Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Ba, 10/01/2017, 15:52 (GMT+7)
Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn toàn quân năm 2017

Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn toàn quân năm 2017. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường,… (với 30 điểm cầu) trong toàn quân.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, công tác tuyên huấn năm 2016, đã hướng trọng tâm vào việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị,… tích cực, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hội nghị khẳng định, trong năm qua, mặc dù tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, cùng những khó khăn của đất nước, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, song ngành Tuyên huấn Quân đội đã vượt lên khó khăn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác, nhất là trong công tác tư tưởng; giáo dục chính trị; hoạt động báo chí tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ; thi đua, khen thưởng, v.v. Toàn quân biểu thị sự thống nhất cao và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tập trung giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Sau khi biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Tuyên huấn đã đạt được, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ 3 nội dung; đó là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đồng thời, làm tốt công tác dự báo, quản lý, đấu tranh và định hướng về tư tưởng; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; xây dựng Ngành vững mạnh về mọi mặt,… góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TẠ QUANG thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.