Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 16/12/2016, 17:52 (GMT+7)
Hội thảo khoa học “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng – thành tựu và kinh nghiệm (1986 – 2016)”

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: với chủ đề “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng thành tựu và kinh nghiệm (1986 - 2016)”. Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội thảo. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 Tại Hội thảo, với cách nhìn nhận khách quan, toàn diện, trình bày khái quát, lập luận khoa học chặt chẽ, sinh động, các tham luận đã làm rõ quá trình thực hiện đường lối đổi mới quân sự, quốc phòng của Đảng từ Đại hội lần thứ VI đến nay. Đồng thời, khẳng định những thành tựu trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng đạt được trong 30 năm đổi mới là điều kiện, tiền đề quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với nhiều cách tiếp cận, lý giải cho từng vấn đề khác nhau, Hội thảo đã góp phần minh chứng, khẳng định các luận điểm khoa học chủ yếu sau:

Một là, khẳng định và làm sáng tỏ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, phân tích, luận giải và làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của đổi mới quân sự, quốc phòng, cung cấp cơ sở khoa học cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Ba là, tổng kết, đánh giá về những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới để kế thừa, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tin: PHIẾM ĐÌNH

Ý kiến bạn đọc (0)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài
Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta tròn 88 tuổi, sáng 13-2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt và có bài phát biểu chúc Tết ý nghĩa,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:30 - 24/02/2018

EUR27774.4828106.52

GBP31416.4731920.13

USD2270022770

Giá vàng

Cập nhật : 14:58 - 23/02/2018

HCMSJC36.86036.990
Hà NộiSJC36.86037.010
Đà NẵngSJC36.86037.010

Thời tiết