Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 24/12/2012, 12:55 (GMT+7)
Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân
 
Ngày 23-12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các Tổng cục; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Quân chính toàn quân được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 3.500 đại biểu tham dự.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Hội Quân chính toàn quân diễn ra vào thời điểm ý nghĩa, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12); Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị là: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013; Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) năm 2012 và phát động PTTĐQT năm 2013; Quán triệt Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đại biểu đề cao trách nhiệm, tập trung thảo luận phân tích rõ tình hình, nêu bật những thành tích đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp sát đúng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013.
Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ
Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012 do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trình bày đã chỉ rõ: Năm 2012, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Một số kết quả nổi bật là: Đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý đúng các tình huống, thực sự là nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc; Quân đội và dân quân tự vệ là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; tình hình chính trị, tư tưởng của toàn quân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Báo cáo cũng chỉ ra một số thiếu sót: Công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình chưa thật hệ thống, có lúc chưa kịp thời, đầy đủ; chất lượng huấn luyện và diễn tập có mặt còn hạn chế, nhất là huấn luyện thể lực, huấn luyện bay đêm của không quân trong điều kiện khí hậu phức tạp; vẫn còn xảy ra mất an toàn trong huấn luyện; việc thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX vẫn còn một số điểm hạn chế; tình hình kỷ luật tuy có giảm nhưng vẫn cao và còn xảy ra vụ việc nghiêm trọng, an toàn giao thông có chuyển biến nhưng chưa vững chắc…
Báo cáo chỉ rõ: Năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2010-2015. Để thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ, toàn quân cần tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống, đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở quán triệt kỹ Nghị quyết lãnh đạo năm 2013 của Quân ủy Trung ương và của cấp mình, đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và đại hội các cấp đã đề ra để chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm và dự báo tình hình, không để bị bất ngờ, bảo đảm toàn quân luôn SSCĐ cao, xử lý tốt các tình huống, giữ ổn định trên biển, nội địa, biên giới…; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống các kế hoạch phòng thủ tác chiến gắn với việc tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ; đẩy mạnh thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội; nghiên cứu điều chỉnh lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, mạnh…
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình Sở chỉ huy K2000.
 
Gắn chặt phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước
Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã báo cáo tổng kết PTTĐQT năm 2012 và phát động PTTĐQT năm 2013. Báo cáo nêu rõ, công tác TĐKT và PTTĐQT năm 2012 đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, Hội đồng TĐKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có nhiều tiến bộ và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã gắn chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, là động lực cơ bản, mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chất lượng các hoạt động thi đua trọng điểm ngày càng được nâng cao. Hoạt động thi đua của các tổ chức quần chúng có nhiều nét mới, khẳng định rõ vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng VMXS; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chặt chẽ, nghiêm minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước những phức tạp và khó khăn, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chứng tỏ là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ phong trào TĐQT ở một số đơn vị còn thiếu chiều sâu, chưa vững chắc, hiệu quả trên từng nội dung, mục tiêu còn hạn chế; chưa có sự đột phá lớn… Đó là những hạn chế cần được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục.
Thay mặt Hội đồng TĐKT, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã phát động PTTĐQT năm 2013 với chủ đề: “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”. Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung là: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT; hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMXS; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ 4 mục tiêu thi đua. Giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động thi đua trong giáo dục, đào tạo, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo, vùng trời, biên giới của Tổ quốc; tham gia ứng phó kịp thời, có hiệu quả các sự cố thiên tai, thảm họa môi trường. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật; ổn định và nâng cao đời sống bộ đội, duy trì quân số khỏe đạt từ 98,5% trở lên. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp thực hiện “ba khâu đột phá” trong thi đua; xác định rõ nội dung cốt lõi trong thực hiện từng khâu đột phá:
Phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, của các tổ chức, làm tiền đề cho việc tăng cường kỷ cương, xây dựng nền nếp chính quy mẫu mực, tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức và tình hình chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm thông thường của toàn quân dưới 0,3%; từng đơn vị phấn đấu không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, giảm đến mức thấp nhất vụ việc mất an toàn giao thông.
Nâng cao thực chất chất lượng huấn luyện, bảo đảm SSCĐ cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, cải cách lề lối làm việc theo hướng chính quy, tiện lợi, nhanh chóng, tối ưu hóa các thủ tục hành chính ở cơ quan cấp trên đến cơ quan cấp dưới; kết hợp chặt chẽ với việc đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở cả cơ quan và đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội 5 năm 2011-2015; chủ động bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác, phổ biến nhân rộng trong cơ quan, đơn vị và trong toàn quân. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, khả năng của đơn vị, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền trong đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm nổi rõ vai trò của quân đội trong phong trào.
Tổ chức tốt các hoạt động thi đua thường xuyên và đột kích kỷ niệm những ngày lễ lớn. Năm 2013 sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp trung đoàn đến các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5-2013; cấp toàn quân vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2013. Các cơ quan, đơn vị làm tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình và tích cực triển khai các mặt công tác TĐKT và tổ chức PTTĐQT hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014).
Được ủy quyền của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã công bố các quyết định đề nghị khen thưởng và khen thưởng. Theo đó, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 46 tập thể; Bộ Quốc phòng quyết định tặng Cờ thi đua cho 143 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen 90 tập thể và 71 cá nhân về thành tích thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của toàn quân
Hội nghị cũng đã nghe Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Theo đánh giá, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Chất lượng huấn luyện, SSCĐ đạt kết quả khá toàn diện; trình độ SSCĐ và khả năng chiến đấu của các lực lượng được nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, kết quả huấn luyện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tác chiến mới.
Trên cơ sở phân tích tình hình nhiệm vụ, Nghị quyết 765 xác định quan điểm chỉ đạo huấn luyện là: Công tác huấn luyện phải xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quán triệt, cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới tư duy của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của toàn quân, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ và chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong quân đội và DQTV.
Tổ chức huấn luyện toàn diện đối với các lực lượng, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào lực lượng làm nhiệm vụ thường trực huấn luyện, SSCĐ; lấy huấn luyện lục quân làm trung tâm, tác chiến trên bộ làm nòng cốt; lấy mục tiêu tiêu diệt, tiêu hao địch trên biển, trên không, đánh thắng chiến tranh trên bộ để huấn luyện bộ đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, ý thức tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm huấn luyện của quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới.
Mục tiêu huấn luyện được Quân ủy xác định là: Huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, CNVQP, DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí tình huống. Toàn quân có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; sẵn sàng đánh thắng mọi thủ đoạn, kiểu loại chiến tranh của địch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm.
Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục – đào tạo với huấn luyện, chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu và có cường độ cao, lấy thực hành làm chính…
Để thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện; Nghị quyết đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện…; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”…; kiện toàn đồng bộ tổ chức, biên chế đơn vị trước, trong huấn luyện…; Tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập. Đổi mới tổ chức và phương pháp hội thi, hội thao, công tác kiểm tra, phúc tra, thanh tra, đánh giá kết quả huấn luyện…
Kiện toàn hệ thống ngành kỹ thuật theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”
Hội nghị đã nghe Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Theo đánh giá của Quân ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, công tác kỹ thuật trong toàn quân đã đạt được một số kết quả quan trọng, khá toàn diện; đã phát huy được tinh thần tự lực, tự cường của toàn quân trong công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì VKTBKT hiện có và làm chủ VKTBKT mới. Nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác kỹ thuật được nâng lên. Tổ chức ngành Kỹ thuật Quân đội bước đầu được củng cố, kiện toàn. Hệ thống các điều lệ, quy định, hướng dẫn công tác kỹ thuật tương đối đầy đủ và đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng huy động các nguồn lực bảo đảm kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt cho các lực lượng SSCĐ, tính đồng bộ của VKTBKT được nâng cao. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật bước đầu có chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả việc cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT hiện có. Hệ thống các cơ sở sửa chữa, kho tàng được củng cố nâng cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối; năng lực, chất lượng sửa chữa VKTBKT, sản xuất vật tư kỹ thuật được nâng lên. Cuộc vận động 50 được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả...
Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời và sâu sắc; chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong huy động mọi nguồn lực để triển khai các kế hoạch trong Chương trình thực hiện Nghị quyết nên chưa thực hiện được một số mục tiêu đã đề ra...
Từ thực tế, Quân ủy Trung ương đã rút ra một số vấn đề, trong đó nổi lên là: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp của mọi cơ quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết ở tất cả các cấp. Việc xác định các mục tiêu công tác kỹ thuật phải được tính toán kỹ, trên cơ sở dự báo đúng tình hình và khả năng bảo đảm. Trong từng thời gian, từng năm phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị trọng điểm để tập trung chỉ đạo và đầu tư. Quá trình điều hành phải quyết liệt, kiên trì với mục tiêu đã xác định, có lộ trình và bước đi phù hợp, không nóng vội chủ quan; xây dựng đồng bộ các chương trình hành động, quy chế, quy định làm cơ sở trong tổ chức thực hiện. Tích cực chủ động củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế hệ thống ngành Kỹ thuật Quân đội. Nghiên cứu đổi mới phương thức và cơ chế bảo đảm kỹ thuật phù hợp với phương thức tác chiến, sự phát triển của KHCN và VKTBKT mới...
Trên cơ sở phân tích tình hình nhiệm vụ và những thuận lợi, khó khăn, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 382, Quân ủy Trung ương xác định tập trung thực hiện 6 giải pháp cơ bản. Trong đó nổi lên là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và nội dung của Nghị quyết đến bộ đội; tập trung nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp công tác kỹ thuật mà Quân ủy Trung ương đã xác định; đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác kỹ thuật trong tình hình hiện nay…; Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng, yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thấy rõ những thuận lợi, khó khăn của công tác kỹ thuật hiện nay. Xây dựng cho bộ đội động cơ, trách nhiệm, ý thức “cần kiệm”, tinh thần “tự lực, tự cường” trong thực hiện công tác kỹ thuật…; Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn hệ thống ngành Kỹ thuật toàn quân theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp và tổ chức lực lượng trong tình hình mới, đáp ứng phương thức bảo đảm kỹ thuật, cơ chế điều hành công tác kỹ thuật theo sự phát triển của các loại VKTBKT công nghệ cao và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tình hình mới….
Thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào TĐQT năm 2012, Hội nghị thống nhất cao với những đánh giá trong báo cáo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những tiến bộ trong việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình và phối hợp để tham mưu, xử lý các tình huống. Bảo đảm cơ sở vật chất, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập... đầy đủ, chu đáo hơn. Chất lượng huấn luyện ngày càng đi vào thực chất, từng bước đẩy lùi bệnh chạy theo thành tích. Việc tổ chức các cuộc diễn tập đã có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn, đối tượng tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn. Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố tiếp tục được xây dựng, củng cố vững chắc hơn. Công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành có nhiều tiến bộ. Lực lượng DQTV tiếp tục được xây dựng, củng cố cả về số lượng và chất lượng. Các lực lượng chức năng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hoạt động khảo sát thăm dò, khai thác dầu khí, ngăn chặn các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Hoạt động tuần tra chung với hải quân các nước láng giềng được duy trì, tổ chức tốt. Sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần và đã có nhiều biện pháp sáng tạo, cụ thể, thiết thực, giữ ổn định, cải thiện đời sống bộ đội. Công tác tăng gia sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, mô hình tăng gia ngày càng hoàn thiện ở từng cấp;… Dự án xây dựng đường tuần tra và đường Trường Sơn Đông tiếp tục được triển khai theo tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Ngày 24-12, Hội nghị tiếp tục làm việc.
 
Nguồn: qdnd.vn
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Lời chúc Tết Tân Sửu - 2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
​​​​​​​Xuân mới Tân Sửu - 2021 đã về trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu! Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620