Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 27/04/2017, 16:15 (GMT+7)
Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đọc Diễn văn Kỷ niệm

Sáng 27-4-2017, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02-5-1917 - 02-5-2017).

Dự Lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và các đại biểu: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng, v.v.

Trong Diễn văn Kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Đại tướng Văn Tiến Dũng là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, một vị tướng mưu lược, văn võ song toàn, tận trung với nước, tận hiếu với dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng bổ sung, phát triển nền khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Văn Tiến Dũng gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên bất cứ cương vị nào Đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội tin yêu, quý trọng. Với những cống hiến lớn lao, Đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí là một dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Thượng úy Đỗ Trung Kiên, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vinh dự thay mặt cho tuổi trẻ Quân đội phát biểu, xin hứa: ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, noi theo tấm gương Đại tướng, nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là “lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

Tin, ảnh: Phiếm Đình

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt các đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc
Tại cuộc gặp mặt các đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc, chiều 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.