-ba những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em; bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng, được chứng kiến những thay đổi lớn lao trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý đối với nhân dân Cu-ba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn Cu-ba đang tiến hành công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội của mình; đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực Ðông - Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tin tưởng chắc chắn rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Cu-ba, nhất là trong những năm tháng khó khăn của thời kỳ đặc biệt.

Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã thông báo những nét lớn về tình hình Cu-ba, về những thành tựu hết sức có ý nghĩa mà Ðảng và nhân dân Cu-ba đã giành được trong bối cảnh bị bao vây cấm vận và thiên tai liên tiếp xảy ra, những kết quả bước đầu và những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Ðại hội VI; khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và những thành quả to lớn mà cách mạng Cu-ba đã đạt được, nhất là trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao, thể hiện sự ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Ðảng và nhân dân Cu-ba đã lựa chọn.

Trên tinh thần tin cậy anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai Ðảng, hai nước và những biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế, thương mại nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận, đặc biệt là về công tác xây dựng Ðảng, công tác cán bộ; mở rộng, nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ la-tinh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất tới Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và các đồng chí Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Cu-ba.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch HÐNN và HÐBT nước CH Cu-ba, nhân dịp đồng chí thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô thăm Việt Nam trên cương vị Người đứng đầu Ðảng, Nhà nước và Chính phủ Cu-ba. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Chuyến thăm của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô diễn ra tiếp nối chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cu-ba, là dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng trong quan hệ hai đất nước, hai dân tộc. Ðánh giá cao kết quả thành công của cuộc hội đàm giữa đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, dù cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng Việt Nam và Cu-ba là hai đất nước gần gũi trong quá khứ và hiện tại. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập, chuyến thăm của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đến Quảng Trị cùng lời nói chí tình, chí nghĩa của đồng chí lúc bấy giờ: Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, đã là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc không thể nhạt phai trong các thế hệ nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, dù nhiều khó khăn, nhưng công cuộc xây dựng đất nước Cu-ba dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng Cộng sản Cu-ba sẽ thành công, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Cu-ba theo mô hình mới sẽ đi đến thắng lợi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh từ cấp cao đến mọi cấp ngành, không chỉ về kinh tế - xã hội mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực, tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định, sẽ làm hết sức mình để tiếp tục củng cố mối quan hệ hai nước ngày càng bền chặt. Chúc chuyến thăm của đồng chí Ra-un thành công, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Cu-ba.

Cảm ơn những lời nói chân tình của Chủ tịch nước, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của những người đồng chí, anh em. Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô cho rằng, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được khẳng định, biểu hiện sinh động qua sự tương trợ lẫn nhau trong quá khứ và hiện tại, không ngừng được xây dựng vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam - Cu-ba. Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô cho biết, trong năm gần đây, Cu-ba đang tiến hành hoàn thiện các mô hình quản lý, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế. Ðánh giá cao những thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong chỉ đạo công tác điều hành kinh tế - xã hội, thông qua các cuộc trao đổi thường xuyên định kỳ của các cấp ngành hai nước. Ðề cập đến những vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm như: ô nhiễm môi trường, xung đột lợi ích, dân chủ... đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô cho biết, Cu-ba muốn hợp tác với các quốc gia trên cơ sở bình đẳng; tiếp tục kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu xây dựng một đất nước Cu-ba thân thiện, giàu mạnh.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch HÐNN và HÐBT nước CH Cu-ba.  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô sang thăm hữu nghị chính thức nước ta; cho rằng, chuyến thăm của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, người đồng chí, người bạn, người anh em thân thiết của Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn mà các đồng chí Cu-ba anh em đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô đứng đầu; đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô trong chuyến thăm lần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Cu-ba triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cu-ba gần đây cũng như những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam và Cu-ba cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, dành ưu tiên cao cho những lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng, lợi thế mà hai bên có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển, vì lợi ích chung của cả hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với những lĩnh vực hai nước có tiềm năng hợp tác như nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, dược phẩm..., trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của hai nước cần tập trung trao đổi, thống nhất để tiếp tục đưa những lĩnh vực hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chia sẻ với đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; tận mắt chứng kiến những thành quả to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; cho rằng, những kết quả này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của mình. Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô nhấn mạnh: Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba trước sau như một, luôn mong muốn được tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Ðánh giá Việt Nam là nước có nền sản xuất nông nghiệp phát triển, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Việt Nam đối với Cu-ba trong xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp, nhất là trồng cây lương thực, cây công nghiệp... Ðồng thời, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cu-ba tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. 

* Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao CH Cu-ba sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành về tình đoàn kết anh em, sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, chân tình, trong sáng mà Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cu-ba anh em dành cho Việt Nam trong những năm qua. Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và rất khâm phục những nỗ lực phi thường của nhân dân Cu-ba trong việc bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và những thành quả to lớn của cách mạng. Tổng Bí thư bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em.

Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ khẳng định, nhân dân Cu-ba và nhân dân Việt Nam gắn bó với nhau bởi chung một lịch sử đấu tranh và kháng chiến để bảo vệ chủ quyền và độc lập của hai quốc gia. Sự gắn bó và tình hữu nghị giữa Ðảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã trải qua thử thách của những thời điểm khó khăn và phức tạp, song điều đó đã góp phần tăng cường liên tục quan hệ Việt Nam - Cu-ba.

Nguồn: nhandan.com.vn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc
Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29/9/2020 tại New York (Mỹ), ngày 25/9 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới Hội nghị.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết