Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 21/12/2019, 17:07 (GMT+7)
Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;… đại biểu cấp cao quân đội, bộ quốc phòng các nước: Lào, Căm-pu-chia, Trung Quốc, Thái Lan, Liên Bang Nga, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mi-an-ma,…; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu đại sứ, tùy viên quốc phòng các nước thường trú tại Hà Nội; đại biểu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, v.v.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đọc diễn văn tại Buổi lễ.

Diễn văn Kỷ niệm do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày đã ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Khẳng định với đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã huy động sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nền quốc phòng toàn dân mà Việt Nam xây dựng là nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Diễn văn cũng nêu rõ, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, cùng toàn dân lập những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà Nhân dân trao tặng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được trên chặng đường 75 xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, nhất là những năm gần đây; đánh giá cao những kết quả củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của quân và dân ta. Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, v.v. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có cơ cấu hợp lý; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội, đảm bảo cho Quân đội là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quân đội không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, v.v.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Mạnh Tuấn (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc (1)

bài phát biểu của bộ trưởng
19/02/2020 08:52
tòa soạn có thể đăng toàn văn nội dung bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - bộ trưởng BQP lên để cho cán bộ, chiến sĩ cả nước có dịp nghiên cứu và đọc lại k?
đoàn đình cảnh
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6
Ngày 24/4/2021, tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) và huyện Bình Liêu, Quảng Ninh (Việt Nam) đã diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420