Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 26/01/2024, 10:30 (GMT+7)
Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024

Sáng 26/01, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 157 điểm cầu trong toàn quân, với hơn 4.600 đại biểu tham dự.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 01 ngày; các đại biểu sẽ được giới thiệu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 09/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; những vấn đề cần nắm vững khi triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2024; quy trình, cách thức giảng bài và sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong giảng dạy chính trị ở đơn vị cơ sở, v.v.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn tại Hội trưởng Tổng cục Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nhấn mạnh: công tác giáo dục chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một bộ phận cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Các nội dung tập huấn là những vấn đề rất cơ bản, làm cơ sở để cán bộ tham gia lớp tập huấn vận dụng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện công tác giáo dục chính trị ở các cấp trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ chính trị nâng cao nhận thức, cập nhật những nội dung mới, cách làm mới, vận dụng có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị. Các đại biểu tham dự lớp tập huấn là những hạt nhân nòng cốt để phổ biến, bồi dưỡng, hướng dẫn tiến hành công tác giáo dục chính trị cho cán bộ các cấp trong cơ quan, đơn vị. Do vậy, mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng có hiệu quả các nội dung được tập huấn vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ, để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở từng cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung. Qua đó, trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng của cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẰNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.