Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 14/02/2018, 23:14 (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài

Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta tròn 88 tuổi, sáng 13-2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt và có bài phát biểu chúc Tết ý nghĩa.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc Tết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nêu rõ: Đất nước ta vừa đi qua năm 2017 với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nước ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. GDP đạt 6,81%, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, với vai trò nước chủ nhà năm APEC 2017, Việt Nam đã thực sự tạo được dấu ấn trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương nói chung.

Trong lĩnh vực an ninh- quốc phòng, thông qua các biện pháp vừa hợp tác vừa đấu tranh, Việt Nam đã kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định cụ thể để phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa, cảnh báo, răn đe, hạn chế những tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với quyết tâm rất cao, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh; nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu có sai phạm cũng bị xử lý, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tất cả những kết quả quan trọng nêu trên đã cộng hưởng, đem lại niềm vui, tạo những dấu ấn tốt đẹp của năm 2017 và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước”.

Tổng Bí thư cho rằng, đạt được những kết quả đó trước hết là do ý Đảng hợp với lòng dân, là sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã có nhiều đổi mới, phối hợp khá chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm. Kết quả đó cũng góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã đồng tâm, hiệp lực vì sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên thành tựu của năm 2017 vừa qua. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế, bạn bè năm châu và nhân dân thế giới đã ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả đối với Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên
lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, Năm 2018 là năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020). Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Trong đó ập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy". Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục củng cố, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành, quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, phồn vinh và tươi đẹp hơn”.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương kết quả cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng đạt được trong hoạt động tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2017.

Theo Tổng Bí thư, năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có nhiều đổi mới với quy chế làm việc chặt chẽ hơn, yêu cầu khẩn trương hơn và trách nhiệm cao hơn. Văn phòng Trung ương Đảng đã tích cực tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm hơn, chất lượng tốt hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng và thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện ngày càng chất lượng; nhiều góp ý, tham mưu được lãnh đạo ghi nhận, đánh giá tốt. Các nội dung, kết luận Hội nghị Trung ương, các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư... đều được thực hiện ngay, xây dựng văn bản, ban hành sớm; đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều, số lượng người làm ngày càng ít.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận kết quả công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành (định kỳ, đột xuất theo quy định) của Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là việc bảo đảm tính chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Cùng với đó là chất lượng công tác hậu cần, phục vụ hoạt động của Đảng luôn được đảm bảo theo quy định, không để sai sót; thực hiện tốt công tác tài chính đảng; công tác chính sách cán bộ và các mặt công tác khác...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt ghi nhận kết quả trong việc đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Trung ương Đảng với 3 Văn phòng (Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội). Theo đó, hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ lãnh đạo chủ chốt làm việc định kỳ hằng tháng, góp phần nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả cơ chế làm việc này.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những kết quả đạt được, trước hết có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương..., nhưng quan trọng chính là sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý, kết quả đạt được là rất đáng trân trọng nhưng không được chủ quan, thỏa mãn, dừng lại; hơn nữa, trong năm 2018, tình hình đất nước vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Văn phòng Trung ương cần tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao khả năng dự báo, chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao hơn nữa năng suất và hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, lập được nhiều thành tích mới xuất sắc hơn nữa.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định: Trong năm 2018, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư.