Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 04/01/2017, 15:01 (GMT+7)
Sơ kết giai đoạn 1 Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí trong quân đội giai đoạn 2014 - 2016”
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị

Chiều 03-01-2017, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội giai đoạn 2014-2018” và giao ban báo chí cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại biểu các cục liên quan và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong toàn quân.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đoc báo cáo đánh giá thực hiện giai đoạn 1 (2014-2016) của Đề án. Tại Hội nghị, các đại biểu nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các cơ quan báo chí trong quân đội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án theo đúng kế hoạch của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Các hạng mục được đầu tư, xây dựng cơ bản đúng với mục tiêu, yêu cầu của Đề án; sản phẩm mua sắm đảm bảo chất lượng, có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào sử dụng; sau khi lắp đặt, vận hành kiểm thử và đưa vào hoạt động đã phát huy tốt tác dụng, tạo điều kiện tăng cường, bổ sung nguồn lực cho các cơ quan báo chí.

 Năm 2016, báo chí quân đội đã tuyên truyền, phản ánh sâu rộng trên các bình diện xã hội, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt là, các cơ quan báo chí đã có sự phối hợp tương đối tốt, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của báo chí quân đội trong năm qua; đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí quân đội trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy hiệu quả của giai đoạn 1; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án; trong đó, cần chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định của Quân đội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của từng dự án. Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ những người làm báo, tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, tạo sự thống nhất gắn bó ngày càng tốt hơn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐOÀN TÁ ANH

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.