Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 05/11/2015, 08:26 (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 05-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang. Chuyến thăm kéo dài hai ngày, từ ngày 05-11 đến 06-11-2015.

Thành viên chính thức cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gồm có bà Bành Lệ Viên, Phu nhân đồng chí Tập Cận Bình; Vương Hộ Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ban nghiên cứu Chính sách Trung ương; Lật Chiến Thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương; Dương Khiết Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ; Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Chính hiệp, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương; Vương Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Từ Thiệu Sử, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; Cao Hổ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Lưu Hạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Tài chính và Kinh tế Trung ương; Đinh Tiết Tường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm văn phòng Tổng Bí thư; Tôn Kiến Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam; Lưu Hồng Tài, Phó trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương; Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao; Lý Vĩ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hiện giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá 18; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sinh tháng 06-1953; quê quán: Phú Bình-Thiểm Tây; dân tộc: Hán. Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tháng 01-1974. Trình độ: Kỹ sư hóa học, Tiến sĩ Luật. Từ năm 1969-1975: Thanh niên tri thức, Bí thư Chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây. Từ năm 1975-1979: Học chuyên ngành hóa hữu cơ tổng hợp, khoa Hóa, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Từ năm 1979-1982: Thư ký Văn phòng Quốc Vụ viện, Văn phòng Quân ủy Trung ương. Từ năm 1982-1983: Phó bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1983-1985: Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc, kiêm Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Ban Vũ trang, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1985-1988: Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1988-1990: Bí thư Địa ủy Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1990-1993: Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1993-1995: Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu. Từ năm 1995-1996: Phó bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu. Từ năm 1996-1999: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn Pháo cao xạ tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1999-2000: Phó bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Động viên Quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban Động viên Quốc phòng tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 2000-2002: Phó bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Động viên Quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban Động viên Quốc phòng tỉnh Phúc Kiến. (Từ năm 1998-2002 học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Giáo dục tư tưởng chính trị tại Học viện Xã hội Nhân văn, Đại học Thanh Hoa và giành được học vị Tiến sĩ Luật).

Từ năm 2002-2003: Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự tỉnh Chiết Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Động viên Quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên Quốc phòng tỉnh Chiết Giang. Từ năm 2003-2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) tỉnh Chiết Giang, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân sự tỉnh Chiết Giang. Từ tháng 3 đến tháng 10-2007: Bí thư Thành ủy Thượng Hải, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự thành phố Thượng Hải.

Từ tháng 10-2007 đến tháng 3-2008: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2010: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2012: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước.

Từ tháng 11-2012 đến tháng 3-2013: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước. Từ tháng 3-2013 đến tháng 01-2014: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước. Từ tháng 01-2014 đến nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình là Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 15 (1997-2002); Ủy viên Trung ương khóa 16 (2002-2007); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá 17 (2007-2012), khóa 18 (2012-2017).

Ngoài 5 chức vụ chính thức trên, Chủ tịch Tập Cận Bình còn giữ chức vụ Tổ trưởng của 6 tiểu tổ (tương đương Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm: Tiểu tổ Lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương; Tiểu tổ Lãnh đạo đi sâu cải cách quân đội và quốc phòng; Tiểu tổ Lãnh đạo công tác tài chính kinh tế Trung ương; Tiểu tổ Lãnh đạo an ninh mạng và tin học hóa Trung ương; Tiểu tổ Lãnh đạo công tác đối ngoại Trung ương; Tiểu tổ Lãnh đạo công tác Đài Loan.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết